A A A A A
Bible Book List

Йоан 3 Библия, нов превод от оригиналните езици (с неканоничните книги) (CBT)

Беседата с Никодим

Между фарисеите имаше един човек на име Никодим, юдейски първенец. Той дойде нощем при Иисус и Му каза: „Рави, знаем, че си Учител, изпратен от Бога, защото никой не може да върши тези чудеса, които Ти правиш, ако Бог не е с него.“ Иисус му отговори: „Истината, истината ти казвам: ако някой не се роди свише, не може да види Божието царство.“ Никодим Го попита: „Как може възрастен човек да се роди? Нима може повторно да влезе в утробата на майка си и да се роди?“ Иисус отговори: „Истината, истината ти казвам: ако някой не се роди чрез вода и Дух, не може да влезе в Божието царство. Роденото от плътта е плът, а роденото от Духа е дух. Не се чуди, че ти казах: ‘Трябва да се родите свише’. Вятърът духа, където си иска, и чуваш шума му, но не знаеш откъде идва и накъде отива. Така е с всеки, роден от Духа.“ Тогава Никодим Го запита: „Как може да стане това?“ 10 Иисус му отговори: „Ти си известен учител в Израил и не знаеш ли това? 11 Истината, истината ти казвам: ние говорим за това, което знаем, и свидетелстваме за това, което сме видели, а вие не приемате свидетелството ни. 12 Щом не вярвате, когато ви говорих за земните работи, как ще повярвате, ако ви говоря за небесните? 13 Никой не е възлязъл на небето освен слезлия от небето Син човешки, Който е на небето.

14 И както Мойсей издигна медната змия на дърво в пустинята, така трябва Синът човешки да бъде издигнат, 15 та всеки, който вярва в Него, да не погине[a], а да има вечен живот. 16 Защото Бог толкова много обикна света, че отдаде Своя Единороден Син, та всеки, който вярва в Него, да не погине, а да има вечен живот. 17 Понеже Бог не изпрати Своя Син в света, за да съди света, но за да бъде светът спасен чрез Него. 18 Онзи, който вярва в Него, няма да бъде осъден, а който не вярва, вече е осъден, понеже не е повярвал в Единородния Божий Син. 19 Осъждането е поради това, че светлината дойде на света, но хората обикнаха мрака повече от светлината, понеже делата им бяха лоши. 20 И всеки, който прави зло, мрази светлината и не отива към светлината, за да не се открият делата му, понеже са лоши[b]. 21 А този, който постъпва според истината, отива към светлината, за да стане явно, че делата му са извършени от послушание към Бога.“

Последно свидетелство на Кръстителя за Иисус Христос

22 След това Иисус дойде с учениците Си в Юдея, живееше там с тях и кръщаваше.

23 Също и Йоан кръщаваше в Енон, близо до Салим, защото там имаше много вода. И отиваха хора при него и се кръщаваха, 24 тъй като Йоан още не беше хвърлен в тъмница.

25 Тогава Йоанови ученици започнаха спор с някои юдеи за обредното очистване. 26 Те дойдоха при Йоан и му казаха: „Учителю, Онзи, Който беше с тебе отвъд Йордан и за Когото ти свидетелстваше, ето Той кръщава и всички отиват при Него.“ 27 Йоан отговори: „Човек не може да приеме нещо, ако не му бъде дадено от небето. 28 Самите вие сте ми свидетели, че казах: ‘Аз не съм Христос, но съм изпратен преди Него’. 29 Онзи, на когото е невестата, е младоженец, а приятелят на младоженеца, който стои там и го слуша, се радва твърде много, когато чува гласа на младоженеца. Затова тази моя радост е пълна. 30 Той трябва да расте, а аз – да се смалявам.

Свидетелство за Идващия от небесата

31 Който идва свише, той е над всички, а който е от земята, земен е и говори като земен. Онзи, Който идва от небето, Той е над всички. 32 Каквото е видял и чул, за него свидетелства, но никой не приема Неговото свидетелство. 33 И който е приел Неговото свидетелство, е потвърдил, че Бог е истинен. 34 Защото Този, Когото Бог е изпратил, говори Божиите слова, тъй като Бог Му дава Духа изобилно. 35 Отец обича Сина и е предал всичко в Неговата ръка. 36 Онзи, който вярва в Сина, има вечен живот, а който не вярва в Сина, няма да има вечен живот, но Божият гняв ще остане върху него.“

Footnotes:

  1. 3:15 В някои ръкописи липсва: „да не погине“.
  2. 3:20 В някои ръкописи липсва: „понеже са лоши“.
  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes