Add parallel Print Page Options

Дом

41 Довео ме је у дворану Дома и измерио стубове. Ширина стубова је била шест лаката[a] са обе стране. Ширина врата је била десет лаката, а стране улаза су биле пет лаката[b] са обе стране. Онда је измерио дворану Дома. Била је четрдесет лаката дуга и двадесет лаката[c] широка.

Затим је ушао у унутрашњи део Дома и измерио стубове. Били су два лакта, а врата шест лаката. Ширина зидова са обе стране била је седам лаката[d]. Измерио му је дужину: двадесет лаката[e]. Ширина испред дворане Дома била је двадесет лаката. Он ми рече: „То је Светиња над светињама.“

Затим је измерио зид Дома. Био је шест лаката широк. Бочне одаје су биле четири лакта[f] у дужину и ширину, свуда око Дома. Бочне одаје су биле на три спрата, једна изнад друге, по тридесет на сваком спрату. Свуда около уз зид Дома биле су потпорне греде да носе бочне одаје, да се не би уметале у зид Дома. Бочне одаје, које су окруживале Дом, бивале су шире са сваким наредним спратом. Грађевина која је окруживала Дом водила је на горе, спрат по спрат, са свих страна Дома. Што се ишло више, повећавала се и ширина грађевине. Тако се, преко средњег спрата, ишло од најнижег до највишег спрата.

Затим сам видео да је свуда око Дома био један уздигнут плочник, то јест, темељ бочних одаја. Био је висок целу дужину трске, односно шест лаката[g]. Дебљина спољашњег зида бочних одаја била је пет лаката[h]. Ширина простора између бочних одаја Дома 10 и других одаја, била је двадесет лаката[i] свуда око Дома. 11 Од тог простора бочне одаје су имале по један улаз, један на северној страни, а други на јужној страни. Ширина места где се тај простор налазио била је пет лаката[j] свуда унаоколо.

12 Грађевина која је стајала насупрот одељеног простора на западној страни била је широка седамдесет лаката, а дебљина зида грађевине била је пет лаката свуда унаоколо. Дужина му је била деведесет лаката[k].

13 Затим је измерио дужину Дома: стотину лаката. Дужина одељеног простора и зграде са својим зидовима била је стотину лаката[l]. 14 Дужина предње стране Дома и одељеног простора на источној страни била је стотину лаката[m].

15 Онда је измерио дужину зграде која стоји насупрот одељеног простора са задње стране, и његове ходнике са сваке стране: стотину лаката[n]. Унутрашња дворана Дома и тремови Дома, 16 прагови и уски прозори, и ходници који га окружују са три стране насупрот прага су били обложени дрветом свуда унаоколо од пода до прозора; прозори су били затворени. 17 Обложено се настављало од врха улаза до унутрашњег дела Дома и споља. А на свим зидовима свуда унаоколо, како изнутра тако споља, били су, према нацрту, 18 издељани херувими и палме; по једна палма између два херувима. Сваки херувим је имао два лица. 19 Људско лице му је с једне стране било окренуто према палми, а лавље лице му је било окренуто према другој страни палме. Били су издељани по свем Дому, свуда унаоколо. 20 Херувими и палме су били издељани од пода до врха улаза по зиду дворане Дома.

21 Довратници дворане Дома били су четвороугласти, а испред Светиње над светињама било је нешто 22 као дрвени жртвеник; био је три лакта висок и два лакта[o] широк. Његови углови, подножје и стране су били од дрвета. Онај човек ми рече: „То је сто који стоји пред Господом.“ 23 И дворана Дома и Светиња над светињама су имале по двоја врата. 24 Свака врата су имала по два крила која су се обртала: два крила за једна врата и два крила за друга врата. 25 На вратима дворане Дома су били издељани херувими и палме, исто као и на зидовима. А напољу, испред трема, била је дрвена надстрешница. 26 На бочним странама трема били су уски прозори са издељаним палмама с обе стране трема, као и на бочним собама и надстрешницама.

Footnotes

 1. 41,1 Око 3 m.
 2. 41,2 Око 5 m ширина врата и по 2,5 m са обе стране.
 3. 41,2 Око 20 m дуга и 10 m широка.
 4. 41,3 Стубови око 1 m широки, врата око 3 m широка а зидови око 3,5 m широки.
 5. 41,4 Око 10 m и дужина и ширина.
 6. 41,5 Око 2 m у дужини и у ширину.
 7. 41,8 Око 3 m.
 8. 41,9 Око 2,5 m.
 9. 41,10 Око 10 m.
 10. 41,11 Око 2,5 m.
 11. 41,12 Око 35 m ширина града, око 2,5 m дебљина зида и око 45 m дужина.
 12. 41,13 Око 50 m.
 13. 41,14 Око 50 m.
 14. 41,15 Око 50 m.
 15. 41,22 Око 1,5 m висок и 1 m широк.