A A A A A
Bible Book List

Йеремия 12 Библия, ревизирано издание (BPB)

Обещание към Израилевите съседни народи

12 Праведен си, Господи, когато се съдя с Тебе;
но пак да разисквам с Тебе за присъдите Ти:
Защо успява пътят на нечестивите?
Защо са охолни всички, които постъпват коварно?
Насадил си ги и те даже се вкорениха;
растат, даже и принасят плод;
Ти си близо до устата им,
а далеч от сърцата[a] им.
Но Ти, Господи, ме познаваш;
виждаш ме и изпитваш какво е сърцето ми спрямо Теб;
отдели ги като овце за клане
и ги приготви за деня, когато ще бъдат заклани.
Докога ще жалее страната
и ще съхне тревата на цялата земя?
Загинаха животните и птиците
поради нечестието на жителите ѝ,
защото казаха: Той няма да види сетнината ни.
Ако тичаш с пешаците и те те изморят,
тогава как ще се надбягваш с конете?
И макар че в мирна страна си в безопасност,
но какво би направил при прииждането на Йордан?
Защото братята ти и бащиният ти дом –
даже и те се отнесоха коварно към тебе.
Да! И те извикаха след тебе с висок глас;
но не им вярвай, даже ако ти говорят добро.
Напуснах дома Си, отхвърлих наследството Си,
предадох възлюбената на душата Ми в ръката на неприятелите ѝ.
Наследството Ми стана за Мене като лъв в гора;
то издаде гласа си против Мене;
затова го намразих.
Наследството Ми е за Мене като пъстра хищна птица;
хищните птици от всяка страна са против него;
идете, съберете всички полски зверове,
докарайте ги да го изпоядат.
10 Много овчари развалиха лозето Ми,
потъпкаха Моя дял,
обърнаха любимия Ми дял в непроходима пустиня.
11 Превърнаха го в пустота;
той, като запустен, жалее пред Мене;
цялата страна е опустошена,
защото няма кой да вземе това присърце.
12 По всички голи височини на пустинята дойдоха разорители;
защото мечът Господен погубва
от единия край на страната до другия;
никоя твар няма мир.
13 Сяха жито, но са пожънали тръни;
трудиха се, но никак не се ползват от труда си;
и така, засрамете се от тези си произведения
поради пламенния гняв на Господа.
14 Така говори Господ
против всичките ми зли съседи,
които посягат на наследството, което дадох на народа Си Израил, като казва:
Ето, ще ги изтръгна от земята им
и ще изтръгна Юдовия дом измежду тях;
15 и след като ги изтръгна,
пак ще им покажа милост
и ще ги върна – всеки човек в наследството му
и всеки човек в земята му.
16 И ако научат добре обходата на Моя народ,
да се кълнат в Моето име, като казват:
Заклевам се в живота на Господа!
(както те научиха Моя народ да се кълне във Ваал),
тогава и те ще бъдат утвърдени сред народа Ми.
17 Но ако не послушат,
съвсем ще изтръгна и ще изтребя онзи народ,
казва Господ.

Footnotes:

  1. 12:2 От евр. вътрешностите.
Библия, ревизирано издание (BPB)

Copyright by © Българско библейско дружество 2015. Използвани с разрешение.

Йеремия 12 1940 Bulgarian Bible (BG1940)

12 Праведен си, Господи, когато се съдя с Тебе; Но пак не разисквам с Тебе за съдбите Ти, - Защо успява пътят на нечестивите? Защо са охолни всички, които постъпват коварно?

Насадил си ги, и те даже се закорениха; Растат, даже и принасят плод; Ти си близо в устата им, А далеч от сърцата {Еврейски: Вътрешностите.} им.

Но Ти, Господи, ме познаваш; Виждаш ме и изпитваш <какво е> сърцето ми спрямо Тебе; Отдели ги като овце за клане, И приготви ги за деня, когато ще бъдат заклани.

До кога ще жалее страната, И ще съхне тревата на цялата земя? Загинаха животните и птиците Поради нечестието на жителите й, Защото рекоха: Той няма да види сетнината ни.

Ако тичаш с пешаците, и те те изморят, Тогава как ще се надваряш с конете? И макар, че в мирна страна си в безопасност, Но какво би направил в прииждането на Иордан?

Защото братята ти и бащиният ти дом, - Даже и те се обходиха коварно към тебе, Да! и те извикаха подир тебе велегласно; <Но> не ги вярвай, даже ако ти говорят добро.

Напуснах дома Си, отхвърлих наследството Си, Предадох възлюблената на душата Ми в ръката на неприятелите й.

Наследството Ми стана за Мене като лъв в гора; То издаде гласа си против Мене; Затова го намразих.

Наследството Ми е за Мене като пъстра хищна птица; Хищните птици от всяка страна са против него, Идете, съберете всичките полски зверове, Докарайте ги да го изпоядат.

10 Много овчари развалиха лозето Ми, Потъпкаха Моя дял, Обърнаха любимия Ми дял в непроходима пустиня.

11 Обърнаха го в пустота; Той, като запустен, жалее пред Мене; Цялата страна е опустошена, Защото няма кой да вземе това присърце,

12 По всичките голи височини на пустинята дойдоха разорители; Защото ножът Господен пояжда От единия край на страната до другия; Никоя твар няма мир.

13 Сеяха жито, но са пожънали тръни; Трудиха се, но никак не се ползуват; Посрамете се, прочее, от <тия> си произведения, Поради пламенния гняв на Господа.

14 Така говори Господ Против всичките ми зли съседи, Които посягат на наследството, което дадох на людете Си Израиля, <като казва>: Ето, ще ги изтръгна от земята им, И ще изтръгна Юдовия дом отсред тях;

15 И след като ги изтръгна, Пак ще им покажа милост, И ще ги върна всеки човек в наследството му, И всеки човек в земята му.

16 И ако научат добре обходата на Моите люде, Да се кълнат в Моето име, <казвайки: Заклевам се в> живота на Господа! (Както те научиха Моите люде да се кълнат във Ваала), Тогава и те ще бъдат утвърдени всред людете Ми.

17 Но ако не послушат, Съвсем ще изтръгна и ще изтребя оня народ, Казва Господ.

1940 Bulgarian Bible (BG1940)

© 1995-2005 by Bibliata.com

Viewing of
Cross references
Footnotes