A A A A A
Bible Book List

Захария 14 Библия, ревизирано издание (BPB)

Йерусалим – град, спасен от Господа

14 Ето, от Господа иде ден,
когато богатството ти ще бъде разделено сред тебе като обир.
Защото ще събера всички народи
на бой против Йерусалим;
градът ще бъде превзет,
къщите ще бъдат обрани,
а жените – изнасилвани,
и половината от града ще отиде в плен;
а останалият народ няма да бъде изтребен от града.
Тогава Господ ще излезе
и ще воюва против онези народи,
както когато воюва в ден на бой.
В онзи ден краката Му ще застанат
на Елеонския хълм, който е срещу Йерусалим на изток;
и Елеонският хълм ще се разцепи
по средата на изток и на запад,
така че ще се образува голяма долина,
като половината от хълма се оттегли на север
и другата му половина – на юг.
И ще побегнете през тази долина на Моите хълмове,
защото долината на хълмовете ще стига до Асал.
Да! Ще побегнете, както побегнахте от земетресението
в дните на Юдейския цар Озия.
И Господ, моят Бог, ще дойде –
и всичките святи Ангели с Тебе.
В онзи ден
няма да има светлина;
блестящите тела ще намалят сиянието си;
но ще бъде единствен ден,
познат само на Господа
нито ден, нито нощ;
а привечер ще има светлина.
В онзи ден
живи води ще излязат от Йерусалим,
половината им – към източното море;
и половината им – към западното море;
и през лятото, и през зимата ще бъде така.

Божието царство на земята

И Господ ще бъде Цар над целия свят;
в онзи ден Господ ще бъде един и името Му – едно.
10 Цялата страна ще се превърне в поле,
от Газа до Римон на юг от Йерусалим;
и Йерусалим ще се издигне и насели на мястото си,
от Вениаминовата порта до мястото на първата порта –
до ъгловата порта, и от кулата на Ананеил
до царските линове.
11 Народ ще живее в него
и няма да има вече проклятие;
а Йерусалим ще бъде населен в безопасност.
12 И ето язвата,
с която Господ ще порази всички народи,
които са воювали против Йерусалим:
плътта им ще тлее, докато още стоят на краката си,
очите им ще се разтопят в ямите си
и езикът им ще се разлага в устата им.
13 В онзи ден
между тях ще има голям смут от Господа,
така че ще се хващат всеки за ръката на ближния си
и неговата ръка ще се повдига против ръката на ближния му.
14 Също Юда ще воюва в Йерусалим;
и богатството на всички околни народи ще се събере –
злато, сребро и дрехи – в голямо изобилие.
15 И каквато е тази язва,
такава ще бъде и язвата върху коня, мулето,
камилата, осела и всички животни,
които ще бъдат в онези станове.

Ново служение на Бога

16 И всеки, който остане
от всички народи,
които са идвали против Йерусалим,
ще излиза от година на година
да се кланя на Царя, Господа на Силите,
и да празнува празника на шатрите.
17 И ако някои от домочадията на света
не отиват в Йерусалим
да се поклонят на Царя, Господа на Силите,
за тях няма да има дъжд.
18 Дори ако не влезе египетското домочадие и не дойде,
то и за тях няма да има дъжд;
тях ще сполети язвата, с която Господ ще порази народите,
които не влизат
да празнуват празника на шатрите.
19 Такова ще бъде наказанието на Египет
и наказанието на всички народи,
които не излизат
да празнуват празника на шатрите.
20 В онзи ден и върху звънците на конете ще има надпис:
Посветен на Господа;
и самите котли в дома Господен
ще бъдат като легените пред жертвеника.
21 Дори всеки котел в Йерусалим и в Юдея
ще бъде посветен на Господа на Силите;
всички, които жертват,
като идват, ще вземат от тях и ще варят в тях;
и в онзи ден няма да има вече кой да търгува[a]
в дома на Господа на Силите.

Footnotes:

  1. 14:21 Или: ханаанец.
Библия, ревизирано издание (BPB)

Copyright by © Българско библейско дружество 2015. Използвани с разрешение.

Захария 14 1940 Bulgarian Bible (BG1940)

14 Ето, ден от Господа иде, Когато <богатството> ти ще се раздели всред тебе като обир.

Защото ще събера всичките народи На бой против Ерусалим; Градът ще бъде превзет, Къщите ще бъдат обрани, И жените изнасилвани, И половината от града ще отиде в плен; А останалите люде не ще бъдат изтребени от града.

Тогава Господ ще излезе И ще воюва против ония народи Както когато воюва в ден на бой.

В оня ден нозете Му ще застанат На Елеонския хълм, който е срещу Ерусалим на изток; И Елеонският хълм ще се разцепи През средата си към изток и към запад, <Така че ще се образува> твърде голям дол, Като половината от хълма се оттегли към север, И половината му към юг.

И ще побегнете през тоя дол на Моите хълмове, Защото долът на хълмовете ще стига до Асал; Да! ще побегнете както побягнахте от земетръса В дните на Юдовия цар Озия. И Господ мой Бог ще дойде, - И всичките свети ангели с Тебе.

В оня ден Не ще има светлина; Блестящите <тела> ще намалят <сиянието> си;

Но ще бъде единствен ден, Познат <само> на Господа, - Ни ден, ни нощ; А привечер ще има виделина.

И в оня ден Живи води ще излязат из Ерусалим, Половината им към източното море; И половината им към западното море; И лете и зиме ще бъде <така>.

И Господ ще бъде цар върху целия свят; В оня ден Господ ще бъде един, и името Му едно.

10 Цялата страна ще се преобърне в поле, От Газа до Римон на юг от Ерусалим; И <Ерусалим> ще се издигне и насели на мястото си, От Вениаминовата порта до мястото на първата порта, - До ъгълната порта, и от кулата на Ананеила До царските линове.

11 Люде ще живеят в него, И не ще има вече проклетия; Но Ерусалим ще се насели в безопасност.

12 И ето язвата, С която Господ ще порази всичките народи, Които са воювали против Ерусалим: Месата им ще тлеят, докато още стоят на нозете си, Очите им ще се разтопят в ямите си, И езикът им ще тлее в устата им.

13 И в оня ден Между тях ще има голям смут от Господа, Тъй щото ще залавят всеки ръката на ближния си, И неговата ръка ще се подига против ръката на ближния му.

14 Тоже Юда ще воюва в Ерусалим; И богатството на всичките околни народи ще се събере, - Злато, сребро и дрехи - в голямо изобилие.

15 И каквато е тая язва, Такава ще бъде и язвата върху коня, мъската, Камилата, осела и всичките животни, Които ще бъдат в ония станове.

16 И всеки, който остане От всичките народи, Които са дохождали против Ерусалим, Ще възлиза от година на година Да се кланя на Царя, Господа на Силите, И да празнува празника на колибите.

17 И ако някои от домочадията на света Не възлизат в Ерусалим Да се поклонят на Царя, Господа на Силите, На тях не ще има дъжд.

18 Дори ако не влезе египетското домочадие и не дойде, То и на тях <не ще има дъжд>; Тях ще сполети язвата, с която Господ ще порази народите, Които не влизат Да празнуват празника на колибите.

19 Такова ще бъде наказанието на Египет, И наказанието на всичките народи, Които не възлизат Да празнуват празника на колибите.

20 В оня ден <и> върху звънците на конете ще има <надпис>: Посветен Господу; И <самите> котли в дома Господен Ще бъдат като легените пред олтара.

21 Дори всеки котел в Ерусалим и в Юда Ще бъде посветен Господу на Силите; Всички, които жертвуват, Дохождайки ще вземат от тях и ще варят в тях; И в оня ден не ще има вече който да търгува {Или: Ханаанец.} В дома на Господа на Силите.

1940 Bulgarian Bible (BG1940)

© 1995-2005 by Bibliata.com

Viewing of
Cross references
Footnotes