Add parallel Print Page Options

Свете одаје и спољашњи зид

42 Онда ме је одвео у спољашње двориште према северу. Довео ме је у одаје које су биле насупрот одељеног простора и грађевине на северу. Дужина с предње стране била је стотину лаката, а ширина педесет лаката[a]. Насупрот простора од двадесет лаката који припада унутрашњем дворишту, и насупрот плочника спољашњег дворишта, налазио се ходник испред ходника на три спрата. Насупрот одаја била је унутрашња стаза десет лаката дугачка и лакат[b] широка. Врата су им гледала на север. Одаје на горњем спрату су биле уже од одаја на доњем и средњем спрату зграде, зато што су ходници заузимали више простора. Наиме, биле су на три спрата, али нису имале стубове као оне одаје у двориштима. Зато су горње одаје биле уже од доњих и средњих. Спољашњи зид, који је био уз одаје, и протезао се према спољашњем дворишту, испред соба, био је дугачак педесет лаката[c], јер су и одаје у спољашњем дворишту биле педесет лаката[d]. А онај ред одаја испред главне дворане је био дуг стотину лаката[e]. Подно тих одаја је био један улаз, којим се са истока улазило из спољашњег дворишта.

10 С југа, по ширини зида до одељеног простора и до грађевине, биле су друге одаје. 11 Испред њих је била стаза, баш као и код одаја на северној страни. Одаје су имале исту дужину и ширину, и све су имале исте излазе и иста врата, 12 као излази одаја на јужној страни. На почетку стазе је био улаз, који је био испред заштитног зида, којим се може доћи с источне стране.

13 Онда ми је рекао: „Одаје на северној и јужној страни насупрот одељеног простора, то су посвећене одаје, где једу свештеници који приносе најсветије жртве Господу. Они ће тамо остављати најсветије жртве, житне жртве, жртве за грех, жртве за преступ, јер је то свето место. 14 Када свештеници уђу, нека не одлазе из светог места у спољашње двориште, него нека одложе одећу у којој служе, јер је света. Затим нека обуку другу одећу, па нека приступе местима за обичан свет.“

15 Када је завршио са узимањем мера унутрашњег дела Дома, извео ме је на источна врата и измерио свуда унаоколо.

16 Мерачком трском је измерио источну страну: било је пет стотина лаката[f] унаоколо, мерачком трском.

17 Онда је измерио северну страну: било је пет стотина лаката унаоколо, мерачком трском.

18 Измерио је јужну страну: било је пет стотина лаката, мерачком трском.

19 Затим се окренуо на западну страну и измерио: било је пет стотина лаката, мерачком трском.

20 Онда је измерио на све четири стране: зид је био дугачак пет стотина лаката и пет стотина широк, да раздваја свето место од несветог.

Footnotes

  1. 42,2 Око 50 m дужине и 25 m ширине.
  2. 42,4 Око 5 m дужине и 50 cm ширине.
  3. 42,7 Око 25 m.
  4. 42,8 Око 25 m.
  5. 42,8 Око 50 m.
  6. 42,16 Око 250 m.