Add parallel Print Page Options

Када је зид обновљен, када сам поставио врата и када су били постављени вратари, певачи и Левити; поставио сам над Јерусалимом свог брата Хананија и заповедника утврђења Ананију. Јер, он је био човек од поверења и богобојазнији од многих других. Рекао сам им: „Нека се не отварају врата Јерусалима док сунце не огреје. А кад стражари буду на местима, нек они затворе врата и закључају их. Нека се поставе стражари од становника Јерусалима, неке на своје место страже, а неке пред својом кућом.“

Попис повратника

Град је био простран и велик, са тек нешто житеља у свом средишту, а куће још нису биле обновљене. А мој Бог ми је ставио на срце па сам окупио главаре, достојанственике и народ да се попишу у родослове. Тако сам пронашао родословну књигу оних који су се вратили први, и открио да је у њој писало:

Ово су имена људи оне области који су дошли из ропства у које су изгнани, они које је Навуходоносор, цар Вавилона, одвео у изгнанство, а сада су се вратили у Јерусалим и Јуду, сваки у своје место; дошли су са Зоровавељом и са Исусом, Немијом, Азаријом, Ремијом, Наманијем, Мардохејем, Вилсаном, Миспаретом, Вигвајом, Неумом и Ваном.

Ово је попис људи из Израиља:

Фаросових потомака: две хиљаде стотину седамдесет два;

Сефатијевих потомака: три стотине седамдесет два;

10 Арахових потомака: шест стотина педесет два.

11 Фат-Моавових потомака од синова Исусових и Јоавових: две хиљаде осам стотина осамнаест;

12 Еламових потомака: хиљаду две стотине педесет четири;

13 Затујевих потомака: осам стотина четрдесет пет;

14 Захајевих потомака: седам стотина шездесет;

15 Винујевих потомака: шест стотина четрдесет осам;

16 Вивајевих потомака: шест стотина двадесет осам;

17 Азгадових потомака: две хиљаде три стотине двадесет два;

18 Адоникамових потомака: шест стотина шездесет седам;

19 Вигвајевих потомака: две хиљаде шездесет седам;

20 Адинових потомака: шест стотина педесет пет;

21 Атирових потомака од Језекије: деведесет осам;

22 Асумових потомака: три стотине двадесет осам;

23 Висајевих потомака: три стотине двадесет четири;

24 Потомака Арифових: стотину дванаест;

25 Гаваонових потомака: деведесет пет;

26 Људи из Витлејема и Нетофата: стотину осамдесет осам;

27 Људи из Анатота: стотину двадесет осам;

28 Људи из Вет-Азмавета: четрдесет два;

29 Киријат-Јаримових, Кефириних, Виротових потомака: седам стотина четрдесет три;

30 Раминих и Гавајиних потомака: шест стотина двадесет један;

31 Људи из Михмаса: стотину двадесет два;

32 Људи из Ветиља и Гаја: стотину двадесет три;

33 Људи из другог Навава: педесет два;

34 Потомака другог Елама: хиљаду две стотине педесет четири;

35 Харимових потомака: три стотине двадесет;

36 Људи из Јерихона: три стотине четрдесет пет;

37 Лодових, Адидових, Онанових потомака: седам стотина двадесет један;

38 Људи из Сенаје: три хиљаде девет стотина тридесет.

39 Свештеници:

Једајиних потомака, из Исусовог дома: деветсто седамдесет три;

40 Имирових потомака: хиљаду педесет два;

41 Пасхорових потомака: хиљаду две стотине четрдесет седам;

42 Харимових потомака: хиљаду седамнаест.

43 Левити:

Исусових потомака од Кадмила и од потомака Овадијиних: седамдесет четири.

44 Певачи:

Асафових потомака: стотину четрдесет осам.

45 Вратари:

Салумових потомака, Атирових потомака, Талмонових потомака, Акувових потомака, Атитиних потомака и Совајевих потомака укупно: стотину тридесет осам.

46 Храмске слуге:

Сишови потомци, Асуфови потомци, Таваотови потомци;

47 Киросови потомци, Сијини потомци, Фадонови потомци;

48 Леванови потомци, Агавини потомци, Салмејеви потомци;

49 Ананови потомци; Гидилови потомци, Гарови потомци;

50 Реајини потомци; Ресини потомци, Некодини потомци;

51 Газамови потомци; Узини потомци, Фесејеви потомци;

52 Висајеви потомци, Меунимови потомци, Нефусесимови потомци;

53 Ваквукови потомци, Акуфови потомци, Арурови потомци;

54 Васлитови потомци, Меидинихови потомци, Арсинихови потомци;

55 Варкосови потомци, Сисерини потомци, Тамини потомци;

56 Несијини потомци, Атифини потомци.

57 Соломонове слуге:

Сотајеви потомци, Соферетови потомци, Феридини потомци;

58 Јалини потомци, Дарконови потомци, Гидилови потомци;

59 Сефатијини потомци, Атилови потомци, потомци Фохерета од Севојима, Амонови потомци;

60 Храмских слуга и Соломонових слуга укупно три стотине деведесет два.

61 Ово су они који су дошли из Тел-Мелеха, Тел-Арисе, Херува, Адона и Имира, а нису могли да потврде из којег очинског дома су и они и њихови потомци, и да ли су Израиљци:

62 Далајини потомци, Товијини потомци, Некодини потомци, њих шест стотина четрдесет два.

63 Потомци свештеника:

Авајини потомци, Акосови потомци, потомци Варзелаја који се оженио једном од ћерки Варзелаја Галађанина и назвао се њиховим именом;

64 Они су тражили своје родословне записе, али нису могли да се пронађу. Зато су као нечисти били одстрањени из свештенства. 65 Тирсата[a] им је рекао да не једу од најсветије хране док не служи свештеник са Уримом и Тумимом.

66 Цела заједница је укупно бројила четрдесет две хиљаде три стотине шездесет, 67 не рачунајући слуге и слушкиње, њих седам хиљада три стотине тридесет седам, и с њима две стотине четрдесет пет певача и певачица. 68 Имали су четири стотине тридесет пет камила, 69 шест хиљада седам стотина двадесет магараца.

70 Неки су главари отачких домова приложили за дело. Тирсата је дао у ризницу хиљаду златних драхми[b], педесет посуда и пет стотина тридесет свештеничких одора. 71 Неки су главари отачких домова приложили у ризницу за дело двадесет хиљада златних драхми[c] и две хиљаде две стотине сребрних мина[d]. 72 Остали народ је дао двадесет хиљада златних драхми, две хиљаде сребрних мина[e] и шездесет седам одора за свештенике.

73 Тако су се настанили свештеници и Левити, вратари, певачи, неки од народа, храмске слуге и сав Израиљ у својим градовима.

А када је дошао седми месец, сав је израиљски народ био у својим градовима.

Footnotes

  1. 7,65 Персијска титула намесника покрајине.
  2. 7,70 Око 8,4 kg.
  3. 7,71 Око 170 kg.
  4. 7,71 Око 1,2 t.
  5. 7,72 Око 1,1 t.