A A A A A
Bible Book List

Марк 2 Bulgarian New Testament: Easy-to-Read Version (ERV-BG)

Исус излекува парализиран човек

След няколко дни Исус се върна в Капернаум и новината, че си е у дома, се разнесе. Толкова много хора се бяха събрали да го чуят, че къщата се препълни и нямаше място дори отвън пред вратата. Исус им проповядваше Божието слово. В това време дойдоха няколко души, четирима от които носеха един парализиран човек. Тъй като беше невъзможно да стигнат до Исус, те се качиха на покрива и направиха отвор над мястото, където беше седнал. После спуснаха носилката, на която лежеше парализираният. Като видя вярата им, Исус каза на парализирания: „Синко, греховете ти се прощават.“

Там седяха някои от законоучителите и си помислиха: „Как може да говори така? Той богохулства! Единствено Бог може да прощава грехове.“

Исус веднага прозря в духа си какво си мислеха те и им каза: „Защо таите такива мисли? Кое е по-лесно: да кажа на този парализиран човек «Греховете ти се прощават» или да му кажа «Стани, вземи си носилката и ходи»? 10 Но аз ще ви покажа, че Човешкият Син [a] има власт на земята да прощава грехове.“ И като се обърна към парализирания, каза: 11 „Казвам ти, стани! Вземи си носилката и си върви вкъщи.“ 12 И човекът се изправи, веднага си взе носилката и излезе от стаята пред очите на всички. Хората бяха смаяни и славеха Бога, казвайки: „Това е най-изумителното нещо, което сме виждали.“

Исус призовава Левий

13 Исус отново отиде край езерото и поучаваше всички, които го бяха последвали там. 14 И като вървеше по брега, видя бирника Левий, сина на Алфей, седнал на работното си място. Исус му каза: „Последвай ме!“ И Левий стана и го последва.

15 По-късно на същия ден Исус отиде да вечеря в къщата на Левий. Много бирници и грешници седяха на трапезата с Исус и учениците му, тъй като доста такива хора го следваха. 16 Някои законоучители, които бяха фарисеи, [b] като видяха Исус да яде с бирници и грешници, попитаха учениците му: „Защо яде с бирници и грешници?“

17 Той чу това и им каза: „Не здравите се нуждаят от лекар, а болните. Дойдох да призова не праведните хора, а грешниците.“

Исус не е като другите религиозни водачи

18 Учениците на Йоан [c] и фарисеите [d] постеха. При Исус дойдоха хора, които го попитаха: „Защо Йоановите ученици и учениците на фарисеите постят, а твоите – не?“

19 Исус им отговори: „Нима очаквате сватбарите да постят, когато младоженецът е сред тях? Докато е там, те няма да постят. 20 Но ще дойде време, когато той ще им се отнеме и тогава ще постят.

21 Никой не зашива кръпка от нов плат върху стара дреха. Ако зашие, новият плат ще се свие, ще съдере дрехата и скъсаното ще стане още по-голямо. 22 Никой не налива ново вино в стари мехове, защото новото вино ще ги спука и тогава и виното, и меховете ще се похабят. Затова ново вино се налива в нови мехове.“

Исус е Господар на съботата

23 Случи се в съботен ден Исус да минава с учениците си през една житна нива и учениците му късаха житни класове. 24 Фарисеите [e] ги видяха и казаха на Исус: „Защо учениците ти вършат това в съботен ден? Нали е против закона?“

25 Исус им отговори: „Никога ли не сте чели какво направи Давид, [f] когато той и хората с него бяха гладни и имаха нужда от храна? 26 По времето на първосвещеника Авиатар той влезе в Божия дом и яде от хлябовете, принесени в дар на Бога, които според закона на Моисей никой освен свещениците не може да яде, и даде даже и на онези, които бяха с него.“

27 После им каза: „Съботният ден беше създаден за хората, а не хората – за съботния ден. 28 Така че Човешкият Син [g] е господар и на съботата.“

Footnotes:

  1. Марк 2:10 + Човешкият Син Исус. В Дан. 7:13-14 това е името на Месията, този, когото Бог е избрал да спаси хората.
  2. Марк 2:16 + фарисеи Еврейска религиозна група, която твърди, че стриктно спазва всички еврейски закони и обичаи.
  3. Марк 2:18 + Йоан Кръстител Човекът, избран от Бога да извести и подготви хората за Христовото идване, като ги предупреди да се покаят (вж. „покаяние“) и ги кръсти (вж. „кръщавам“) в знак на твърдото им решение да променят живота си. Вж. Мат. 3; Марк 1:1-11; Лука 1:5-25, 57-80; 3:1-18.
  4. Марк 2:18 + фарисеи Еврейска религиозна група, която твърди, че стриктно спазва всички еврейски закони и обичаи.
  5. Марк 2:24 + фарисеи Еврейска религиозна група, която твърди, че стриктно спазва всички еврейски закони и обичаи.
  6. Марк 2:25 + Давид Цар на Израeл около 1000 г. пр. Хр.
  7. Марк 2:28 + Човешкият Син Исус. В Дан. 7:13-14 това е името на Месията, този, когото Бог е избрал да спаси хората.
Bulgarian New Testament: Easy-to-Read Version (ERV-BG)

Copyright © 2004 by World Bible Translation Center

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes