Add parallel Print Page Options

Исус исцелува во саботен ден

Заговор против Исус

(Мт. 12:9-14; Лк. 6:6-11) Исус повторно влезе во тамошната синагога и таму сретна еден човек со парализирана рака. Фарисеите сакаа да Го обвинат Исуса, па Го демнеа, за да видат дали ќе го исцели човекот во саботен ден.

Исус му се обрати на човекот со парализирана рака: „Дојди, застани пред сите!“ Потоа праша: „Што треба да се прави во сабота: добро или лошо? Да се спаси некој човечки живот, или да се уништи?“ Сите молчеа. Исус налутено ги изгледа сите по ред. Сепак, Му стана жал за нив, поради нивната тврдоглавост. Потоа му се обрати на човекот: „Испружи си ја раката!“ Тој ја испружи и раката му оздраве.

Фарисеите веднаш излегоа и заедно со приврзаниците на Ирод се договорија да Го убијат Исуса.

Масовно доаѓање кај Исус

Исус се повлече со Своите ученици по должината на езерското крајбрежје. По Него одеше голема толпа народ од Галилеја, како и од Јудеја, од Ерусалим, од Идумеја и од други места на источната страна од реката Јордан. Доаѓаа и луѓе од поширокото подрачје на градовите Тир и Сидон. Сите тие дојдоа, откако беа слушнале за делата на Исус. Тој беше принуден да им каже на Своите ученици во секое време да имаат подготвено бротче за Него, за да не Го згмечи народот.

10 Бидејќи исцелуваше мнозина, сите болни навалуваа кон Него, за да Го допрат. 11 А демонските духови паѓаа ничкум пред Исус и викаа: „Ти Си Божјиот Син!“ - 12 иако Тој строго им забрануваше да кажуваат кој е Тој.

Изборот на дванаесетте апостоли

(Мт. 10:1-4; Лк. 6:12-16) 13 Потоа Исус се упати кон гората, повикувајќи ги со Себе и оние што ги беше избрал. Тие Му се придружија. 14 Од нив Тој избра дванаесет души да бидат Негови апостоли: да Го придружуваат и да ги испраќа да проповедаат. 15 Исто така и да ги ослободуваат луѓето обземени од демони. 16 А дванаесеттемина беа овие: Симон, кого Исус го нарече Петар, 17 Завдаевите синови Јаков и Јован, кои Исус ги нарече „грмежливи синови[a]“, 18 Андреј, Филип, Бартоломеј, Матеј, Тома, Алфеевиот син Јаков, потоа Тадија, Симон Кананеецот[b], 19 и Јуда Искариот, кој подоцна стана предавник на Исус.

Исус е наречен Кнез на демоните

(Мт. 12:22-32; Лк. 11:14-23; 12:10) 20 Исус се врати дома, а голема толпа народ повторно навали, така што Тој и Неговите ученици не можеа ни да јадат. 21 Кога Неговите домашни разбраа за ова, тргнаа да Го приберат, зашто се говореше дека Тој е луд.

22 Вероучителите што беа дојдени од Ерусалим зборуваа дека Исус е обземен од Баалзибул[c] - поглавицата на демонските духови - и дека со помош на Баалзибул ги изгонува демонските духови.

23 Тогаш Исус го повика народот да се собере околу Него, па почна да му зборува преку споредби.

„Како може Сатаната сам себеси да се изгонува!? 24 Царство во кое едни против други војуваат, не може да се одржи! 25 Семејство во кое владее неслога, не може да се одржи! 26 Ако Сатаната се крене сам против себе - тоа би значело крај за него!

27 Може ли некој да му упадне во куќата на силен човек и да го ограби, ако прво не го совлада и не го врзе? Само така ќе може да го ограби!

28 Сериозно ви велам: сите грешни дела и навреди[d], колку и да се тешки, можат да им бидат простени на луѓето; 29 но нема простување за оној што ќе го навреди Светиот Дух; таквиот грев вечно ќе го товари.“ 30 Исус го рече ова, зашто за Него говореа дека е обземен со демонски дух.

Кое Му е вистинското семејство на Исус?

(Мт. 12:46-50; Лк. 8:19-21) 31 Тогаш пристигнаа мајка Му и браќата на Исус. Стоејќи надвор, тие испратија некого да Го повика. 32 Токму тогаш околу Него се беше насобрал многу народ и некои меѓу нив Му рекоа: „Ене ги надвор мајка ти, браќата и сестрите Твои и Те викаат!“

33 А Тој им одговори: „Која ми е мајка и кои ми се браќа и сестри?“ 34 Покажувајќи на седнатите околу Него, додаде: „Еве ги мајка Ми и браќата Мои! 35 Секој што ја извршува Божјата волја ми е и брат и сестра и мајка!“

Footnotes

  1. Марко 3:17 На хебрејски: Б’неј Регеш (грмежливи синови), односно, избувливи, темпераментни луѓе. Грчката транслитерација е Воанергес.
  2. Марко 3:18 Или Симон Зилот. Прекарот веројатно означува ревносен. Меѓу Евреите подоцна се развило ревносно патриотско движење против римската окупација, познато како Зилоти.
  3. Марко 3:22 Баалзибул (или Баал-зебуб) значи Господ на мувите - иронично име што Евреите му го дале на лажниот Кенаански бог Баал-зебул, што значи Господ на висините. Со мала игра на зборови, Евреите овој бог го викале Господ на мувите. Во Новиот завет, и вероучителите, и Исус, името Баалзибул му го припишуваат на Ѓаволот.
  4. Марко 3:28 Или: богохулства. Исто и во стих 29.