Add parallel Print Page Options

Нови житељи Јерусалима

11 У Јерусалиму су се настанили главари народа, а остатак народа је бацио жреб да би довели једног од десеторо да пребива у Јерусалиму, у светом граду, а осталих девет у другим градовима. Народ је благословио све људе који су се вољно одазвали да станују у Јерусалиму.

Ово су главари области који су становали у Јерусалиму; а у градовима Јуде свако је становао на свом поседу, у својим градовима: Израиљци, свештеници и Левити, храмске слуге и потомци Соломонових слугу. У Јерусалиму су становали неки од потомака Јуде и неки од потомака Венијамина.

Од потомака Јуде:

Атаја син Озије, син Захарије, син Амарије, син Сефатије, син Малелеилов од потомака Фаресових;

затим Масија, син Варуха, син Хол-Озина, син Азаје, син Адаје, син Јојарива, син Захарије, син Силонијев;

свих Фаресових потомака који су становали у Јерусалиму је било четири стотине шездесет осам способних људи.

Ово су Венијаминови потомци:

Салуј син Месулама, син Јоада, син Федаје, син Колаје, син Масија, син Итила, син Исаијин; након њега Гава, Салај, њих девет стотина двадесет осам.

А Јоило, Зихријев син је био њихов надгледник, док је Асенујин син Јуда био други над градом.

10 Ово су свештеници:

Једаја син Јојаривов, Јакин;

11 Сораја син Хелкије, син Месулама, син Садока, син Мерајота, син Ахитувов, старешина Божијег Дома. 12 Затим њихова браћа која су радила посао у Дому: њих осам стотина двадесет два;

и Адаја син Јероама, син Фелалије, син Амсија, син Захарије, син Пасхора, син Малхијин. 13 Његова браћа, главари отачких домова, њих је било две стотине четрдесет два;

и Амасај син Азареила, син Азаја, син Месилемота, син Имиров. 14 А њихова браћа, храбри ратници, њих стотину двадесет осам.

Надгледник над њима је био Гедолимов син Завдило.

15 Ово су Левити:

Семаја син Асува, син Азрикама, син Асавије, син Вунијев;

16 и Саветај и Јозавад, од левитских главара, који су били на спољним пословима Божијег Дома.

17 Затим, Матанија, син Михе, син Завдијев, син Асафов. Он је надгледао отпочињање слављења у молитви;

па Ваквукија, други од своје браће

и Авда син Самује, син Галала, син Једутунов.

18 Тако је у светом граду било укупно Левита две стотине осамдесет четири.

19 Ово су вратари:

Акув, Талмон и њихова браћа која су чувала врата, њих стотину седамдесет два.

20 Остали – Израиљци, свештеници, Левити – били су у свим градовима Јуде и свако на свом наследству.

21 Храмске слуге су пребивале у Офилу, а надгледали су их Сиха и Гиспа.

22 Надгледник Левита у Јерусалиму је био Озија син Ванија, син Асавије, син Матаније, син Мишин и један од Асафових потомака, певача одговорних за радове на Божијем Дому. 23 Наиме, за њих је оног дана изашла царева заповест и поуздана уредба у вези ове службе.

24 А Месизавеилов син Петаја, иначе један од Зариних потомака и син Јуде, је био царева рука за све послове са народом.

25 Тако су се неки Јевреји настанили по селима са њиховим пољима. И то у околним селима Киријат-Арве, околним селима Девона и селима Јекавсеила. 26 Затим у Јесуји, Молади и Вет-Фелету; 27 па у Асар-Суалу и Вир-Савеји са њеним околним селима; 28 у Сиклагу и у околним селима Меконе; 29 у Ен-Римону, Сараји, Јармуту, 30 Заноји, Одоламу и његовим околним селима; у пољима Лахиса, у Азеки и њеним селима. Тако су се населили од Вир-Савеје до долине Еном.

31 Венијаминови потомци су се настанили у Гаваји, у Михмасу, у Гају и околним селима Ветиља. 32 Затим у Анатоту, Нову, Ананији, 33 Асору, Рами, Гитајиму, 34 Адиду, Севојиму, Навалату, 35 Лоду, Онану и у Долини резбара.

36 А неки од Јудиних левитских редова су се настанили у Венијамину.