A A A A A
Bible Book List

Колосяни 4 Bulgarian Bible (BULG)

Господари, отдавайте на слугите си безпристрастно това, което е справедливо, като знаете, че и вие имате Господар на небесата.

Постоянствувайте в молитва, и бдете в нея с благодарение.

Молете се още и за нас, да ни отвори Бог вратата за словото, тъй щото да говоря тайната, която е в Христа, за която съм и в окови,

да я изявя така, както трябва да говоря.

Обхождайте се мъдро към външните, като изкупувате благоговолението.

Това, което говорите, да бъде винаги с благодат подправено със сол, за да знаете как трябва да отговаряте на всекиго.

Що се касае до мене, всичко ще ви каже любезният брат и верен служител и съработник в Господа, Тихик,

когото пратих до вас нарочно за това, да узнаете моето състояние, и той да утеши сърцата ви.

Изпратих с него и верният и възлюблен брат Онисима, който е от вас. Те ще ви кажат всичко за тука.

10 Поздравява ви Аристарх, който е затворен с мене, и Варнавовият сестрин син Марко, (за когото получихте поръчката: ако дойде при вас приемете го),

11 и Исус, наречен Юст. От образованите тия са единствени мои съработници за Божието царство, които са ми били утеха.

12 Поздравява ви служител Исус Христов, Елафрас, който е от вас, и който всякога усърдно се моли за вас, да стоите съвършенни и напълно уверени в всичко що е Божия воля.

13 Защото свидетелствувам за него, че се труди много за вас и за тия, които са в Лаодикия и в Иерапол.

14 Поздравяват ви възлюбленият лекар Лука Димас.

15 Поздравете братята, които са в Лаодикия и Нимфана с домашната й църква.

16 И като прочетете това послание помежду си, наредете да се прочете и в лаодикийската църква; и онова, което е от Лаодикия, да го прочетете и вие.

17 И кажете на Архипа: Внимавай на службата, която си приел от Господа, да я изпълниш.

18 Поздрава пиша аз, Павел, със собствената си ръка. Помнете оковите ми. Благодат да бъде с вас. [Амин].

Колосяни 4 1940 Bulgarian Bible (BG1940)

Господари, отдавайте на слугите си безпристрастно това, което е справедливо, като знаете, че и вие имате Господар на небесата.

Постоянствувайте в молитва, и бдете в нея с благодарение.

Молете се още и за нас, да ни отвори Бог врата за словото, тъй щото да говоря тайната, <която е> в Христа, за която съм и в окови,

да я изявя така, както трябва да говоря.

Обхождайте се мъдро към външните, като изкупувате благовремието.

Това, което говорите, да бъде винаги с благодат, подправено със сол, за да знаете как трябва да отговаряте на всекиго.

Що се касае до мене, всичко що ви каже любезният брат и верен служител и съработник в Господа, Тихик,

когото пратих до вас нарочно за това, да узнаете моето състояние, и той да утеши сърцата ви.

<Изпратих с него> и верния и възлюбен брат Онисима, който е от вас. Те ще ви кажат всичко за тука.

10 Поздравява ви Аристарх, който е затворен с мене, и Варнавовият сестрин син Марко, (за когото получихте поръчката: ако дойде при вас приемете го),

11 и Исус, наречен Юст. От обрязаните тия <са> единствени <мои> съработници за Божието царство, които са ми били утеха.

12 Поздравява ви служителят Исус Христов, Епафрас, който е от вас, и който всякога усърдно се моли за вас, да стоите съвършени и напълно уверени във всичко <що е> Божията воля.

13 Защото свидетелствувам за него, че се труди много за вас и за тия, които са в Лаодикия и в Иерапол.

14 Поздравяват ви възлюбеният лекар Лука и Димас.

15 Поздравете братята, които са в Лаодикия и Нимфана с домашната й църква.

16 И като прочетете това послание помежду си, наредете да се прочете и в лаодикийската църква; и онова, което е от Лаодикия, да го прочетете и вие.

17 И кажете на Архипа: Внимавай на службата, която си приел от Господа, да я изпълниш.

18 Поздрава пиша аз, Павел, със собствената си ръка. Помнете оковите ми. Благодат да бъде с вас. [Амин].

1940 Bulgarian Bible (BG1940)

© 1995-2005 by Bibliata.com

Viewing of
Cross references
Footnotes