A A A A A
Bible Book List

Иисус Навин 19 Библия, нов превод от оригиналните езици (с неканоничните книги) (CBT)

Наследствени дялове на Симеоновите потомци

19 Вторият жребий беше за Симеон, за племето на Симеоновите синове според родовете им. Техният наследствен дял беше сред дела на Юдовите синове. В наследствения им дял бяха: Вирсавия, Шема, Молада, Хацар-Шуал, Вала, Ецем, Елтолад, Бетул, Хорма, Циклаг, Бет-Маркавот, Хацар-Суса, Бет-Леваот и Шарухен – тринадесет града със селата им. Айн, Римон, Етер и Ашан – четири града със селата им, пръснати около тези градове до Баалат-Беер, южна Рама. Това е наследственият дял на племето на Симеоновите синове според родовете им. Част от земята на Юдовите синове е наследствен дял за Симеоновите синове, защото делът на Юдовите синове е твърде голям за тях; и така Симеоновите синове получиха дела в техния дял.

Наследствени дялове на Завулоновите потомци

10 Третият жребий се падна на Завулоновите синове според родовете им. Границата на наследствения им дял е до Сарид. 11 А границата им отива към Марала, среща Дабешет и достига до потока, който е срещу Йокнеам. 12 В обратна посока от Сарид, т.е. източно, тя се движи към границата на Кислот-Тавор. Оттук върви към Доврат и стига до Яфия. 13 Оттам преминава на изток към Гат-Хефер, до Итах-Кацин, върви към Римон и завива към Неа. 14 От север границата прави завой към Ханатон и завършва с долината Ифтах-Ел; 15 включва и Катат, Нахалал, Шимрон, Идеала и Витлеем – дванадесет града със селата им. 16 Това е наследственият дял на Завулоновите синове според родовете им – тези градове и селата им.

Наследствени дялове на Исахаровите потомци

17 За Исахар излезе чевъртият жребий – за Исахаровите синове според родовете им. 18 Тяхната граница е: Йезреел, Кесулот, Сунем, 19 Хафараим, Шион, Анахарат, 20 Рабит, Кишион, Евец, 21 Ремет, Ен-Ганим, Ен-Хада и Бет-Пацец. 22 Границата среща Тавор, Шагацом и Бет-Шемеш и свършва при Йордан – шестнадесет града със селата им. 23 Това е наследственият дял на племето на Исахаровите синове според родовете им – градовете и селата им.

Наследствени дялове на Асировите потомци

24 Петият жребий излезе за племето на Асировите синове според родовете им. 25 Тяхната граница е: Хелкат, Хали, Ветен, Аксаф, 26 Аламелех, Амад и Мишал. Тя среща Кармил на запад и Шихор-Ливнат. 27 Връща се в източна посока към Бет-Дагон, за да срещне Завулон и долината Ифтах-Ел на север. Границата продължава в северна посока към Бет-Емек и Неиел и върви към Кавул, 28 Еврон, Рехов, Хамон и Кана чак до големия Сидон. 29 Границата се връща към Рама и след това до укрепения град Тир. Тя завива към Хоса и завършва при морето от Хевел до Ахзив. 30 Обхваща и Ума, Афек и Рехов – двадесет и два града и селата им. 31 Това е наследственият дял на племето на Асировите синове според родовете им: тези градове и селата им.

Наследствени дялове на Нефталимовите потомци

32 За Нефталимовите синове излезе шестият жребий според родовете им. 33 Границата им е от Хелеф и от дъба в Цананим, по пътя за Адами-Некев и Явнеел, след това до Лакум и завършва при Йордан. 34 На запад границата се връща към Азнот-Тавор, оттам върви към Хукок, като среща Завулон на юг и Асир на запад, и Юда при Йордан на изток. 35 Укрепените градове са: Цидим, Цер, Хамат, Ракат, Кинерет, 36 Адама, Рама, Хацор, 37 Кедеш, Едреи, Ен-Хацор, 38 Ирон, Мигдал-Ел, Хорем, Бет-Анат и Бет-Шемеш – деветнадесет града със селата им. 39 Това е наследственият дял на племето на Нефталимовите синове според родовете им: градовете и селата им.

Наследствени дялове на Дановите потомци

40 Седмият жребий излезе за племето на Дановите синове според родовете им. 41 Областта на наследствения им дял включва: Цора, Ещаол, Ир-Шемеш, 42 Шаалавин, Айалон, Итла, 43 Елон, Тимна, Екрон, 44 Елтеке, Гиветон, Баалат, 45 Ихуд, Бене, Гат-Римон, 46 Ме-Яркон и Ракон с граница срещу Яфа. И областта на Дановите синове беше малка за тях. 47 И Дановите синове излязоха на война срещу Лешем и го превзеха. Те го поразиха с острието на меч. Влязоха в негово владение и се заселиха там. И Лешем нарекоха Дан по името на своя прадядо. И аморейците продължиха да живеят в Едом и Шааламин. Когато ръката на Ефрем взе надмощие над тях, те им станаха данъкоплатци. 48 Това е наследственият дял на племето на Дановите синове според родовете им: тези градове и селата им.

Наследствени дялове на Иисус Навин

49 След като завършиха с разделянето на земята по границите ѝ, тогава Израилевите синове дадоха между тях наследствен дял на Иисус, Навинов син. 50 По заповед на Господа дадоха му града, който той поиска – Тимнат-Серах на Ефремовата планина. Той възстанови града и живееше в него. 51 Това са наследствените дялове, които свещеникът Елеазар, Иисус, син Навинов, и родоначалниците на племената на Израилевите синове разделиха по жребий в Силом пред Господа, при входа на скинията на събранието. И завършиха разпределянето на земята.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes