A A A A A
Bible Book List

Исая 49 Библия, ревизирано издание (BPB)

49 Слушайте ме, острови,
и внимавайте, далечни племена:
Господ ме призова още от раждането ми,
още от утробата на майка ми спомена името ми!
Направи устата ми като остър меч,
покри ме под сянката на ръката Си;
и ме направи като лъскава стрела,
и ме скри в колчана Си.
Той ми каза: Ти си Мой слуга,
ти си Израил, в когото ще се прославя.
Но аз си казах: Напразно съм се трудил,
за нищо и напразно съм изнурявал силата си;
все пак обаче правото ми е у Господа
и наградата ми е у моя Бог.
И така, сега говори Господ,
Който ме създаде още от утробата за Свой слуга,
за да доведа пак Яков при Него
и за да се събере Израил при Него
(защото съм почтен в очите на Господа
и моят Бог ми стана сила).
Да! Той казва: Малко нещо е да Ми бъдеш слуга,
за да възстановиш племената на Яков
и за да възвърнеш опазените на Израил;
ще те дам още за светлина на народите,
за да бъдеш Мое спасение до земния край.
Така казва Господ,
Изкупителят на Израил и Святият негов,
на онзи, когото човек презира,
на онзи, от когото се гнуси народът,
на слуга на владетелите:
Царе ще видят и ще станат,
князе – и ще се поклонят,
поради Господа, Който е верен,
поради Святия Израилев, Който те избра.
Така казва Господ:
В благоприятно време те послушах
и в спасителен ден ти помогнах;
ще те опазя и ще те дам за завет на народа,
за да възстановиш земята,
за да ги направиш да завладеят запустелите наследства,
като кажеш на вързаните: Излезте,
на онези, които са в тъмнината: Явете се.
Те ще пасат край пътищата
и пасбищата им ще бъдат по високите голи височини.
10 Няма да огладнеят, нито да ожаднеят;
няма да ги повреди нито жега, нито слънце;
защото Онзи, Който се смилява над тях, ще ги води
и при водни извори ще ги заведе.
11 И ще обърна всичките Си планини на пътища
и пътищата Ми ще се издигнат.
12 Ето, тези ще дойдат отдалеч,
онези – от север и от запад,
а пък онези – от Синимската земя.
13 Пей, небе, и се радвай, земьо,
и запейте, планини;
защото Господ утеши народа Си
и се смили над наскърбените Си.
14 Но Сион каза: Йехова ме е изоставил
и Господ ме е забравил.
15 Може ли жена да забрави сучещото си дете,
за да не се смили над детето на утробата си?
Обаче те, дори и да забравят,
Аз все пак няма да те забравя.
16 Ето, на дланите Си съм те врязал;
твоите стени са винаги пред Мене.
17 Синовете ти ще дойдат набързо;
а разорителите и опустошителите ти ще си отидат от тебе.
18 Повдигни очите си наоколо и виж:
всички те се събират заедно и идват при тебе.
Заклевам се в живота Си, казва Господ,
ти наистина ще се облечеш с всички тях като с украшение
и като невяста ще се накичиш с тях.
19 Защото разорените и запустелите ти места
и опустошената ти земя
ще бъдат сега тесни за жителите ти;
а онези, които те поглъщаха, ще бъдат отдалечени.
20 Синовете, които ще добиеш, след като си останала без деца,
ще кажат още в ушите ти:
Тясно е мястото за мене;
стори ми място, за да се заселя.
21 Тогава ще кажеш в сърцето си:
Кой ми роди тези,
тъй като аз бях без деца и самотна,
заточена и скитница? И кой изхрани тези?
Ето, аз бях оставена сама; тези къде бяха?
22 Така казва Господ Йехова:
Ето, ще издигна ръката Си към народите
и ще възвися знамето Си пред племената;
и те ще доведат синовете ти в обятията си
и дъщерите ти ще бъдат донесени на рамената им.
23 Царе ще бъдат твои хранители
и техните царици – твои кърмачки;
ще ти се поклонят с лице до земята
и ще лижат пръстта на краката ти;
и ти ще познаеш, че Аз съм Господ
и че онези, които Ме чакат, няма да се посрамят.
24 Нима може да се отнеме плячката от силния
или да се отърват пленените от юнак?[a]
25 Но Господ казва така:
Пленниците на силния ще бъдат отнети
и плячката ще бъде отървана от страшния;
защото Аз ще се съдя с онзи, който се съди с теб,
и ще спася синовете ти.
26 А потисниците ти ще заставя да изядат собствените си меса
и ще се опият със собствената си кръв, както с ново вино;
и всяка твар ще познае,
че Аз, Господ, съм твоят Спасител
и че твоят изкупител е Могъщият Яковов.

Footnotes:

  1. 49:24 Или: праведно.
Библия, ревизирано издание (BPB)

Copyright by © Българско библейско дружество 2015. Използвани с разрешение.

Исаия 49 1940 Bulgarian Bible (BG1940)

49 Слушайте ме, острови, И внимавайте, далечни племена: Господ ме призова още от рождението, Още от утробата на майка ми спомена името ми!

Направи устата ми като остър нож, Покри ме под сянката на ръката Си; И направи ме като лъскава стрела, И ме скри в тула Си;

И рече ми: Ти си Мой служител, <Ти си> Израил, в когото ще се прославя.

Но аз <си> рекох: Напразно съм се трудил, За нищо и напусто съм изнурявал силата си; Все пак, обаче, правото ми е у Господа, И наградата ми е у моя Бог.

Сега, прочее, говори Господ, Който ме създаде още от утробата за Свой служител, За да доведа пак Якова при Него, И за да се събере Израил при Него, - (Защото съм почтен в очите на Господа, И моят Бог ми стана сила,)

Да! Той казва: Малко нещо е да Ми бъдеш служител, За да възстановиш племената на Якова; И за да възвърнеш опазените на Израиля; Ще те дам още за светлина на народите, За да бъдеш Мое спасение до земния край.

Така казва Господ. Изкупителят на Израиля, и Светият негов, На онзи, когото човек презира, На онзи, от когото се гнуси народът, На слуга на владетелите: Царе ще видят и ще станат, - Князе, и ще се поклонят, Заради Господа, Който е верен, <Заради> Светият Израилев, Който те избра.

Така казва Господ: В благоприятно време те послушах, И в спасителен ден ти помогнах; Ще те опазя, и ще те дам за завет на людете За да възстановиш земята, За да ги направиш да завладеят запустелите наследства,

Като кажеш на вързаните: Излезте, - На ония, които са в тъмнината: Явете се. Те ще пасат край пътищата, И пасбищата им ще бъдат по високите голи височини.

10 Няма да огладнеят нито да ожаднеят; Не ще ги удари нито жега, нито слънце; Защото Оня, Който се смилява за тях, ще ги води, И при водни извори ще ги заведе.

11 И ще обърна всичките Си планини на пътища, И друмовете Ми ще се издигнат.

12 Ето, тия ще дойдат от далеч, И, ето, ония от север и от запад, А пък ония от Синимската земя.

13 Пей, небе, и радвай се, земьо, И запейте, планини; Защото Господ утеши людете Си, И се смили за наскърбените Си.

14 Но Сион рече: Иеова ме е оставил, И Господ ме е забравил.

15 Може ли жена да забрави сучещото си дете Та да се не смили за чадото на утробата си? Обаче те, ако и да забравят, Аз все пак няма да те забравя.

16 Ето, на дланите Си съм те врязал; Твоите стени са винаги пред Мене.

17 Чадата ти ще дойдат набързо; <А> разорителите ти и запустителите ти ще си отидат от тебе.

18 Подигни очите си наоколо та виж: Всички тия се събират заедно и дохождат при тебе. <Заклевам се> в живота Си, казва Господ, Ти наистина ще се облечеш с всички тях като с украшение, И като невеста ще се накитиш с тях.

19 Защото разорените ти и запустелите ти места И опустошената ти земя Ще бъдат сега тесни за жителите <ти>; А ония, които те поглъщаха, ще бъдат отдалечени.

20 Чадата, които ще добиеш след обезчадването си, Ще рекат още в ушите ти: Тясно е мястото за мене; Стори ми място, за да се населя.

21 Тогава ще речеш в сърцето си: Кой ми роди тия, Тъй като аз бях обезчадена и пуста, Заточена и скитница? И кой изхрани тия? Ето, аз бях оставена сама; тия, где бяха?

22 Така казва Господ Иеова: Ето, ще издигна ръката Си към народите, И ще възвися знамето Си пред племената; И те ще доведат синовете ти в обятията си, И дъщерите ти ще бъдат донесени на рамената им.

23 Царе ще бъдат твои хранители, И техните царици твои кърмилници; Ще ти се поклонят с лице до земята, И ще лижат пръстта на нозете ти; И ти ще познаеш, че Аз съм Господ, И че ония, които Ме чакат, не ще се посрамят.

24 Нима може да се отнеме користта от силния, Или да се отърват пленените от юнак {Или: Праведно.}?

25 Но Господ така казва: Пленниците на силния ще се отнемат, И користта ще се отърве от страшния; Защото Аз ще се съдя с оня, който се съди с тебе, И ще спася чадата ти.

26 А притеснителите ти ще заставя да изядат собствените си меса, И ще се опият със собствената си кръв както с ново вино; - И всяка твар ще познае, Че Аз, Господ, съм твоят Спасител, И че твоят изкупител е Могъщият Яковов.

1940 Bulgarian Bible (BG1940)

© 1995-2005 by Bibliata.com

Viewing of
Cross references
Footnotes