Add parallel Print Page Options

23 Со вперен поглед кон членовите на собранието, Павле им рече: „Браќа, мојата совест пред Бога е чиста!“

Тогаш Првосвештеникот Ананија им нареди на оние што стоеја покрај Павле да го удрат по устата. Павле му одговори: „Бог ќе те удри тебе, ѕиду варосан! Си седнал да ме судиш според законот, а наредуваш да ме удираат, спротивно на законот!“

Оние што стоеја до Павле му рекоа: „Како се осмелуваш да го навредуваш Божјиот Првосвештеник!?“

Тогаш Павле им се извини: „Не знаев, браќа, дека тој е Првосвештеник, зашто во Светото Писмо пишува: ,Не зборувај лошо за водачот на својот сопствен народ[a]!‘“

Кога Павле забележа дека дел од членовите на собранието се садукеи[b], а дел се фарисеи[c], гласно рече: „Браќа, јас сум фарисеј! Сите мои предци биле фарисеи! Овде ми се суди заради тоа што верувам дека ќе има воскресение од мртвите!“

Тоа предизвика расправија меѓу фарисеите и садукеите, па во собранието дојде до поделба. Садукеите тврдеа дека нема ни воскресение, ни ангели, ни духови, а фарисеите веруваат во сето ова. Настана голема викотница. Неколку вероучители од фарисеите станаа и почнаа жестоко да се препираат со садукеите, велејќи: „Не гледаме ништо лошо кај овој човек! Можеби навистина му се јавил дух или ангел и му зборувал!“

10 Расправијата стануваше се пожестока, па полковникот се исплаши дека ќе го растргнат Павле на парчиња. Затоа нареди војниците да го тргнат оттаму и да го вратат во воената тврдина.

11 Таа ноќ Господ му се појави на Павле и му рече: „Држи се храбро, зашто за Мене ќе треба да проповедаш и во Рим онака како што сведочеше овде во Ерусалим!“

Заговор против Павле

12 Кога се раздени, група Евреи сковаа заговор. Се заколнаа дека нема ни да јадат, ни да пијат, се додека не го убијат Павле. 13 Во заговорот зедоа учество повеќе од четириесет мажи. 14 Тие отидоа кај Првосвештеникот и старешините, па им рекоа: „Ние се заколнавме ништо да не ставаме в уста, се додека не го убиеме Павле. 15 Затоа јавете му на полковникот да го доведе Павле во собранието, божем имате намера поподробно да го испрашувате, а ние, уште пред тој да втаса овде ќе му поставиме заседа и ќе го убиеме.“

16 Но синот на Павловата сестра разбра за овој заговор, па отиде во воената тврдина и му кажа на Павле. 17 Павле викна еден од офицерите и му рече: „Одведи го ова момче кај полковникот. Има нешто важно да му пренесе.“

18 Офицерот го одведе и му рече на полковникот: „Затвореникот Павле ме викна и ме замоли да го доведам ова момче кај вас, зашто имало нешто важно да ви каже.“ 19 Полковникот го фати за рака момчето, го одведе настрана и го праша: „Што сакаш да ми кажеш?“

20 Момчето му рече: „Евреите се договорија да ве замолат утре да го доведете Павле во собранието, како божем да имаат намера поподробно да го испрашаат. 21 Немојте да ги послушате, зашто повеќе од четириесетмина Евреи му поставија заседа за да го убијат! Се заколнале дека нема да јадат и пијат, се додека не го убијат. Веќе демнат во заседа и чекаат само вие да го одобрите нивното барање.“

22 Полковникот го пушти момчето, наредувајќи му на никого да не кажува дека го известил за заговорот.

Павле е испратен кај гувернерот Феликс

23 Потоа полковникот викна двајца од своите офицери и им рече: „Одберете двесте војници, седумдесет коњаници и двесте стрелци, и наредете им да се подготват вечерва во девет часот да заминат за Цезареја. 24 Обезбедете за Павле добиток за јавање, за безбедно да го одведете кај гувернерот Феликс.“

25 Потоа напиша писмо за гувернерот, со следнава содржина:

26 „Од Клавдиј Лисиј,

до почитуваниот гувернер Феликс.

Ве поздравувам! 27 Ви испраќам еден човек кого Евреите го беа фатиле и се подготвуваа да го убијат. Кога дознав дека е римски граѓанин јас отидов со војска и го ослободив. 28 Сакајќи да дознаам за што го обвинуваат Евреите, го изведов пред нивното собрание. 29 Така дознав дека го обвинуваат за работи од нивниот верски Закон, но не беше виновен за нешто што заслужува смртна казна, или затвор. 30 Откако ми беше јавено дека против овој човек се подготвува заговор, со закана да го убијат, веднаш го испраќам кај Вас, а ги известив и оние што имаат обвинение против него да дојдат кај Вас, и таму да ги изнесат своите обвиненија.“

31 Уште истата ноќ, војниците го одведоа Павле до Антипатрида, како што им беше наредено. 32 Следниот ден, пешаците се вратија во воената тврдина, а коњаниците го одведоа кон Цезареја. 33 Кога пристигнаа во Цезареја, му ги предадоа писмото и Павле на гувернерот Феликс. 34 Гувернерот го прочита писмото и го праша Павле од која покраина потекнува, па кога дозна дека е од Киликија 35 му рече: „Ќе те сослушам кога ќе пристигнат и твоите обвинители.“ Потоа нареди да го одведат и да го чуваат под стража во Иродовата палата.

Footnotes

  1. Дела Ап 23:5 2 Мојсеева 22:28.
  2. Дела Ап 23:6 Садукеите биле припадници на високата аристократија. Во голема мера биле елинизирани. Тие не верувале дека е можно воскреснување од мртвите.
  3. Дела Ап 23:6 Фарисеите бескомпромисно се држеле до Мојсеевиот Закон, не прифаќале никакво влијание од околните народи, од елинската култура и од Римјаните. Тие верувале дека Бог ќе ги воскресне мртвите. Види го и написот по 16-та глава во Ев. Според Матеј.