A A A A A
Bible Book List

Йоан 4 Bulgarian New Testament: Easy-to-Read Version (ERV-BG)

Исус говори с жена от Самария

Фарисеите [a] узнаха, че Исус приобщава към себе си и кръщава [b] повече ученици от Йоан. (Въпреки че в действителност не самият Исус, а учениците му кръщаваха.) Когато чу какво се говори, Исус напусна Юдея и отново се върна в Галилея. На път за там трябваше да мине през Самария.

И така, той пристигна в един град в Самария на име Сихар, близо до нивата, която Яков беше дал на сина си Йосиф. Там се намираше кладенецът на Яков и Исус, уморен от пътуването, седна край него. Беше около обяд. Една самарянка [c] дойде на кладенеца да извади вода. Исус й каза: „Дай ми да пийна малко вода!“ (В същото време учениците му бяха отишли в града да купят храна.)

Самарянката го попита: „Как така ти, който си юдеин, искаш вода от мен, самарянката?“ (Юдеите не общуват със самаряните. [d])

10 Исус й отговори: „Ако знаеше какво дава Бог и кой те моли за малко вода, щеше да поискаш от него и той щеше да ти даде жива вода.“

11 Жената каза: „Господине, откъде ще вземеш тази жива вода? Кладенецът е дълбок, а ти нямаш дори ведро. 12 Нима си по-велик от Яков, нашия праотец, който ни е дал този кладенец? Самият той е пил от него, синовете и животните му – също!“

13 Исус й отговори: „Всеки, който пие от тази вода, ще ожаднее отново. 14 Но този, който пие от водата, която аз ще му дам, никога повече няма да е жаден. Водата, която аз ще му дам, ще се превърне вътре в него в извор, от който ще блика вечен живот.“

15 Жената му каза: „Господине, дай ми тази вода, за да не изпитвам никога повече жажда и за да не трябва да идвам тук за вода.“

16 Той й каза: „Иди, извикай съпруга си и се върни тук.“

17 Жената отговори: „Аз нямам съпруг.“

Исус й каза: „Права си, като казваш, че нямаш съпруг. 18 Пет пъти си се омъжвала, а мъжът, с когото живееш сега, дори не ти е съпруг. Това, което каза, е истина.“

19 Жената отвърна: „Господине, виждам, че си пророк. 20 Нашите деди са се покланяли на Бога на този хълм, а вие, юдеите, твърдите, че трябва да се покланяме в Ерусалим.“

21 „Повярвай ми, жено! – каза й Исус. – Идва времето, когато няма да е необходимо да сте на този хълм или в Ерусалим, за да се покланяте на Отца. 22 Вие, самаряните, се покланяте на нещо, което не разбирате. Ние, юдеите, разбираме на какво се покланяме, защото спасението идва от юдеите. 23 Но идва времето – то вече е настъпило – когато истинските поклонници ще се покланят на Отца в дух [e] и в истина. Именно такива хора Отец иска да му се покланят. 24 Бог е дух и тези, които му се покланят, трябва да се покланят в дух и в истина.“

25 Жената каза: „Зная, че Месията [f] ще дойде, този, когото наричат Христос. Когато дойде, той ще ни обясни всичко.“

26 „Аз съм този – каза й Исус. – Аз, който разговарям сега с теб.“

27 В този момент учениците на Исус се върнаха от града и се учудиха, че той говори с жена. Но нито един от тях не го попита: „Какво искаш?“ или „Защо говориш с нея?“

28 Жената остави стомната си, върна се в града и каза на хората: 29 „Елате да видите един човек, който ми каза всичко, което съм извършила през живота си. Да не би той да е Месията?“ 30 И хората излязоха от града и отидоха при него.

31 В същото време учениците на Исус го молеха: „Учителю, хапни нещо!“

32 Но той отговори: „Аз имам храна да ям, за която вие не знаете.“

33 Тогава учениците му започнаха да се питат: „Дали някой не му е донесъл нещо за ядене?“

34 Исус им каза: „Храната ми е това да изпълнявам волята на Онзи, който ме е изпратил, и да завърша делото, което ми е дал. 35 Вие често казвате: «Още четири месеца и после – жътва.» А аз ви казвам: отворете очите си и погледнете полята. Те са узрели за жътва. 36 Този, който жъне, вече е възнаграден и събира реколта за вечен живот, така че сеячът може да се радва заедно с жътваря. 37 Има истина в поговорката: «Един сее, а друг прибира плодовете.» 38 Аз ви изпратих да прибирате плодове, за които не сте се трудили. Други хора се трудиха, а вие се облагодетелствате от техния труд.“

39 Много от самаряните в този град повярваха в Исус заради думите на жената, която свидетелстваше за него: „Той ми каза всичко, което съм извършила.“ 40 Те отидоха при Исус и го помолиха да остане с тях. И той остана там два дни 41 и много други хора повярваха, като чуха думите му.

42 Те казаха на жената: „В началото повярвахме заради твоите думи, но сега вярваме, защото сами го чухме и знаем, че този човек наистина е спасителят на света.“

Исус излекува сина на царски служител

43 След като прекара там два дни, Исус напусна това място и отиде в Галилея. 44 (Защото той самият беше казал, че пророкът не е почитан в своята страна.) 45 Когато пристигна в Галилея, хората там го посрещнаха с радост, защото бяха видели всичко, което извърши на празника в Ерусалим, където те също бяха ходили.

46 Исус отново отиде в галилейския град Кана, където беше превърнал водата във вино. В Капернаум живееше един царски служител, чийто син беше болен. 47 Когато този човек чу, че от Юдея Исус е дошъл в Галилея, той отиде при него и го помоли да слезе в Капернаум и да излекува сина му, който е на смъртно легло. 48 Исус му каза: „Докато не видите знамения [g] и чудеса, няма да повярвате.“

49 Царският служител му каза: „Господине, ела, преди детето ми да умре!“

50 Исус отговори: „Върви си. Синът ти ще живее.“

Човекът повярва на това, което Исус му каза, и си отиде у дома. 51 По пътя към къщи слугите му го посрещнаха и му казаха, че синът му е добре.

52 Човекът попита: „По кое време синът ми започна да се чувства по-добре?“

Слугите отговориха: „Треската му премина вчера около един часа.“

53 Бащата разбра, че това е времето, по което Исус беше казал: „Синът ти ще живее.“ И той, и всички хора в дома му повярваха.

54 Това беше второто знамение, което Исус извърши, след като дойде от Юдея в Галилея.

Footnotes:

  1. Йоан 4:1 + фарисеи Еврейска религиозна група, която твърди, че стриктно спазва всички еврейски закони и обичаи.
  2. Йоан 4:1 + кръщавам Гръцка дума, която означава „потапям или погребвам някого или нещо във вода за кратко време“.
  3. Йоан 4:7 + самаряни Жителите на Самария, които евреите от Юдея не приемат за чисти наследници на Израел, макар че са с частичен еврейски произход и спазват Моисеевия закон.
  4. Йоан 4:9 Юдеите не общуват със самаряните Или: „Юдеите не използват нещата, които самаряните са използвали.“
  5. Йоан 4:23 в дух Или: „водени от Духа“.
  6. Йоан 4:25 + Месията „Помазаникът“ (Христос) или Божият избраник.
  7. Йоан 4:48 + знамение В евангелието според Йоан думата „знамение“ се използва за самото чудотворно действие и като начин да се покаже, че Исус има сила и власт от Бога.
Bulgarian New Testament: Easy-to-Read Version (ERV-BG)

Copyright © 2004 by World Bible Translation Center

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes