A A A A A
Bible Book List

Второзаконие 30 Библия, нов превод от оригиналните езици (с неканоничните книги) (CBT)

Условие за възстановяване на Израил и благословение към него

30 Когато над тебе се сбъднат всички тези думи – благословиите и проклятията, които ти изложих, и ти ги вземеш присърце сред всички народи, между които Господ, твоят Бог, те разпилее, и от все сърце и душа се обърнеш към Господа, своя Бог, и послушаш гласа Му, ти и твоите синове, както днес ти заповядвам, тогава Господ, твоят Бог, ще промени твоята участ, ще се смили над тебе и пак ще те събере от всички народи, между които Господ, твоят Бог, те е разпръснал. Дори да бъдеш разпилян от единия до другия край на небето, и оттам ще те събере Господ, твоят Бог, и оттам ще те вземе. И ще те доведе Господ, твоят Бог, в страната, която са владели твоите предци, и ти ще я владееш. И Той ще ти стори добро и ще те направи по-многоброен от предците ти.

Господ, твоят Бог, ще обреже сърцето ти и сърцето на потомството ти, за да обичаш Господа, твоя Бог, с цялото си сърце и с цялата си душа, за да живееш. И ще обърне Господ, своят Бог, всички тези проклятия върху враговете ти и върху онези, които те ненавиждат и те преследват. А ти отново ще слушаш гласа на Господа и ще изпълняваш всичките Му заповеди, които днес ти заповядвам. И Господ ще ти даде изобилие на блага във всяко твое начинание, обилен плод на твоята утроба, на добитъка ти и на нивите ти, защото Господ отново ще се радва на твоето благоденствие, както се е радвал на предците ти, 10 ако слушаш гласа на Господа, своя Бог, и спазваш заповедите Му и наредбите Му, написани в тази книга на закона, и ако се обърнеш към Господа, своя Бог, с цялото си сърце и с цялата си душа.

11 Тази заповед, която днес ти давам, не е непосилна за тебе, нито е далечна. 12 Тя не е на небето, та да речеш: ‘Кой би възлязъл за нас на небето и би ни я донесъл, за да я чуем и да я изпълняваме?’ 13 Нито е отвъд морето, та да речеш: ‘Кой би прекосил морето и би ни я донесъл, за да я чуем и да я изпълняваме?’ 14 Напротив, това слово е много близо до тебе, в устата ти и в сърцето ти – за да го изпълняваш.

15 Ето днес полагам пред тебе живота и доброто, смъртта и злото: 16 ако слушаш заповедите на Господа, своя Бог, които днес ти заповядвам – да обичаш Господа, своя Бог, да ходиш по Неговите пътища и да изпълняваш заповедите, наредбите и законите Му, тогава ще живееш и ще станеш многоброен, и Господ, твоят Бог, ще те благослови в страната, в която отиваш, за да я завладееш; 17 но ако се отвърне сърцето ти и не слушаш, ако се заблудиш и започнеш да се кланяш на други богове и да им служиш, 18 днес ви заявявам, че вие ще загинете и няма да останете за дълго в страната, в която преминавате през Йордан, за да я завладеете. 19 Призовавам днес небето и земята за свидетели против вас: положих днес пред тебе живот и смърт, благословение и проклятие. Затова избери живота, за да живете ти и твоето потомство! 20 Обичай Господа, своя Бог, слушай гласа Му и бъди привързан към Него, защото в това са твоят живот и твоето дълголетие; така ти ще пребъдваш в страната, за която Господ се е клел на предците ти Авраам, Исаак и Яков, че ще им я даде.“

Второзаконие 30 1940 Bulgarian Bible (BG1940)

30 Когато дойдат на тебе всички тия неща, благословението и проклетията, които положих пред тебе, ако ти си ги припомниш всред всичките народи, между които Господ твоят Бог ще те изгони,

и се обърнеш към Господа твоя Бог и с цялото си сърце и цялата си душа послушаш, ти и чадата ти, гласа Му, според всичко що днес ти заповядвам,

тогава Господ твоят Бог ще те върне от плен, ще ти покаже милост, и пак ще те събере от всичките народи, между които Господ твоят Бог ще те е разпръснал.

До небесните краища, ако бъдеш изгонен, даже от там ще те събере Господ твоят Бог, и от там ще те вземе;

и Господ твоят Бог ще те въведе в земята, която бащите ти притежаваха, и ти ще я притежаваш; Той ще ти струва добро, и ще те умножи повече от бащите ти.

Господ твоят Бог ще обреже сърцето ти и сърцето на потомството ти, за да любиш Господа твоя Бог с цялото си сърце и с цялата си душа, та да живееш.

И Господ твоят Бог ще излее всички тия проклетии върху неприятелите ти и върху ония, които те ненавиждат и те гонят.

А ти наново ще слушаш гласа на Господа, и ще изпълняваш всичките Му заповеди, които днес ти заповядвам.

И Господ твоят Бог в благост ще те направи да изобилваш във всичките дела на ръцете ти, в плода на утробата ти, в плода на добитъка ти и в рожбите на земята ти; защото Господ пак ще се зарадва за тебе <да ти струва> добро, както се е зарадвал на бащите ти,

10 ако слушаш гласа на Господа твоя Бог, и пазиш заповедите Му и повеленията Му, които са написани в тая книга на закона, - ако се обърнеш към Господа твоя Бог с цялото си сърце и с цялата си душа.

11 Понеже тая заповед, която днес ти заповядвам, не е много мъчна за тебе, нито е далеч.

12 Не е на небето та да кажеш: Кой ще се възкачи за нас на небето да ни я донесе, за да я чуем и да я изпълняваме?

13 Нито е оттатък морето та да кажеш: Кой ще премине морето за нас да ни я донесе, за да я чуем и да я изпълняваме?

14 Но думата е много близо при тебе, в устата ти и в сърцето ти, за да я изпълняваш.

15 Ето днес положих пред тебе живота и доброто, смъртта и злото,

16 като ти заповядвам днес да любиш Господа твоя Бог, да ходиш в Неговите пътища и да пазиш заповедите Му, повеленията Му и съдбите Му, за да живееш и да се умножаваш, и да те благославя Господ твоят Бог в земята, в която влизаш, за да я завладееш.

17 Но ако се отвърне сърцето ти та не слушаш, но се заблудиш та се кланяш на други богове и им служиш,

18 аз ви заявявам днес, че непременно ще загинете; няма да се продължат дните ви на земята, към която преминавате през Иордан, за да влезете да я притежавате.

19 Днес викам небето и земята за свидетели против вас, че положих пред вас живота и смъртта, благословението и проклетията; за това, изберете живота, за да живееш, ти и потомството ти;

20 <избери> да любиш Господа твоя Бог да слушаш гласа Му, и да бъдеш привързан Нему, (защото това е животът ти и дължината на дните ти), за да живееш на земята, за която Господ се е клел на бащите ти, на Авраама, Исаака и Якова, че ще им я даде.

1940 Bulgarian Bible (BG1940)

© 1995-2005 by Bibliata.com

Viewing of
Cross references
Footnotes