Add parallel Print Page Options

Левитски градови

21 Затим главари левитских родова дођоше свештенику Елеазару, Исусу, сину Навиновом, и главарима родова израиљских племена, па им рекоше у Силому, у земљи хананској: „Господ је заповедио преко Мојсија да нам се дају градови где ћемо живети и пашњаци око њих за нашу стоку.“

Израиљци су, по речи Господњој, дали Левитима, од свога наследства, ове градове с њиховим пашњацима.

Први жреб је изашао за породице Ката. Левитима, потомцима свештеника Арона, жребом је припало тринаест градова, од Јудиног, Симеуновог и Венијаминовог племена.

А остатку синова Катових, жребом је припало десет градова од породица Јефремовог и Дановог племена, и од половине Манасијиног племена.

Синовима Гирсоновим жребом је припало тринаест градова од породица Исахаровог, Асировог и Нефталимовог племена, и од половине Манасијиног племена у Васану.

Синовима Мераријевим по њиховим породицама припало је дванаест градова од племена Рувимовог, Гадовог и Завулоновог.

Тако су Израиљци жребом доделили Левитима те градове са њиховим пашњацима, као што је Господ заповедио преко Мојсија.

Градови синова Катових

Ови градови од племена синова Јудиних и од племена синова Симеунових, који се наводе по именима, били су дати 10 синовима Ароновим, Левитима из породице Ката, јер је први жреб пао на њих.

11 Дали су им: Киријат-Арву, то јест, Хеврон, у Јудиној гори са околним пашњацима (Арва је био праотац Енаковаца). 12 Али, поља и села око града, била су већ дана у власништво Халеву, сину Јефонијину. 13 Дакле, синовима свештеника Арона дали су Хеврон са пашњацима, да буде град-уточиште за оног ко почини убиство, Ливну са пашњацима, 14 Јатир с пашњацима, Естемоју са пашњацима, 15 Олон с пашњацима, Давир с пашњацима, 16 Ајин с пашњацима, Јуту с пашњацима, Вет-Семес с пашњацима – девет градова од она два племена.

17 Од Венијаминовог племена: Гаваон са пашњацима, Гаваја с пашњацима, 18 Анатот с пашњацима, и Алмон с пашњацима – четири града.

19 Тако је свештеницима, синовима Ароновим, припало све укупно тринаест градова са својим пашњацима.

20 Преосталим породицама синова Катових, Левитима који воде порекло од Ката, жребом су били додељени градови Јефремовог племена.

21 Дали су им Сихем с пашњацима у Јефремовој гори, да буде град-уточиште за оног ко почини убиство, и Гезер с пашњацима, 22 Кивсајим с пашњацима, Вет-Орон с пашњацима – четири града.

23 Од Дановог племена: Елтекон с пашњацима, Гиветон с пашњацима, 24 Ајалон с пашњацима, и Гат-Римон с пашњацима – четири града.

25 Од половине Манасијиног племена: Танах с пашњацима и Гат-Римон[a] с пашњацима – два града.

26 У свему: десет градова са њиховим пашњацима за преостале синове Катове.

Градови синова Гирсонових

27 Левитским породицама синова Гирсонових је припао:

од половине племена Манасијина град-уточиште Голан у Васану с пашњацима, за оног ко почини убиство, и Вестера[b] с пашњацима – два града.

28 Од Исахаровог племена: Кисон с пашњацима, Даврат с пашњацима, 29 Јармут с пашњацима и Ен-Ганим с пашњацима – четири града.

30 Од Асировог племена: Мисал с пашњацима, Авдон с пашњацима, 31 Хелкат с пашњацима и Реов с пашњацима – четири града.

32 Од Нефталимовог племена: град-уточиште Кедес у Галилеји с пашњацима, за оног ко почини убиство, Амот-Дор с пашњацима, Картан с пашњацима – три града.

33 Свих градова Гирсоноваца по њиховим породицама било је тринаест градова са њиховим пашњацима.

Градови синова Мераријевих

34 А остатку Левита, породицама синова Мераријевих,

припали су од Завулоновог племена:

Јокнеам с пашњацима, Карта с пашњацима, 35 Димна с пашњацима, и Налал с пашњацима – четири града.

36 Од Рувимовог племена:

Восор с пашњацима, Јаса с пашњацима, 37 Кедемот с пашњацима, и Мифат с пашњацима – четири града.

38 Од Гадовог племена:

град-уточиште Рамот у Галаду с пашњацима, за оног ко почини убиство, Маханајим с пашњацима, 39 Есевон с пашњацима, и Јазир с пашњацима – укупно четири града.

40 Свих градова синова Мераријевих по својим породицама, од преосталих Левита, који су им жребом додељени, било је дванаест.

41 Свих левитских градова усред поседа Израиљаца било је четрдесет осам градова с њиховим пашњацима. 42 Сваки од ових градова имао је околне пашњаке; тако је било са свим овим градовима.

43 Господ је дао Израиљу целу земљу за коју се заклео њиховим оцима. Они су је освојили и настанили се у њој. 44 Господ им је дао да отпочину свуда унаоколо, баш како се заклео њиховим оцима. Нико од њихових непријатеља није могао да им се одупре. Господ им је предао у руке све њихове непријатеље. 45 Од свих добрих обећања које је Господ дао дому Израиљеву, ниједно није остало неиспуњено. Свако се испунило.

Footnotes

  1. 21,25 Или: Ивлеам, према Септуагинти и свим верзијама паралелног текста.
  2. 21,27 Град Астарот, према Ис Нав 12,4; 13,31.