Add parallel Print Page Options

Споредба со загубената овца

(Матеј 18:12-14) 15 Голем број наплатувачи[a] на данок и други отпадници доаѓаа да Го слушаат Исус. А фарисеите и учителите по верски Закон почнаа да негодуваат, велејќи: „Овој човек се спријателува со отпадници, па и заедно со нив јаде!“ Тогаш Исус им ја кажа оваа споредба:

„Ако некој од вас има сто овци и една од нив се загуби во пустината, нема ли да ги остави деведесет и деветте и да тргне по загубената, сe додека не ја најде? А кога ќе ја најде, целиот радосен ја качува на рамото, и ја носи дома. Потоа ги повикува пријателите и соседите и им вели: ,Радосен сум што си ја најдов загубената овца! Ајде да го прославиме тоа заедно!‘ Ве уверувам, дека, на сличен начин, поголема е веселбата на небото за еден грешник кој преку покајание се враќа кај Бог, одошто за деведесет и девет праведници на кои не им е потребно покајание!“

Споредба со загубената пара

„Ако една жена има низа од десет сребреници и загуби еден од нив, нема ли да запали светло, да ја измете целата куќа и да го бара сребреникот, сe додека не го најде? Па кога ќе го најде, ги повикува пријателките и сосетките и им вели: ,Радосна сум што си го најдов сребреникот! Ајде да го прославиме тоа заедно!‘ 10 Ве уверувам, дека, на сличен начин, Божјите ангели се веселат за еден грешник кој преку покајание се враќа кај Бог.“

Споредба со бунтовниот син

11 Исус продолжи: „Еден човек имаше два сина. 12 Дојде кај него помладиот син и му рече: ,Татко, дај ми го мојот дел од имотот, сега!‘ И таткото им го раздели имотот. 13 По неколку дни помладиот син го продаде својот дел и замина со парите во далечна земја. Таму ги потроши сите пари, живеејќи во разврат. 14 Кога потроши сe што имаше, земјата ја зафати голем глад и тој се најде во немаштија. 15 Отиде како наемник кај еден тамошен човек, кој го прати в поле да му ги чува свињите. 16 Страден беше да си го наполни стомакот со желадите што ги јадеа свињите, но никој не му ги даваше.

17 Конечно, тој се свести и рече: ,Сите наемници кај татко ми имаат храна во изобилство, а јас овде гладувам! 18 Ќе станам, ќе појдам кај татко ми, и ќе му речам: ,Татко, ви згрешив и на Бог[b] и тебе! 19 Повеќе не сум достоен да се нарекувам твој син. Прими ме кај тебе како наемник!‘ 20 Така тој стана и се упати кај татка си. Додека тој беше уште далеку, таткото го здогледа како доаѓа. Му падна жал и му притрча во пресрет, го гушна и го бакна. 21 Синот почна да му зборува, велејќи: ,Татко, ви згрешив и на Бог и тебе! Повеќе не сум достоен да се нарекувам твој син ...‘ 22 Но таткото го прекина, заповедајќи им на своите слуги: ,Донесете ја бргу најдобрата облека и облечете го! Ставете му и прстен на раката и обувки на нозете! 23 Доведете го најдоброто теле, заколете го - да јадеме и да го прославиме ова, 24 зашто, овој син беше мртов за мене, а сега оживе; беше загубен, а сега е најден!‘ И така започна прославата.

25 Постариот син, пак, беше на нива. Враќајќи се дома, тој уште оддалеку слушна песни и игри, 26 па, повикувајќи еден од слугите, го праша што се случува. 27 ,Брат ти се врати‘ - му одговори слугата, ,па татко ти го закла најдоброто теле, радосен што го виде здрав.‘

28 Постариот брат се налути и не сакаше да влезе дома. Излезе татко му и почна да го моли. 29 Но тој му рече на татка си: ,Јас ти работев како роб сиве овие години и никогаш не ти бев непослушен, а ти ниеднаш не ми даде ни едно јаре за да се провеселам со пријателите. 30 А кога се врати овој твој син, кој по блудници го потроши сиот свој имот, за него го закла најдоброто теле!‘

31 Таткото му одговори: ,Сине, ти си секогаш овде, со мене, и сe што е мое е и твое. 32 Но треба да се радуваме и да прославиме, зашто брат ти беше мртов и оживе; беше загубен, но сега е најден.‘“

Footnotes

  1. Лука 15:1 Наплатувачи на данок за окупаторската римска власт. Затоа ги сметале за народни предавници и отпадници.
  2. Лука 15:18 Буквално: небото.