A A A A A
Bible Book List

Деяния 11 Библия, нов превод от оригиналните езици (с неканоничните книги) (CBT)

Апостол Петър говори пред църквата в Йерусалим

11 Апостолите и братята, които бяха в Юдея, чуха, че и езичниците приели Божието слово. И когато Петър се върна в Йерусалим, обрязаните го упрекваха и му казваха: „Ти си ходил при необрязани и си ял с тях.“ Тогава Петър започна да им разказва всичко поред: „Аз бях в град Йопия и докато се молех, в унес видях видение: някакъв съд слизаше от небето. Той беше като голямо платнище, спускано за четирите краища, и се приближи до мене. Като го разгледах добре, видях в него земни четириноги, зверове, влечуги и птици. И чух глас да ми казва: ‘Стани, Петре, заколи и яж!’ Но аз отговорих: ‘В никакъв случай, Господи, защото никога нищо скверно или нечисто не е влизало в устата ми.’ А гласът от небето повторно ми рече: ‘Което Бог е очистил, ти не смятай за нечисто.’ 10 Това се случи три пъти. И всичко пак се вдигна на небето. 11 И ето в същия миг пред къщата, в която бях отседнал, се спряха трима мъже, изпратени от Кесария при мене. 12 А Духът ми каза да ида с тях, без да се двоумя. С мене дойдоха и тези шестима братя и ние влязохме в къщата на човека. 13 Той ни разказа как е видял в къщата си ангел, който застанал и му рекъл: ‘Прати в Йопия и повикай Симон, наричан Петър. 14 Той ще ти каже думи, чрез които ще се спасите ти и целият ти дом.’ 15 И когато започнах да говоря, Светият Дух слезе върху тях, както и върху нас в началото. 16 Тогава си спомних думите на Господа, Който каза: ‘Йоан кръщаваше с вода, а вие ще бъдете кръстени със Светия Дух.’ 17 А щом Бог им даде същия дар, какъвто и на нас, които повярвахме в Господ Иисус Христос, кой съм аз, та да мога да попреча на Бога?“

18 Като чуха това, те се успокоиха и прославиха Бога с думите: „Наистина, Бог даде и на езичниците възможност да се покаят, за да получат вечен живот.“

Църквата в Антиохия

19 А онези, които се бяха разпръснали от гонението, настанало при убийството на Стефан, стигнаха до Финикия, Кипър и Антиохия и не проповядваха учението на никого освен на юдеи. 20 Някои от тях обаче, кипърци и киринейци, като влязоха в Антиохия, говореха на елинистите и благовестяха за Господ Иисус. 21 Ръката на Господ беше с тях и мнозина повярваха и се обърнаха към Господа. 22 Вестта за това дойде до йерусалимската църква и изпратиха Варнава да отиде в Антиохия. 23 Като пристигна и видя Божията благодат, той се зарадва и призоваваше всички с искрено сърце да пребъдват в Господа, 24 понеже беше мъж добър, изпълнен със Светия Дух и с вяра. И доста народ се присъедини към Господа. 25 След това Варнава отиде в Тарс да търси Савел. 26 И като го намери, доведе го в Антиохия. Цяла година те се събираха в църквата[a] и поучаваха доста народ. За първи път в Антиохия учениците бяха наречени християни.

27 През онези дни в Антиохия дойдоха пророци от Йерусалим. 28 Един от тях, на име Агав, стана и предрече чрез Духа, че по целия свят ще бъде голям глад, какъвто и настана при император Клавдий. 29 Тогава учениците решиха, всеки според средствата си, да изпратят помощ на братята, които живееха в Юдея. 30 Това и сториха, като по Варнава и Савел изпратиха събраното до презвитерите.

Footnotes:

  1. 11:26 Т.е. богослужебното събрание.
  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes