A A A A A
Bible Book List

Иезекиил 19 Библия, синодално издание (BOB)

19 А ти подеми плач за Израилевите князе

и кажи: каква лъвица е майка ти? разположила се сред лъвове, между млади лъвове отгледа своите лъвчета.

И отхрани тя едно от своите лъвчета; то стана млад лъв и се научи плячка да лови, люде ядеше.

И чуха за него народите; той биде хванат в тяхната яма, и във вериги го отведоха в земята Египетска.

И след като почака и видя, че надеждата ѝ пропадна, тя взе друго свое лъвче и го направи млад лъв.

И като стана млад лъв, той почна да ходи между лъвове и се научи плячка да лови, люде ядеше,

оскверняваше вдовиците им и градовете им опустошаваше; и запустя земята и всичките ѝ селища от неговия рик.

Тогава се подигнаха против него народите от околните области и простряха му мрежата си; той биде хванат в тяхната яма.

И туриха го в клетка във вериги и заведоха го при вавилонския цар; заведоха го в крепостта, за да не се чува вече по Израилевите планини гласът му.

10 Твоята майка биде като лоза, посадена при вода; плодовита и клонеста биде тя от многото вода.

11 И имаше у нея пръчки силни за скиптри на владетели, и високо се издигна стволът ѝ между гъстите пръчки; и изпъкваше с височината си, с многото си пръчки.

12 Но в гняв тя биде изтръгната, хвърлена наземи, и източният вятър изсуши плода ѝ; откъснати и изсъхнали са силните ѝ пръчки, огън ги погълна.

13 А сега тя е пресадена в пустинята, в земя суха и жадна.

14 И излезе огън от ствола на нейните пръчки, погълна плодовете ѝ, и не останаха по нея силни пръчки за скиптър на владетеля. Това е жална песен, и ще остане за плач.

Библия, синодално издание (BOB)

Дигитална версия: Copyright by © Българско библейско дружество 2016. Използвани с разрешение.

Йезекиил 19 1940 Bulgarian Bible (BG1940)

19 При това, дигни плач за Израилевите първенци, и речи:

Що беше майка ти? Лъвица. Лежеше между лъвовете, Хранеше лъвчетата си всред млади лъвове.

Тя изхрани едно от лъвчетата си, Което, като стана млад лъв, И се научи да граби лов, ядеше човеци.

И народите чуха за него; Хванат биде в ямата им. И с куки го закараха в Египетската земя.

А тя, като видя, че надеждата й изчезна и се изгуби, Взе още едно от лъвчетата си Та направи и него млад лъв.

И като ходеше между лъвовете Стана млад лъв, Който, когато се научи да граби лов, ядеше човеци.

Той познаваше палатите им, И запустяваше градовете им; И от гласа на рева му Ужасяваше се земята и това, което я пълнеше.

Тогава се опълчиха против него народите от околните области И простряха върху него мрежите си; Той се хвана в ямата им.

И с куки го туриха в решетка Та го закараха при вавилонския цар; Туриха го в крепост, За да се не чуе вече гласът му По Израилевите планини.

10 Майка ти с жизненост като твоята, Беше като лоза посадена при вода; Стана плодоносна и клонеста От многото води.

11 Израснаха по нея яки жезли За скиптри на владетелите, И ръстът им стигна на високо всред гъстите клончета, И те се отличаваха с височината си И с многото си отрасли.

12 Но тя биде изтръгната с ярост, Хвърлена бе на земята, И източен вятър изсуши плода й; Яките й жезли се счупиха, изсъхнаха; Огън ги изяде.

13 А сега тя е посадена в пустиня, В суха и безводна земя.

14 И огън излезе из един жезъл от клончетата й Та изяде плода й, Тъй щото няма <вече> в нея жезъл <достатъчно> як За владетелски скиптър. Това е плач, и ще служи за плач.

1940 Bulgarian Bible (BG1940)

© 1995-2005 by Bibliata.com

Viewing of
Cross references
Footnotes