A A A A A
Bible Book List

Йов 12 Библия, ревизирано издание (BPB)

Йов отговаря на Софар. Отхвърляне на обвиненията с вяра във всемогъщия Бог

12 Тогава Йов отговори:

Наистина само вие сте хора
и с вас ще умре мъдростта!
Но и аз имам разум, както и вие;
не съм по-долен от вас;
и такива работи – кой не ги знае?
Станах за присмех на ближния си;
човек, който призовава Бога и Той му отговаряше –
праведният, непорочният човек стана за присмех!
Този, чиито крака са близо до подхлъзване,
е като презрян светилник в мисълта на благополучния.
Шатрите на разбойниците са в благоденствие
и тези, които разгневяват Бога, са в безопасност;
Бог докарва изобилие в ръцете им.
Но попитай сега животните и те ще те научат,
и въздушните птици – и ще ти кажат;
или говорѝ на земята – и тя ще те научи,
и морските риби ще ти изявят.
От всички тези кой не разбира,
че ръката на Господа е сторила това? –
10 В Чиято ръка е душата на всичко живо
и диханието на цялото човечество.
11 Ухото не изпитва ли думите,
както небцето вкусва ястието си?
12 Мъдростта е у белокосите, казвате вие,
и разумът – в дългия живот.
13 А в Бога е мъдростта и силата:
Той има разсъждение и разум.
14 Ето, Той събаря и не се съгражда вече;
затваря човека и не му се отваря.
15 Ето, задържа водите и пресъхват;
пуска ги пак и изравят земята.
16 В Него е силата и мъдростта;
Негов е измаменият и измамникът.
17 Закарва съветниците ограбени
и прави съдиите глупави.
18 Разпасва пояса на царете
и опасва кръста им с въже.
19 Закарва първенците ограбени
и поваля силните.
20 Отнема думата от ползващите се с доверие
и взема ума на старейшините.
21 Излива презрение върху князете
и отслабва силата[a] на яките.
22 Открива дълбоки работи из тъмнината
и изважда на светло мрачната сянка.
23 Умножава народите и ги погубва;
разширява народите и ги стеснява.
24 Отнема бодростта на началниците на земните жители
и ги прави да се скитат по непроходна пустиня;
25 опипват в тъмнината без светлина
и ги прави да залитат като пияни.

Footnotes:

  1. 12:21 Или: разхлабва пояса.
Библия, ревизирано издание (BPB)

Copyright by © Българско библейско дружество 2015. Използвани с разрешение.

Йов 12 1940 Bulgarian Bible (BG1940)

12 Тогава Иов в отговор рече: -

Наистина <само> вие сте люде, И с вас ще умре мъдростта!

Но и аз имам разум както и вие; Не съм по-долен от вас; И такива работи, кой ги не знае?

Станах за поругание на ближния си, Човек, който призовавах Бога, и Той му отговаряше, - Праведният, непорочният човек стана за поругание!

Тоя, чиито нозе са близо до подхлъзване, Е като презрян светилник в мисълта на благополучния.

Шатрите на разбойниците са в благоденствие, И тия, които разгневяват Бога, са в безопасност; Бог докарва< изобилие> в ръцете им.

Но попитай сега животните, и те ще те научат, И въздушните птици, и ще ти кажат;

Или говори на земята, и тя ще те научи, И морските риби ще ти изявят.

От всички тия кой не разбира, Че ръката на Господа е сторила това? -

10 В Чиято ръка е душата на всичко живо, И дишането на цялото човечество.

11 Ухото не изпитва ли думите, Както небцето вкусва ястието си?

12 Мъдростта е у белокосите, <казвате вие>, И разумът в дългия живот.

13 А у <Бога> е мъдростта и силата; Той има разсъждение и разум.

14 Ето, Той събаря, и не се съгражда вече; Затваря човека, и не му се отваря.

15 Ето, задържа водите, и пресъхват; Пуща ги пак, и изравят земята.

16 У Него е силата и мъдростта; Негов е измаменият и измамникът.

17 Закарва съветниците ограбени, И прави съдиите глупави.

18 Разпасва пояса на царете, И опасва кръста им с въже.

19 Закарва първенците ограбени И поваля силните.

20 Отнема думата от ползуващите се с доверие, И взема ума на старейшините.

21 Излива презрение върху князете, И ослабва силата {Или: Разхлабя пояса.} на яките.

22 Открива дълбоки работи из тъмнината, И изважда на видело мрачната сянка.

23 Умножава народите, и погубва ги, Разширява народите, и стеснява ги.

24 Отнема бодростта на началниците на земните жители, И прави ги да се скитат по непроходна пустиня;

25 Пипат в тъмнината без виделина, И прави ги да залитат като пияни.

1940 Bulgarian Bible (BG1940)

© 1995-2005 by Bibliata.com

Viewing of
Cross references
Footnotes