A A A A A
Bible Book List

Левит 13 Библия, нов превод от оригиналните езици (с неканоничните книги) (CBT)

Наредби за кожни болести

13 Господ каза на Мойсей и Аарон: „Когато човек има по кожата на тялото си оток или обрив, или петно и това се превърне в рана от проказа върху кожата на тялото му, да го доведат при свещеника Аарон или при един от свещениците, негови синове. Свещеникът да прегледа раната върху кожата на тялото; и ако космите по раната са побелели и раната е проникнала през кожата на тялото му, това е рана от проказа; и свещеникът, като го прегледа, нека го обяви за нечист. Но ако петното върху кожата на тялото му е бяло, но се вижда, че не е по-дълбоко от кожата и космите по него не са побелели, нека свещеникът да затвори човека с раната за седем дена. На седмия ден свещеникът да го прегледа; и ако види, че раната не се е изменила и не се е разпростряла по кожата, свещеникът да го затвори за още седем дена. На седмия ден свещеникът отново да го прегледа; и ако раната се е успокоила и не се е разпространила по кожата, свещеникът да го обяви за чист; и ще бъде чист. Но ако след явяването му за очистване пред свещеника обривът започне да се разпростира върху кожата, той трябва да се яви отново пред свещеника. И ако свещеникът види, че обривът се е разпрострял по кожата, тогава свещеникът да го обяви за нечист; това е проказа.

Ако на някого се появи рана от проказа, нека да го доведат при свещеника. 10 Свещеникът да го прегледа и ако има бял оток по кожата и космите са побелели, и в отока има живо месо, 11 това е стара проказа по кожата на тялото му; свещеникът трябва да го обяви за нечист и да не го затваря, тъй като е обявен вече за нечист. 12 Но ако, доколкото се вижда от свещеника, проказата се е разпростряла по кожата и е покрила цялата кожа от главата до нозете му, 13 тогава свещеникът да го прегледа. И ако проказата е покрила цялото му тяло, нека обяви болния за чист, понеже цялата му рана е побеляла; той е чист. 14 Но ако по него се появи засегната плът, той ще бъде нечист. 15 Като прегледа засегнатата плът, свещеникът да го обяви за нечист; засегнатата плът е нечиста, това е проказа. 16 Но ако засегнатата плът отново се промени и побелее, нека болният дойде при свещеника. 17 Свещеникът да го прегледа и ако раната е побеляла, свещеникът да обяви болния за чист; той е чист.

18 Ако някой е имал цирей върху кожата на тялото си, който е зараснал 19 и на мястото на цирея се е появил бял оток или червеникаво-бяло петно, той трябва да се покаже на свещеника. 20 Свещеникът да го прегледа и ако се вижда, че петното е проникнало през кожата и космите му са побелели, свещеникът да го обяви за нечист. 21 Но ако свещеникът види, че космите по него не са побелели и не е по-дълбоко от кожата, и едва се забелязва, свещеникът да го затвори за седем дена. 22 Ако петното започне да се разпростира върху кожата, свещеникът да го обяви за нечист; това е язва. 23 Но ако петното остава на мястото си и не се е разпростряло, това е белегът на цирея; свещеникът да го обяви за чист.

24 Или ако някой има по кожата на тялото си изгорено и върху заздравялото изгорено се появи червеникаво или бяло петно, 25 тогава свещеникът да го прегледа; и ако космите по петното са побелели и то е проникнало през кожата, това е проказа; тя се е развила върху изгореното и свещеникът да го обяви за нечист; това е язва от проказа. 26 Но ако свещеникът види, че космите върху петното не са побелели, и то не е проникнало през кожата, и едва се забелязва, тогава свещеникът да го затвори за седем дена. 27 На седмия ден свещеникът да го прегледа; и ако то се е разпростряло върху кожата, тогава свещеникът да го обяви за нечист; това е язва от проказа. 28 Но ако петното остава на мястото си и не се е разпростряло върху кожата, и едва се забелязва, това е оток от изгорено.

29 Ако мъж или жена има рана на главата или на брадата, 30 свещеникът да прегледа раната; и ако тя е проникнала през кожата и космите върху нея са тънки и жълтеникави, свещеникът да ги обяви за нечисти; това е кел, проказа по главата или брадата. 31 Но ако свещеникът прегледа раната от кел и се окаже, че тя не е проникнала през кожата и по нея няма черни косми, свещеникът да затвори болния от кел за седем дена. 32 На седмия ден свещеникът да прегледа раната; и ако келът не се е разпрострял и по него няма жълтеникави косми, и се вижда, че не е проникнал през кожата, 33 болният да се остриже, без да се стриже мястото с кел; и свещеникът да затвори болния за още седем дена. 34 А на седмия ден свещеникът да прегледа кела; и ако келът не се е разпрострял по кожата и се вижда, че не е проникнал през нея, свещеникът да го обяви за чист; нека той да изпере дрехите си и ще бъде чист. 35 Но ако след очистването му келът започне да се разпростира по кожата, 36 свещеникът да го прегледа; и ако келът се е разпрострял по кожата, свещеникът да не търси жълтеникави косми; той е нечист. 37 Но ако келът не се е разпрострял и по него се виждат черни косми, келът е заздравял; човекът е чист и свещеникът да го обяви за чист.

38 Но ако мъж или жена има по кожата на тялото си петна, бели петна, 39 свещеникът да ги прегледа; и ако петната по кожата на тялото са белезникави, по кожата се е появил лишей, човекът е чист.

40 Ако на някого са окапали космите на главата, той е плешив, но е чист. 41 Ако са окапали космите от предната част на главата му, той е олисял, но е чист. 42 Но ако по плешивото или олисялото място има бяло или червеникаво петно, на това място се е развила проказа. 43 Свещеникът да го прегледа; и ако отокът на раната по плешивото или олисялото място е червеникаво-бял, подобен на проказа по кожата на тялото, 44 такъв човек е прокажен, той е нечист. Свещеникът трябва да го обяви за нечист, понеже на главата му има рана.

45 На прокажения с такава рана да се раздерат дрехите и главата му да остане открита; устата му трябва да се покрият и той да вика: ‘Нечист! Нечист!’ 46 През цялото време, докато има тази рана, ще бъде нечист; той е нечист и трябва да живее отделно; неговото жилище да бъде извън стана.

47 Ако се появи зараза от проказа върху дреха, вълнена или ленена, 48 върху основа или вътък, ленен или вълнен, или върху кожа или кожено изделие 49 и петното е зеленикаво или червеникаво върху дрехата или кожата, било върху основата или вътъка, или върху някакво кожено изделие, това е зараза от проказа и трябва да се покаже на свещеника. 50 Свещеникът да прегледа заразата и да затвори онова, което е заразено, за седем дена. 51 На седмия ден свещеникът да прегледа заразеното; и ако заразата се е разпростряла по дрехата, по основата или по вътъка, по кожата или по каквото и да е кожено изделие, това е люта проказа, нечиста рана. 52 Тогава свещеникът да изгори дрехата, върху която е заразата, било основата или ленения, или вълнения вътък, или каквото и да било кожено изделие, защото е гибелна проказа, трябва да се изгори на огън.

53 Ако свещеникът види, че заразата не се е разпростряла върху дрехата, по основата или по вътъка, или върху каквото и да е кожено изделие, 54 свещеникът да заповяда да бъде изпрано онова, върху което има зараза, и да го затвори за още седем дена. 55 Ако след изпиране на заразеното свещеникът види, че заразата не е променила вида си, макар и да не се е разпростряла, то е нечисто и трябва да се изгори на огън, заразата е проникнала дълбоко, както отвътре, така и отвън. 56 Но ако свещеникът види, че след изпирането заразата едва се забелязва, нека я премахне от дрехата или от кожата, било от основата или от вътъка. 57 Но ако се появи отново върху дрехата, на основата или вътъка, или върху каквото и да е кожено изделие, проказата се е развила; онова, което е заразено, да се изгори на огън. 58 Ако след изпиране на дреха, било основа или вътък, или кожено изделие, заразата се премахне, те трябва повторно да се изперат и ще бъдат чисти.

59 Това е законът за заразата от проказа върху вълнена или ленена дреха, било в основата или вътъка, или върху кожено изделие, когато се обявяват за чисти или нечисти.“

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes