A A A A A
Bible Book List

Йезекиил 41 Библия, нов превод от оригиналните езици (с неканоничните книги) (CBT)

Описание на Новия храм

Светилището и Светая Светих

41 След това ме въведе при храма и измери стълбовете. Те бяха шест лакътя широки от едната страна и шест лакътя широки от другата, колкото ширината в скинията. Ширината на входа беше десет лакътя, а страничните стени от всяка страна на входа – по пет лакътя всяка. Той измери дължината на храма – четиридесет лакътя, и ширината му – двадесет. Тогава той влезе вътре и измери стълбовете при входа; те бяха два лакътя широки, а самият вход беше широк шест лакътя. Страничните стени на входа бяха по седем лакътя от едната и другата страна. Измери и най-вътрешното помещение – дължината беше двадесет лакътя и ширината – двадесет лакътя, съответно на ширината на храма. След това ми каза: „Това е Светая Светих.“

Странични помещения

След това измери дебелината на стената на храма – шест лакътя, а размерът на страничните стаи околовръст на храма беше по четири лакътя. Страничните стаи бяха на три етажа една над друга, тридесет стаи. На стената на храма имаше издатини за страничните стаи наоколо, служещи за подпори, без подпорите да бъдат неразделна част от нея. Разширението на сградата се издигаше спираловидно нагоре до страничните стаи, защото храмът беше обграден по-нависоко околовръст на сградата със странични стаи. Затова храмът имаше широк коридор, водещ нагоре, така че се изкачваше от долната част през средната до горната. И видях, че храмът имаше издигната тераса наоколо – основата на страничните помещения. Височината ѝ беше цяла тръстика или цели шест лакътя. Външната стена на страничните стаи беше пет лакътя широка, а свободното пространство между страничните стаи на храма и 10 останалите стаи околовръст на храма беше двадесет лакътя. 11 И вратите на страничните стаи извеждаха на откритото пространство – една врата към север и една врата към юг. Ширината на това пространство беше пет лакътя от всички страни.

Измерване на сградата на запад, на храма и двора

12 А сградата, която беше пред откритото място на западната страна на храма, беше седемдесет лакътя широка. Стената на тази сграда беше околовръст пет лакътя дебела, а дължината ѝ – деветдесет лакътя. 13 След това той измери храмовата сграда. Тя беше сто лакътя дълга. Откритото пространство и сградата, включително стените ѝ, беше също сто лакътя. 14 Ширината отпред на храма, включително пространството на изток, беше също сто лакътя. 15 Той измери също така дължината на сградата, обърната към откритото пространство при задния двор на храма, заедно с галериите от всяка страна; тя беше сто лакътя дълга.

Вътрешна украса

16 Храмът и вътрешните помещения на двора, праговете, решетъчните прозорци и страничните стаи на всичките им три нива срещу праговете бяха облицовани с дърво, от пода до прозорците, включително прозорците, 17 достигайки до горния край на входовете както в храма, така и отвън. И по цялата стена наоколо отвътре и отвън бяха изкусно изобразени и изваяни 18 херувими и палми: по палма между два херувима. Всеки херувим имаше две лица: 19 от страна на палмата човешко лице, а откъм другата страна – на млад лъв. Те бяха издялани в целия храм околовръст. 20 От пода до горната част на входа бяха издялани херувими и палми, както по стените на храма. 21 Рамките на вратите на храма бяха квадратни.

Пред светилището имаше нещо, приличащо на 22 дървен жертвеник. Той беше три лакътя висок, дълъг два лакътя и широк два лакътя. Ъглите му, подножието му и страните му бяха направени от дърво. И той ми каза: „Това е масата, която е пред Господа.“ 23 И храмът, и светилището имаха по две врати. 24 И вратите имаха по две подвижни крила – две на едната врата и две на другата врата. 25 По тях, по вратите на храма, бяха изобразени херувими и палми като онези, които бяха издялани по стените. И пред преддверието отвън имаше дървен корниз. 26 Имаше решетъчни прозорци с палми по тях от едната страна и от другата страна на храма и по корнизите.

Йезекиил 41 1940 Bulgarian Bible (BG1940)

41 После ме заведе в храма; и като измери стълбовете, те имаха шест лакти широчина отсам и шест лакти широчина оттам, според широчината на скинията.

И широчината на входа бе десет лакти; и страните на входа бяха пет лакти отсам и пет лакти оттам; и като измери дължината на <храма>, беше четиридесет лакти, а широчината му двадесет лакти.

Тогава влезе по-навътре; и като измери всеки стълб на входа, имаха два лакътя, и входът шест лакти, и широчината на входа седем лакти.

И като измери дължината му, беше двадесет лакти, и широчината двадесет лакти, според <широчината на> храма. И рече ми: Това е пресветото място.

Тогава измери стената на дома; тя имаше шест лакти; а широчината на страничните стаи, които бяха около дома на всяка страна, беше четири лакти.

И страничните стаи бяха на три етажа, стая върху стая и тридесет на ред; и влизаха в стената, която принадлежеше на дома за страничните стаи околовръст, за да се държат здраво без да се държат за стената на дома.

И страничните стаи се разширяваха; и имаше вита стълба, която водеше в страничните стаи, защото витата стълба на дома водеше нагоре околовръст на дома; затова домът ставаше по-широк нагоре; и така се изкачваха от долния етаж до най-горния през средния.

И видях, че домът беше висок от всяка страна; основите на страничните стаи бяха една цяла тръстика от шест големи лакти.

Външната стена на страничните стаи беше пет лакти широка; и оставеното <празно> място бе за страничните стаи, които принадлежаха на дома.

10 И между стаите имаше двадесет лакти разстояние около дома на всяка страна.

11 И вратите на страничните стаи бяха към оставеното <място>, една врата към север и една врата към юг; и широчината на оставеното място бе пет лакти околовръст.

12 А зданието, което бе пред отделеното място към западната страна, бе седемдесет лакти широко; и стената на зданието бе пет лакти дебела околовръст, а дължината му деветдесет лакти.

13 И тъй, като измери дома, беше сто лакти дълъг; и отделеното място, зданието, и стените му сто лакти дълги.

14 Тоже и широчината на лицето на дома и на отделеното място към изток беше сто лакти.

15 И като измери дължината на зданието, което беше в лицето на отделеното място зад него, и галериите му отсам и оттам, те имаха сто лакти; <измери> и вътрешния храм, преддверията на двора,

16 праговете, затворените прозорци и галериите наоколо в трите им етажа, срещу прага, облечени с дърво околовръст от земята до прозорците, (а прозорците бяха покрити),

17 до над вратата, до вътрешния дом и извън, и през цялата стена околовръст извътре и извън; <всичко бе> според мерките.

18 И то бе изработено с херувими и с палми, така щото имаше палма между херувим и херувим. Всеки херувим имаше две лица,

19 тъй щото имаше човешко лице към палмата отсам, а лице на млад лъв към палмата оттам; така бе изработено по целия дом околовръст.

20 От пода до над вратата бяха изработени херувими и палми; такава беше стената на храма.

21 Колкото за храма, стълбовете му бяха квадратни, а колкото за лицето на светилището, изгледът <му> беше като изгледа <на храма>.

22 Олтарът бе дървен, три лакти висок и два лакътя дълъг; и ъглите му, подножието му и страните му бяха дървени. И той ми рече: Това е трапезата, която стои пред Господа.

23 А храмът и светилището имаха две врати.

24 И вратите имаха по две крила, две движещи се крила, две <крила> за едната врата, и две крила за другата.

25 И по тях, по вратите на храма, бяха изработени херувими и палми; както бяха работени по стените; и имаше дебели дъски по лицето на преддверието извън.

26 И имаше затворени прозорци и палми отсам и оттам от страните на преддверието, и по страничните стаи на дома, и по дебелите дъски.

1940 Bulgarian Bible (BG1940)

© 1995-2005 by Bibliata.com

Viewing of
Cross references
Footnotes