A A A A A
Bible Book List

Марк 4 Bulgarian New Testament: Easy-to-Read Version (ERV-BG)

Притча за сеяча

Исус започна отново да проповядва на брега на езерото и огромна тълпа от хора се събра около него. Тогава той се качи на една лодка и навлезе в езерото, а всички други останаха на брега, близо до водата. И като ги поучаваше за много неща в притчи, той каза: „Слушайте! Един земеделец излязъл да сее и докато сеел, някои семена паднали край пътя. Долетяли птици и ги изкълвали. Някои семена паднали върху камениста почва, където нямало достатъчно пръст. Те скоро поникнали, защото почвеният слой бил тънък. Но слънцето изгряло, изгорило растенията и те изсъхнали, защото нямали достатъчно дълбоки корени. Някои от семената пък паднали сред трънливи плевели, които избуяли и задушили растенията, пречейки им да дадат зърно. А някои паднали на добра почва, поникнали, израснали и дали плод. Едни родили тридесет, други – шестдесет, а трети – сто пъти повече зърно, отколкото било засято.“

След това Исус им каза: „Който има уши да чува, да слуша!“

Целта на притчите

10 Когато остана насаме с дванадесетте апостола и другите си ученици, те го попитаха за притчите. 11 Исус им каза: „На вас е дадено да узнаете тайната на Божието царство, а на онези отвън всичко се дава в притчи. 12 Защото

«Непрестанно слушат,
    но не разбират.
Непрестанно гледат,
    но не проумяват това,
    което виждат.
Иначе щяха да се обърнат
    към Бога
и той щеше да им прости.»“ [a]

Исус обяснява притчата за сеяча

13 После каза на учениците си: „Нима не разбирате смисъла на тази притча? Как тогава ще разберете която и да било друга притча? 14 Сеячът сее Божието слово. 15 Някои хора са като семената, паднали край пътя. Те чуват Божието слово, но Сатана веднага идва и грабва словото, посято в душите им. 16 Други са като семената, попаднали върху каменистата почва. Когато чуят Божието слово, те веднага с радост го приемат. 17 Но то не прониква дълбоко в сърцата им и не остава задълго в тях. Щом дойдат неприятности или започнат преследвания заради него, те бързо се предават. 18 Някои хора са като семената, паднали сред трънливите плевели – те слушат Божието слово, 19 но после житейските грижи, измамата на богатствата и желанията за други неща навлизат и го задушават, и то не дава плод. 20 Други пък са като семената, засяти върху добрата почва. Това са хората, които чуват Божието слово, приемат го и дават плод – понякога тридесет, понякога шестдесет, а понякога и сто пъти повече.“

Използвайте онова, което имате

21 Исус им каза: „Нима някой внася лампа, за да я сложи под дълбок съд или да я скрие под леглото? Не я ли внася, за да я сложи на поставка? 22 Защото всичко скрито ще излезе наяве и всяко тайно нещо ще се разкрие. 23 Който има уши да чува, да слуша!“

24 Той им каза също: „Внимателно помислете върху това, което чувате. С каквато мярка мерите, с такава ще мерят и вас; от вас даже ще изискват повече. 25 На имащия ще му бъде дадено още, а на този, който няма, ще му бъде отнето и малкото, което има.“

Притча за семето

26 После Исус каза: „Божието царство прилича на човек, който посява в земята семе. 27 Семето започва да расте. Расте ден и нощ, независимо дали човек е буден или спи. То си расте, без той да знае как става това. 28 Земята сама отглежда зърното – първо пониква стъблото, после изкласява и класът се налива. 29 Щом зърното узрее, човекът веднага започва да жъне, защото е дошло време за прибиране на реколтата.“

Притча за синапеното зрънце

30 После той каза: „С какво да сравня Божието царство? С каква притча да го опиша? 31 То е като синапеното зрънце, което по време на сеенето е най-малкото от всички семена на земята. 32 Но веднъж засято, избуява и става най-голямото от всички градински растения – с големи клони, под чиято сянка небесните птици могат да свиват гнезда.“

33 И с много подобни притчи Исус проповядваше словото и им казваше толкова, колкото можеха да разберат. 34 Той винаги им говореше с притчи, но когато оставаше насаме с учениците си, им обясняваше всичко.

Исус укротява буря

35 Същия този ден вечерта Исус каза на учениците си: „Да отидем на отсрещния бряг.“ 36 Те оставиха тълпата от хора и се качиха в лодката при Исус. С тях имаше още няколко лодки. 37 Забушува силна буря, вълните се разбиваха в лодката и тя почти се напълни с вода. 38 Исус спеше на кърмата, положил главата си на възглавница. Учениците му го събудиха и казаха: „Учителю, не те ли е грижа за нас? Ще загинем!“

39 Исус стана, заповяда на вятъра да стихне и каза на езерото: „Тихо! Замълчи!“ Вятърът утихна и настъпи мъртва тишина.

40 После Исус се обърна към учениците си и каза: „Защо се страхувате? Все още ли не вярвате?“

41 Но те бяха много изплашени и се питаха един друг: „Кой е този човек, че дори вятърът и езерото му се подчиняват?“

Footnotes:

  1. Марк 4:12 Исая 6:9-10
Bulgarian New Testament: Easy-to-Read Version (ERV-BG)

Copyright © 2004 by World Bible Translation Center

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes