A A A A A
Bible Book List

Йезекиил 40 Библия, нов превод от оригиналните езици (с неканоничните книги) (CBT)

Видение за новото Божие царство

Устройство на новия храм в Йерусалим

40 В двадесет и петата година от отвеждането ни в плен, на десетия ден от месеца, в четиринадесетата година след превземането на града Йерусалим, в същия този ден Господ простря ръката Си над мене и ме отведе там. В Божии видения Той ме доведе в Израилевата земя и ме постави на твърде висока планина, на която на юг имаше постройка, приличаща на град. И като ме заведе там, видях мъж, стоящ при портата, чийто силует имаше блясък на мед. В ръката му имаше ленена връв и тръстика за измерване. Мъжът ми каза: „Сине човешки, погледни внимателно и чуй с ушите си. Вложи в сърцето си всичко, което аз ще ти покажа – защото ти бе доведен тук, за да ти покажа, – и да известиш всичко, което видиш, на Израилевия дом.“

Аз забелязах стена, опасваща от всички страни храма. Мерилната тръстика в ръката на мъжа беше шест лакътя, които с длан бяха по-дълги от обикновения лакът. И той измери зданието – ширината и височината бяха по една тръстика. След това дойде при портата, която гледаше към изток, и се изкачи по стъпалата ѝ. Той измери прага на портата – ширината му беше една тръстика, и ширината на другия праг – една тръстика. Всяка странична стражева стая беше дълга една тръстика и една тръстика широка. Стената между стаите беше пет лакътя, а прагът на портата при преддверието ѝ отвътре – една тръстика. И измери преддверието на портата отвътре; то беше една тръстика. Тогава измери преддверието на портата; то беше осем лакътя, а стълбовете му бяха два лакътя. Това преддверие на портата беше от вътрешната страна. 10 И стражевите стаи на източната порта бяха три от едната страна и три – от другата, и трите по една мярка. И стълбовете отсам и оттатък бяха по една мярка широки. 11 Той измери ширината на отвора на вратата; тя беше десет лакътя, а дължината на вратата – тринадесет лакътя. 12 Пред стаите имаше междинна стена, един лакът широка, и от другата страна – един лакът междинна стена. Стаите бяха от едната страна шест лакътя и от другата страна шест лакътя. 13 След това той измери вратата от покрива на едното помещение до покрива на другото; цялото разстояние беше двадесет и пет лакътя ширина: врата срещу врата – от задната страна на нишата до другата задна страна. 14 Тогава измери височината на стълбовете; тя беше шестдесет лакътя. Дворът беше около портата. 15 И разстоянието от предната част на портата до предната част на вътрешната порта беше петдесет лакътя. 16 В стражевите стаи и подпорите им отвътре на портата от всички страни имаше решетъчни прозорци. В преддверията също така имаше прозорци наоколо и всеки стълб беше украсен с палми.

17 Тогава Той ме заведе във външния двор – там имаше стаи, както и настилка около двора. И върху каменната настилка имаше тридесет стаи. 18 Настилката, която беше отстрани на портите, преминаваше по протежение на цялата им дължина. Тази настилка беше долната. 19 След това Той измери разстоянието от долните порти до външния край на вътрешния двор: сто лакътя – към изток и към север.

20 После Той измери дължината и ширината на портата на външния двор, обърната към север. 21 И стражевите стаи бяха три от едната страна и три от другата. А стълбовете и преддверията бяха според мярката на първата порта: дължината им беше петдесет лакътя, а ширината – двадесет и пет лакътя. 22 И прозорците им, и преддверията им, и палмите бяха според мярката на портата, която е с лице към изток. И към нея водеха седем стъпала, а пред тях имаше преддверия. 23 И портата на вътрешния двор беше срещу северната и източната порти. И Той измери от порта до порта сто лакътя.

24 Тогава ме заведе на южната страна и ето видях порта на юг. И измери стълбовете и преддверието, те имаха същия размер. 25 И прозорците на нея и на преддверията бяха като другите прозорци. Дължината ѝ беше петдесет лакътя, а ширината – двадесет и пет лакътя. 26 И до нея водеха седем стъпала; преддверието ѝ беше пред тях. Стълбовете бяха украсени с палми – по една на всяка страна. 27 Във вътрешния двор имаше и южна порта. Той измери разстоянието от външната порта до вътрешната порта; то беше сто лакътя.

Вътрешен двор, жертвеници, помещения за свещеници, преддверие

28 Тогава той ме заведе във вътрешния двор през южната порта и измери южната порта; тя имаше същата мярка. 29 И стражевите стаи, стълбовете ѝ и преддверията ѝ имаха същите размери. И имаше прозорци на нея и на нейните преддверия околовръст. Дължината ѝ беше петдесет лакътя, а ширината – двадесет и пет лакътя. 30 Имаше преддверия от всички страни, двадесет и пет лакътя дълги и пет лакътя широки. 31 И преддверието ѝ излизаше към външния двор и по стълбовете имаше палми. Към портата водеха осем стъпала.

32 След това Той ме заведе във вътрешния двор на източната страна. Той измери портата; тя имаше същия размер. 33 И стражевите стаи, стълбовете ѝ и преддверията ѝ имаха същите размери. На нея и на нейните преддверия имаше прозорци околовръст. Дължината ѝ беше петдесет лакътя, а ширината – двадесет и пет лакътя. 34 Имаше преддверие към външния двор и стълбовете на портата бяха украсени с палми от всяка страна. Към нея водеха осем стъпала.

35 И ме заведе при северната порта и я измери; тя имаше същата мярка, 36 както стражевите стаи, стълбовете ѝ и нейните преддверия. И прозорци имаше наоколо. Дължината ѝ беше петдесет лакътя, а ширината – двадесет и пет лакътя. 37 Предверието ѝ гледаше към външния двор и по нейните стълбове имаше палми от всяка страна. Към нея водеха осем стъпала.

38 При стълбовете на портата имаше стая с вход за нея, където умиват жертвите за всеизгаряне. 39 В преддверието на портата на всяка страна имаше две маси, за да се колят на тях жертвите за всеизгаряния, жертвите за грях и жертвите за вина. 40 На външната страна, при входа на северната порта, имаше две маси. И на другата страна на преддверието на портата имаше още две маси. 41 Четири маси стояха от едната страна и четири маси – от другата на портата: общо осем маси, на които колеха жертвите. 42 Четирите маси за всеизгаряне бяха направени от дялан камък. Те бяха един лакът и половина дълги, един лакът и половина широки и един лакът високи. На тях поставяха прибори за заколване на жертвата за всеизгаряне и други кръвни жертви. 43 И куки бяха прикрепени околовръст на сградата. На масите поставяха месото на жертвите.

44 Извън вътрешната порта, във вътрешния двор, имаше стаи, обърнати с лице към юг – за певци: едната при Северната порта с лице към юг и една при Южната порта, гледаща към север. 45 Тогава Той ми каза: „Това помещение, което е с лице към юг, е за свещениците, които служат в храма, 46 а помещението, което гледа към север, е за свещениците, които служат при жертвеника. Те са потомци на Садок, единствени от потомците на Левий, които могат да се приближават към Господа, за да Му служат.“ 47 След това Той измери двора. Той беше квадратен: сто лакътя дълъг и сто лакътя широк. И жертвеникът се намираше пред храма.

48 Тогава Той ме доведе в преддверието на храма и размерът на всеки от стълбовете в преддверието имаше пет лакътя дебелина от всяка страна. Ширината на входа беше три лакътя от едната страна и три лакътя от другата. 49 Дължината на преддверието беше двадесет лакътя и ширината му – единадесет лакътя. До него водеха десет стъпала. И на всяка страна на стълбовете имаше подпори.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes