Add parallel Print Page Options

Петар исцелува сакат питач

Еден ден, Петар и Јован се упатија кон храмот. Беше три часот попладне - време за молитва. Токму тогаш донесоа еден човек, сакат во нозете од раѓање, што секојдневно го носеа и го оставаа пред познатата ‚Красна порта‘, за да проси милостина од луѓето што доаѓаа во храмот. Кога виде дека Петар и Јован ќе влегуваат во храмот, запроси да му дадат нешто. Петар и Јован го погледнаа и му рекоа: „Погледни не!“ Сакатиот молежливо ги гледаше, очекувајќи милостина.

Тогаш Петар му рече: „Немам ни сребреници, ни златници, но тоа што го имам, ти го давам: Во името на Исус Христос од Назарет, стани и ќе проодиш!“

Потоа го фати за десната рака и го исправи. Во истиот миг му зацврснаа стапалата и глуждовите! Скокна, застана на своите нозе и почна да оди! Заедно со нив влезе во храмот, скокајќи и славејќи Го Бога.

Целиот народ го виде како оди и Го слави Бога. 10 Тие знаеја дека тоа беше истиот човек што седеше и просеше пред Красната порта на храмот и од восхит не можеа да се изначудат на она што се случи.

Петар проповеда во храмот

11 Сиот народ се насобра околу нив, под Соломоновиот трем. Човекот не се одвојуваше од Петар и Јован. Луѓето стоеја, стаписани од тоа што се случи.

12 Кога Петар виде дека луѓето се чудат, им рече: „Луѓе, Израелци, зошто се чудите на ова? Зошто зјапате во нас, небаре ние со своја сила или побожност направивме овој човек да прооди!? 13 Преку ова дело, Богот на Авраам, на Исак, на Јаков и на сите наши предци, Го прослави Својот Слуга Исус. Вие Го предадовте и се откажавте од Него пред Пилат, кога тој беше решил да Го ослободи. 14 Се откажавте од Светиот и Праведниот, а побаравте да биде пуштен на слобода еден убиец! 15 Зачетникот на животот Го убивте! Но Бог Го воскресна од мртвите - ние сме живи сведоци за тоа. 16 Овој човек, кого вие добро го познавате, се исцели врз основа на верата во Неговото име. Верата во Исусовото име го оздраве пред вашите очи.

17 Браќа, знам дека вие и вашите водачи го направивте тоа од незнаење, 18 но Бог на тој начин го исполни она што го беше претскажал преку сите пророци: дека Месијата[a] испратен од Него ќе мора да помине низ овие страдања. 19 Затоа покајте се и свртете се кон Бога, за да ви бидат избришани гревовите. 20 Тогаш, присуството на Господ во вашите животи ќе ви донесе освежување и Бог ќе ви Го испрати Месијата Исус, Кој од порано ви беше претскажан. 21 Исус треба да остане на небото, се додека не дојде време Бог да обнови се, како што ни вети уште одамна преку Своите свети пророци. 22 Уште Мојсеј беше претскажал: ,Господ, вашиот Бог, ќе ви издигне од вашиот народ Пророк, како што сум јас. Се што ќе ви каже Тој - слушајте Го![b] 23 Секој што нема да Го послуша Тој Пророк, ќе биде истребен од Божјиот народ[c].‘

24 А и сите пророци, од Самоил и неговите наследници, па наваму, зборуваа токму за ова време. 25 Вие сте потомци на пророците, вие сте тие за кои Бог на вашите предци им даде завет, ветувајќи му на Авраам: ,Преку твоето потомство ќе бидат благословени сите народи на Земјата[d].‘ 26 Штом Бог Го издигна Својот Слуга, Го испрати прво кај нас, за да ве благослови со тоа што секого од вас ќе го одврати од вашите грешни патишта.“

Footnotes

  1. Дела Ап 3:18 На грчки: Христос.
  2. Дела Ап 3:22 Цитат од 5 Мојсеева 18:15.
  3. Дела Ап 3:23 Цитат од 5 Мојсеева 18:19.
  4. Дела Ап 3:25 Цитат од 1 Мојсеева 22:18, 26:4.