A A A A A
Bible Book List

Йоан 17 Bulgarian New Testament: Easy-to-Read Version (ERV-BG)

Исус се моли за себе си и учениците си

17 След като каза това, Исус вдигна поглед към небето и се помоли: „Отче, настъпи часът. Прослави Сина си, за да може и Синът ти да те прослави – както му даде власт над всички хора, така и той да дари вечен живот на тези, които ти му даде. Това е вечният живот: да познават теб – единствения истинен Бог и Исус Христос, когото ти изпрати. Аз те прославих на земята и изпълних делото, което ми възложи. Сега, Отче, прослави ме в своето присъствие със славата, която имах с теб преди светът да бъде сътворен.

Изявих името ти на хората, които избра от света и ми повери. Те ти принадлежаха, но ти ги даде на мен и те се подчиниха на словото ти. Сега знаят, че всичко, което си ми дал, идва от теб. Аз им предадох ученията, които ти ми даде. Те ги приеха и разбраха, че наистина дойдох от теб, и повярваха, че ти ме изпрати. За тях се моля. Не се моля за света, а за тези, които ти ми даде, защото са твои. 10 Всичко мое принадлежи на теб и всичко твое принадлежи на мен, и аз се прославих чрез тях. 11 Аз няма да остана в света – ще дойда при теб, но те ще останат. Отче святи, пази ги чрез силата на името си, което си ми дал, така че те да бъдат едно, както сме ние. 12 Докато бях с тях, ги пазих чрез силата на името ти, което ми даде. Закрилях ги и нито един не бе изгубен, освен онзи, който сам избра да бъде изгубен. Всичко това стана, за да се изпълни Писанието.

13 Сега идвам при теб, но казвам тези неща, докато съм още в света, за да са те изпълнени с моята радост. 14 Аз им дадох твоето слово, но светът ги мразеше, защото не му принадлежаха, така както не му принадлежа и аз. 15 Не те моля да ги вземеш от света, а да ги пазиш от лукавия. 16 Те не принадлежат на света, така както и аз не му принадлежа. 17 Посвети ги да ти служат чрез истината. Твоето слово е истина. 18 Както ти изпрати мен в света, така и аз изпратих тях в света. 19 Аз се посвещавам да ти служа заради тях, за да могат и те също да се посветят да ти служат чрез истината.

20 Моля се не само за тях, но и за всички, които ще повярват в мен чрез тяхното послание, 21 за да бъдат те едно цяло, както ти, Отче, си в мен и аз съм в теб. Моля се те също да бъдат в нас, за да повярва светът, че ти ме изпрати. 22 Дадох им славата, която ти ми даде, за да бъдат те едно, както ние сме едно. 23 Аз ще бъда в тях и ти – в мен, така че те да бъдат в съвършено единство и светът да разбере, че ти ме изпрати и че обикна тях така, както обикна мен.

24 Отче, искам хората, които ти ми даде, да бъдат с мен там, където съм аз, за да видят славата ми, която ти ми дари, защото ме обичаше преди още светът да бъде сътворен. 25 Отче праведни, светът не те познава, но аз те познавам и те знаят, че ти си ме изпратил. 26 Аз им показах кой си и ще продължавам да го правя, за да бъде в тях любовта, с която си ме обикнал, и за да бъда аз в тях.“

Bulgarian New Testament: Easy-to-Read Version (ERV-BG)

Copyright © 2004 by World Bible Translation Center

Йоан 17 1940 Bulgarian Bible (BG1940)

17 Това като изговори Исус, дигна очите си към небето, и рече: Отче настана часът; прослави Сина Си, за да Те прослави и Сина Ти,

според както си Му дал власт над всяка твар да даде вечен живот на всички, които си Му дал.

А това е вечен живот, да познаят Тебе, единия истинен Бог, и Исуса Христа, Когото си изпратил.

Аз те прославих на земята, като свърших делото, което Ти Ми даде да върша.

И сега прослави Ме, Отче, у Себе Си със славата, която имах у Тебе преди създанието на света.

Изявих името Ти на човеците, които Ми даде от света. Те бяха Твои, и Ти ги даде на Мене, и те опазиха Твоето слово.

Сега знаят, че всичко, което си Ми дал е от Тебе;

защото думите, които Ми даде Ти, Аз ги предадох на тях, и те ги приеха; и наистина знаят че, от Тебе излязох, и вярват, че Ти си Ме пратил.

Аз за тях се моля; не се моля за света, а за тия, които си Ми дал, защото са Твои.

10 И всичко Мое е Твое, и Твоето Мое, и Аз се прославям в тях.

11 Не съм вече на света, а тия са на света, и Аз ида при Тебе, Отче свети, опази в името Си тия, които си Ми дал, за да бъдат едно, както сме и Ние.

12 До като бях с тях, Аз пазех в Твоето име тия, които Ми даде; опазих ги, и нито един от тях не погина, освен сина на погибелта, за да се изпълни писанието.

13 А сега ида при Тебе; но< догдето съм още> на света казвам това, за да имат Моята радост пълна в себе си.

14 Аз им предадох Твоето слово; и светът ги намрази, защото те не са от света, както и Аз не съм от него.

15 Не се моля да ги вземеш от света, но да ги пазиш от лукавия.

16 Те не са от света както и Аз не съм от света.

17 Освети ги чрез истината; Твоето слово е истина.

18 Както Ти прати Мене в света, така и Аз пратих тях в света;

19 и заради тях Аз освещавам Себе Си, за да бъдат и те осветени чрез истината.

20 И не само за тях се моля, но и за ония, които биха повярвали в Мене чрез тяхното учение,

21 да бъдат всички едно; както Ти, Отче, си в Мене и Аз в Тебе, тъй и те да бъдат в Нас, за да повярва светът, че Ти си Ме пратил.

22 И славата, която Ти Ми даде, Аз я дадох на тях; за да бъдат едно, както и Ние сме едно;

23 Аз в тях, и Ти в мене, за да бъдат съвършени в единство; за да познае светът, че Ти си Ме пратил, и си възлюбил тях както си възлюбил и Мене.

24 Отче, желая гдето съм Аз, да бъдат с Мене и тия, които {Гръцки: Каквото.} си Ми дал, за да гледат Моята слава, която си Ми дал; защото си Ме възлюбил преди създанието на света.

25 Отче праведни, светът не Те е познал, но Аз Те познах; и тия познаха, че Ти си Ме пратил.

26 И явих им Твоето име, и ще явя, та любовта, с която си Ме възлюбил, да бъде в тях, и Аз в тях.

1940 Bulgarian Bible (BG1940)

© 1995-2005 by Bibliata.com

Viewing of
Cross references
Footnotes