A A A A A
Bible Book List

Исаия 7 Библия, нов превод от оригиналните езици (с неканоничните книги) (CBT)

Пророчество за Емануил

В дните на юдейския цар Ахаз, син на Йоатам, син на Озия, сирийският цар Рецин и израилският цар Факей, син на Ремалия, воюваха срещу Йерусалим, но не го победиха. Тогава беше съобщено на потомците на Давид: „Сирийци се разположиха в областта на Ефрем.“ И разтрепераха се Ахаз и неговият народ, както се люлеят от вятър дърветата в гората.

Тогава Господ каза на Исаия: „Излезте ти и синът ти Шеар-Яшув[a] да посрещнете Ахаз при края на водопровода от Горния водоем, по пътя към нивата на тепавичаря, и му кажи: ‘Пази се, запази спокойствие и не се страхувай! И сърцето ти да не отпада пред двете димящи главни заради разпаления гняв на Рецин, на сирийците и на сина на Ремалия. Сирийците замислиха зло против тебе заедно с Ефрем и сина на Ремалия и казват: «Нека потеглим срещу Юдея, да го изплашим и я завладеем за нас, и да ѝ поставим за цар сина на Тавиил»’.“

Така казва Господ, нашият Господ: „Това няма да стане и няма да се случи. Главата на сирийците е Дамаск и Рецин е главата на Дамаск, но след шестдесет и пет години Ефрем ще бъде съкрушен. А столицата на Ефрем е Самария и главата на Самария е синът на Ремалия. Ако не вярвате, няма да пребъдете.“

10 И Господ продължи да говори на Ахаз: 11 „Поискай си знамение от Господа, своя Бог, било долу от преизподнята, било горе във висините.“ 12 Но Ахаз каза: „Не искам и няма да изпитвам Господа.“ 13 Тогава Исаия каза: „Чуйте вие, потомци на Давид! Малко ли ви е да досаждате на хората, та досаждате също на моя Бог? 14 Затова Господ Сам ще ви даде знамение: ето девица ще зачене и ще роди син, и ще Го назоват с името Емануил. 15 Той ще яде масло и мед, докато се научи да отхвърля злото и да избира доброто. 16 Преди детето да се научи да отхвърля злото и да избира доброто, земята, чиито двама царе те заплашват, ще бъде опустошена. 17 Господ ще изпрати върху тебе, върху твоя народ и върху твоя бащин дом чрез царя на Асирия дни, каквито не са идвали от времето на отделянето на Ефрем от Юдея.

18 Тогава Господ ще свирне на мухите при устието на египетската река Нил и на пчелите, които са в страната Асирия. 19 И те ще дойдат и всички ще се настанят в долините, в процепите, по трънаците и на всяко пасбище.

20 В този ден с бръснач, взет отвъд реката, Господ ще обръсне чрез царя на Асирия главата и космите на краката ви, а също и брадата ви.

21 В този ден човекът, който отглежда млада крава и две овце, 22 ще яде масло поради изобилието на мляко, което дават, защото всеки останал в страната ще яде масло и мед.

23 И в този ден на всяко място, където е имало хиляда лози за хиляда сребърни сикли, ще има глогове и трънак. 24 Там ще дойдат със стрели и лъкове, защото цялата страна ще бъде само в глогове и трънаци. 25 И няма да отидеш на хълмовете, които са били култивирани, поради страх от глоговете и трънаците. Там ще изкарват говеда и дребен добитък ще тъпче по тях.“

Footnotes:

  1. 7:3 От евр. остатъкът ще се завърне.

Исаия 7 1940 Bulgarian Bible (BG1940)

И в дните на Юдовия цар Ахаз, син на Иотама, Озиевия син, сирийският цар Расин и Израилевият цар Факей Ромелиевият син, възлязоха против Ерусалим за да воюват против него; но не можаха да го завладеят.

И известиха на Давидовия дом, казвайки: Сирия се съюзи с Ефрема. И сърцето на <Ахаза> и сърцето на людете му се разклатиха, както горските дървета се разклащат от вятъра.

Тогава рече Господ на Исаия: Излез сега да посрещнеш Ахаза, ти и син ти Сеар-Ясув {Т.е., остатъкът ще се върне.}, при края на водопровода на горния водоем, по друма към тепавичарската нива,

и кажи му: - Гледай да си спокоен; Да не се уплашиш нито да се покажеш малодушен Поради тия две опашки на димящи главни, - Поради яростния гняв на Расина и Сирия, и на Ромелиевия син.

Понеже Сирия, Ефрем и Ромелиевият син Сториха лошо намерение против тебе, казвайки:

Да възлезем против Юда и да го утесним, И да си пробием пролом в него, И да поставим Тавеиловия син за цар всред него.

<За туй>, така казва Господ Иеова: Това няма да стане, нито ще бъде.

Защото главата на Сирия е Дамаск, А глава на Дамаск, Расин; И вътре в шестдесет и пет години Ефрем ще се съкруши така щото да не е вече народ, -

Ефрем, чиято глава е Самария, А глава на Самария, Ромелиевият син. Ако не вярвате <това>, вие няма да се утвърдите.

10 И Господ говори още на Ахаза, казвайки:

11 Поискай си знамение от Господа твоя Бог; Искай го или в дълбината или във висината горе.

12 Но Ахаз рече: Не ща да искам, Нито ще изпитам Господа.

13 И <Исаия> рече: Слушайте сега, доме Давидов; Малко нещо ли ви е да досаждате на човеци, Та ще досаждате и на моя Бог?

14 Затова сам Господ ще ви даде знамение: Ето, девица ще зачне и ще роди син, И ще го нарече Емануил {Т.е., Бог с нас.}.

15 Сгъстено мляко и мед ще яде, Когато се научи да отхвърля лошото и да избира доброто;

16 Защото, преди да се научи детето Да отхвърли лошото и да избира доброто, Тая земя, от чиито двама царе се отвращаваш ти, Ще бъде изоставена.

17 Господ ще докара на тебе, На твоите люде и на бащиния ти дом, Дни такива каквито не са дохождали От деня когато Ефрем се е отделил от Юда, - <Ще докара> асирийският цар.

18 И в същия ден Господ ще засвири за мухите, Които са в най-далечните околности на египетските реки, И за пчелите, които са в асирийската земя;

19 И те ще дойдат и всичките ще накацат по запустелите долини, И в дупките на канарите, и на всяка драка, и на всяко пасбище.

20 В тоя ден Господ ще обръсне с бръснач Нает оттатък реката, асирийския цар, Главата и космите на краката, - даже и брадата ще смъкне.

21 И в същия ден човек, Който храни крава и две овце;

22 Ще яде сгъстено мляко от изобилието на млякото, което ще дават; Защото сгъстеното мляко и мед ще яде всеки, който е останал всред страната.

23 И в оня ден всяко място, Гдето е имало хиляда лози по хиляда сребърника, Ще бъде за глогове и тръни.

24 Със стрели и с лъкове ще дойдат <човеци> там, Защото цялата страна ще стане <само> глогове и тръни;

25 Поради страх от глогове и тръни Ти не ще дойдеш на никой хълм, копан <сега> с търнокоп, Но ще бъде място, на което ще изпращат говеда, И което ще тъпчат овце.

1940 Bulgarian Bible (BG1940)

© 1995-2005 by Bibliata.com

Viewing of
Cross references
Footnotes