A A A A A
Bible Book List

Иисус Навин 21 Библия, нов превод от оригиналните езици (с неканоничните книги) (CBT)

Наследствен дял за левитите

21 Левитските родоначалници се приближиха към свещеника Елеазар, при Иисус, син Навинов, и при родоначалниците на племената на израилтяните. Те им говориха в Силом в ханаанската земя и казаха: „Господ заповяда чрез Мойсей да ни дадете градове за живеене и околностите им за нашия добитък.“ Така израилтяните дадоха на левитите от своите наследствени дялове тези градове и околностите им според заповедта на Господа.

Беше хвърлен жребий и за Каатовите родове. И по жребий на Аароновите синове, свещениците, на левитите се паднаха тринадесет града от Юдовото племе, от Симеоновото племе и от Вениаминовото племе. А за останалите Каатови синове по жребий се паднаха десет града от родовете на Ефремовото племе, от Дановото племе и от половината Манасиево племе.

И за родовете на Гирсон с жребий се паднаха тринадесет града от родовете на Асировото племе, от Нефталимовото племе и от половината Манасиево племе във Васан. За Мерариевите синове според родовете им се паднаха дванадесет града от Рувимовото племе, от племето на Гад и от Завулоновото племе.

Израилевите синове дадоха чрез жребий на левитите тези градове с пасищата им, както заповяда Господ чрез Мойсей.

От племето на Юдовите синове, от племето на Симеоновите синове и от Вениаминовото племе те определиха градове, назовани тук по име. 10 Те бяха за синовете на Аарон, които бяха от родовете на Корей, от синовете на Левий, понеже жребият се падна първи на тях. 11 Дадоха им Кириат-Арба – Арба беше баща на Енак, т.е. Хеврон, на Юдовата планина и околностите му. 12 А нивите на града и селата му дадоха на Йефониевия син Халев като негово притежание.

13 Наред с Хеврон и околността му дадоха на синовете на свещеника Аарон града за убежище за убийци Ливна с околностите му, 14 Ятир с околностите му, Ещемоа с околностите му, 15 Холон с околностите му, Давир с околностите му, 16 Айн с околностите му, Юта с околностите му, Бет-Шемеш с околностите му – девет града от тези две племена; 17 от Вениаминовото племе: Гаваон с околностите му, Гева с околностите му, 18 Анатот с околностите му, Алмон с околностите му – четири града. 19 Всичките градове на синовете на Аарон, свещениците, бяха тринадесет града с околностите им.

20 А на останалите левитски родове от Каатовите синове според жребий им се паднаха следните градове с околностите им: от Ефремовото племе 21 им дадоха Сихем – град за убежище на убийци, с околностите му, на Ефремовата планина, Гезер с околностите му, 22 Кивцаим с околностите му, Бет-Хорон с околностите му – четири града; 23 от Дановото племе: Елтеке с околностите му, Гибетон с околностите му, 24 Аялон с околностите му, Гат-Римон с околностите му – четири града; 25 от половината Манасиево племе: Таанах с околностите му, Гат-Римон с околностите му – два града. 26 За родовете на останалите Каатови синове бяха дадени всичко десет града с околностите им.

27 А на Гирсоновите синове от левитските родове от половината Манасиево племе дадоха: Голан – град за убежище на убийци във Васан с околностите му, и Беештера с околностите му – два града; 28 от Исахаровото племе: Кишион с околностите му, Доврат с околностите му, 29 Ярмут с околностите му, Ен-Ганим с околностите му – четири града; 30 от Асировото племе: Мишал с околностите му, Авдон с околностите му, 31 Хелкат с околностите му, Рехов с околностите му – четири града. 32 И от Нефталимовото племе: Кедеш в Галилея – град за убежище на убийци, с околностите му, Хамот-Дор с околностите му, Картан с околностите му – три града. 33 Всичките Гирсонови градове според родовете им бяха тринадесет града с околностите им.

34 И от Завулоновото племе за родовете на Мерариевите синове, останалите левити: Йокнеам с околностите му, Карта с околностите му, 35 Димна с околностите му, Нахалал с околностите му – четири града; 36 от областта отвъд Йордан срещу Йерихон от Рувимовото племе: Бецер с околностите му – град за убежище на убийци в пустинята на платото, Яса с околностите му, 37 Кедемот с околностите му, Мефаат с околностите му – четири града. 38 От племето на Гад: града за убежище на убийци Рамот в Галаад с околностите му, Маханаим с околностите му, 39 Есевон с околностите му, Яазер с околностите му – всичко четири града. 40 Всичките градове за Мерариевите синове според родовете им – дванадесет града, бяха полагащата се част по жребий на останалите от левитските родове.

41 Всичките левитски градове сред владенията на Израилевите синове бяха четиридесет и осем града с околностите им. 42 Всеки от тези градове имаше околности, които го обграждаха. Така беше за всички тези градове.

43 Така Господ предаде на Израил цялата земя, която се закле да даде на предците им. И те я овладяха и се заселиха в нея. 44 И Господ им даде спокойствие от всички страни, както се беше клел на предците им. И никой от противниците им не устоя пред тях. Господ предаде всичките им противници в ръката им. 45 Не остана неизпълнена нито една дума, която Господ беше изрекъл пред Израилевия дом. Всичко се сбъдна.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes