A A A A A
Bible Book List

Исая 8 Библия, ревизирано издание (BPB)

Предсказание за предстояща война

И Господ ми каза: Вземи си една голяма дъска и напиши на нея с обикновени букви – За Махер-шалал-хаш-база[a];

и аз си избрах за верни свидетели свещеника Урия и Захария, Еверехиевия син.

И така, отидох при пророчицата; и тя зачена и роди син. И Господ ми каза: Наречи го Махер-шалал-хаш-баз;

защото, преди детето да се научи да вика: „Татко мой!“ и „Майко моя!“, богатството на Дамаск и плячките на Самария ще бъдат занесени пред асирийския цар.

И Господ ми говорѝ пак:

Понеже този народ се отказа от тихо течащите силоамски води
и се радва за Расин и за Ромелиевия син,
затова, ето, Господ извежда върху него
силните и големи води на Ефрат[b],
асирийския цар и цялата му слава;
и като прелее всичките си канали
и наводни всичките си брегове,
ще нахлуе и през Юдея, ще наводни и ще прелее,
ще стигне до гуша
и разперените му крила ще напълнят
ширината на земята ти, Емануиле.
Строшете се, народи, бъдете разломени
и (чуйте всички, които сте в далечни страни!)
опашете се; но ще бъдете разломени;
опашете се; но ще бъдете разломени.
10 Съветвайте се помежду си, но съветването ще се осуети;
говорете дума, но тя няма да устои;
защото Бог е с нас.
11 Защото така ми говорѝ Господ със силна ръка
и ме научи да не ходя по пътя на този народ, като каза:
12 Не наричайте съюз всичко, което този народ нарича съюз,
и не се бойте от това, от което те се боят,
нито се плашете.
13 Господа на Силите – Него осветете,
от Него се страхувайте и от Него треперете.
14 И Той ще бъде за светилище –
но и за камък, о̀ който да се спъват,
и за канара, поради която да се оскърбяват
двата Израилеви дома, –
за мрежа и за примка на йерусалимските жители.
15 О Него мнозина ще се спънат, ще паднат и ще се съкрушат,
и в нея ще се впримчат и ще се уловят.
16 Завържи увещанието,
запечатай поуката между учениците Ми.
17 И аз ще чакам Господа, който крие лицето Си от Якововия дом,
и на Него ще се надявам.
18 Ето, аз и децата, които ми е дал Господ,
сме за знамение и за предвещания в Израил
от Господа на Силите, Който обитава на хълма Сион.
19 И когато ви кажат:
Допитвайте се до запитвачите на зли духове
и до врачовете, които шепнат и мърморят, отговорете:
Не трябва ли един народ да се допита до своя Бог?
Ще прибегне ли при мъртвите заради живите?
20 Нека прибегнат при закона и при свидетелството!
Ако не говорят според това слово,
наистина няма зазоряване за тях.
21 Те ще минат през тази земя зле притискани и изгладнели;
и когато огладнеят, ще негодуват,
ще злословят царя си и Бога си.
И ще погледнат нагоре.
22 После ще се взрат в земята
и, ето – скръб и тъмнина, мрак на измъчване
и широко разпростряла се черна нощ.

Footnotes:

  1. 8:1 Т.е. Тичай за плячка, бързай за грабеж.
  2. 8:7 От евр. реката.
Библия, ревизирано издание (BPB)

Copyright by © Българско библейско дружество 2015. Използвани с разрешение.

Исаия 8 1940 Bulgarian Bible (BG1940)

И Господ ми рече: Вземи си една голяма <писателска> дъска та напиши на нея с обикновени букви - За Махер-шалал-хаш-база {Т.е., Тичай на корист, бързай на грабеж.};

и аз си избрах за верни свидетели свещеника Урия и Захария Еверехиевия син.

Прочее, отидох при пророчицата; и тя зачна и роди син. И Господ ми рече: Наречи го Махер-шалал-хаш-баз;

Защото преди да се научи детето да вика - Татко мой! и - Майко моя! богатството на Дамаск и користите на Самария ще се занесат пред асирийския цар.

И Господ ми говори пак, казвайки:

Понеже тия люде се отказаха от тихо течащите силоамски води, И се радват за Расина и за Ромелиевия син,

Затова, ето, Господ възвежда върху тях Силните и големи води на Ефрат {Еврейски: Реката.}, Асирийския цар и всичката му слава; И като прелее всичките си канали И наводни всичките си брегове,

Ще нахлуе и през Юда, ще наводни и ще прелее, ще стигне до гуша, И прострените му крила ще напълнят Ширината на земята ти, Емануиле.

Строшете се, народи, бъдете разломени, И (чуйте всички, които сте в далечни страни!) Опашете се; но ще бъдете разломени. Опашете се; но ще бъдете разломени.

10 Съветвайте помежду си, но съветването ще се осуети; Говорете дума, но тя няма да стои; Защото Бог е с нас.

11 Защото така ми говори Господ със силна ръка, И научи ме да не ходя в пътя на тия люде, като каза:

12 Да не наречете съюз всичко, което тия люде наричат съюз, И да не се боите от това, от което те се боят, Нито да се плашите.

13 Господа на Силите - Него осветете, От Него да се страхувате, и пред Него да треперите.

14 И Той ще бъде за светилище, - Но <и> за камък, о който да се спъват, и за канара, поради която да се оскърбяват Двата Израилеви дома, - За мрежа и за примка на ерусалимските жители.

15 И о Него мнозина ще се спънат, ще паднат и ще се съкрушат, И <в нея> ще се впримчат и ще се уловят.

16 Завържи увещанието, Запечатай поуката между учениците Ми.

17 И аз ще чакам Господа, който крие лицето Си от Якововия дом, И на Него ще се надея.

18 Ето, аз и децата, които ми е дал Господ, Сме за знамение и за предвещания в Израиля От Господа на Силите, Който обитава на хълма Сион.

19 И когато ви рекат: Допитвайте се до запитвачите на зли духове, И до врачовете, които шепнат и мърморят, <отговорете:> Не трябва ли един народ да се допита до своя Бог? <Ще прибегне ли> при мъртвите заради живите?

20 <Нека прибягнат> при закона и при свидетелството! Ако не говорят според това слово, Наистина няма зазоряване за тях.

21 И ще минат през тая <земя> зле притискани и изгладнели; И когато огладнеят ще негодуват, Ще злословят царя си и Бога си. И ще погледнат нагоре.

22 После ще се взрат в земята, И ето скръб и тъмнина, мрак на измъчване, И широко разпространена черна нощ.

1940 Bulgarian Bible (BG1940)

© 1995-2005 by Bibliata.com

Viewing of
Cross references
Footnotes