A A A A A
Bible Book List

Изход 24 Библия, ревизирано издание (BPB)

Потвърждаване на Завета

24 Бог каза още на Моисей: Изкачете се на планината на Господа, ти и Аарон, Надав и Авиуд, и седемдесет от Израилевите старейшини, и се поклонете отдалеч;

само Моисей ще се приближи до Господа, а те няма да се приближат, нито народът ще се изкачи с него.

Тогава Моисей дойде и каза на народа всички слова и закони на Господа; и целият народ едногласно отговори: Всичко, което е казал Господ, ще вършим.

И Моисей написа всички Господни слова; а на сутринта, като стана рано, издигна жертвеник под планината, където изправи и дванадесет стълба според дванадесетте Израилеви племена.

После изпрати момци от Израилевите синове и те принесоха всеизгаряния, и пожертваха на Господа телета за мирни жертви.

А Моисей взе половината от кръвта и я изля в паници, а с другата половина от кръвта поръси върху жертвеника.

После взе книгата на завета и я прочете. След като чу това, народът отвърна: Всичко, каквото е казал Господ, ще вършим и ще бъдем послушни.

Тогава Моисей взе кръвта, поръси с нея народа и каза: Ето кръвта на завета, който Господ сключи с вас според всички тези условия.

И така, Моисей и Аарон, Надав и Авиуд, и седемдесет от Израилевите старейшини се изкачиха горе.

10 Там видяха Израилевия Бог: под краката Му имаше нещо като настилка от сапфир, чиято бистрота беше също като небе.

11 Но Бог не порази Израилевите водачи. И те видяха Бога и там ядоха и пиха.

12 Тогава Господ каза на Моисей: Ела горе при Мене на планината и стой там; и ще ти дам каменните плочи, закона и заповедите, които съм написал, за да ги поучаваш.

13 И така, Моисей стана със служителя си Исус и Моисей се изкачи на Божията планина.

14 А каза на старейшините: Чакайте ни тук, докато се завърнем при вас; и, ето, Аарон и Ор са при вас; който има жалба, нека отиде при тях.

15 Тогава Моисей се изкачи на планината; и облакът покриваше планината.

16 Господнята слава застана на Синайската планина и облакът я покриваше шест дни, а на седмия ден Господ извика към Моисей всред облака.

17 И видът на Господнята слава по върха на планината изглеждаше на израилтяните като поглъщащ огън.

18 И така, Моисей влезе сред облака и се изкачи на планината. И Моисей стоя на планината четиридесет дни и четиридесет нощи.

Библия, ревизирано издание (BPB)

Copyright by © Българско библейско дружество 2015. Използвани с разрешение.

Изход 24 1940 Bulgarian Bible (BG1940)

24 Рече още на Моисея: Възкачете се към Господа, ти и Аарон, Надав и Авиуд, и седемдесет от Израилевите старейшини, и поклонете се от далеч;

само Моисей ще се приближи при Господа, а те не ще се приближат, нито ще се възкачат людете с него.

Тогава Моисей дойде та каза на людете всичките думи на Господа и всичките му съдби; и всичките люде едногласно отговориха казвайки: Всичко, което е казал Господ, ще вършим.

И Моисей написа всичките Господни думи; и на утринта, като стана рано, издигна олтар под планината, гдето <изправи> и дванадесет стълба, според дванадесетте Израилеви племена.

И изпрати момци от израилтяните, та принесоха всеизгаряния и пожертвуваха Господу телци за примирителни жертви.

А Моисей взе половината от кръвта и тури я в паници, а с <другата> половина от кръвта поръси върху олтара.

После взе книгата на завета и я прочете, като слушаха людете; и те рекоха: Всичко, каквото е казал Господ, ще вършим, и ще бъдем послушни.

Тогава Моисей взе кръвта и поръси с нея върху людете, като казваше: Ето кръвта на завета, който Господ направи с вас според всички тия условия.

И тъй Моисей и Аарон, Надав и Авиуд и седемдесет от Израилевите старейшини се възкачиха горе.

10 И видяха Израилевия Бог: под нозете Му имаше като настилка от сапфир, чиято бистрота беше също като небе.

11 Но Той не тури ръка на благородните от израилтяните. И те видяха Бога, и <там> ядоха и пиха.

12 Тогава рече Господ на Моисея: Ела горе при Мене на планината и стой там; и ще ти дам каменните плочи, закона и заповедите, които съм написал, за да ги поучаваш.

13 И тъй Моисей стана със слугата си Исуса, и Моисей се изкачи на Божията планина.

14 А рече на старейшините: Чакайте ни тук догде се завърнем при вас; и, ето, Аарон и Ор са при вас; който има тъжба, нека иде при тях.

15 Тогава Моисей се изкачи на планината; и облакът покриваше планината.

16 И Господната слава застана на Синайската планина, и облакът я покриваше шест дена, а на седмия ден <Господ> извика към Моисея всред облака.

17 И видът на Господната слава по върха на планината се виждаше на израилтяните като огън пояждащ.

18 И тъй Моисей влезе всред облака и се възкачи на планината. И Моисей стоя на планината четиридесет дена и четиридесет нощи.

1940 Bulgarian Bible (BG1940)

© 1995-2005 by Bibliata.com

Viewing of
Cross references
Footnotes