A A A A A
Bible Book List

Второ Царе 7 Библия, нов превод от оригиналните езици (с неканоничните книги) (CBT)

Божиите обещания към Давид

Когато царят живееше в своя дом, Господ го беше дарил със спокойствие от всичките му врагове наоколо. Тогава царят каза на пророк Натан: „Ето аз живея в дворец, построен от кедри, а Божият ковчег стои под шатъра.“ Натан отговори на царя: „Иди, извърши всичко, което ти е на сърце, защото Господ е с тебе.“ Но през същата нощ беше отправено Господне слово към Натан: „Иди и кажи на Моя служител Давид: ‘Така говори Господ: «Ти ли ще Ми съградиш дом, за да обитавам в него? Аз не съм обитавал в дом от деня, когато изведох израилтяните от Египет, дори и до днес, но съм ходил в шатъра и в скиния. Където и да съм ходил с всички израилтяни, питал ли съм някое от племената, на което съм възлагал да ръководи Моя народ Израил: Защо не Ми съгради кедров дом?»’“

„А сега така кажи на Моя служител Давид: ‘Така говори Господ Вседържител: Аз те взех от стадото овце, за да бъдеш вожд на Моя народ Израил. Навсякъде съм бил с тебе, където и да ходеше. Изтребих пред тебе всички твои врагове и възвеличих името ти, както името на най-великите на земята. 10 Аз ще определя място за Своя народ Израил, ще го утвърдя и той спокойно ще живее на своето място и няма вече да се страхува, и престъпници няма вече да го потискат както преди, 11 по времето, когато Аз поставих съдии над Своя народ Израил. Аз ще ти дам покой от всички твои врагове. При това Господ ти заявява, че Той ще ти съгради дом. 12 А когато се навършат твоите дни и ти легнеш при предците си, Аз ще въздигна след тебе наследника ти, който ще произлезе от тебе, и ще утвърдя неговото царство. 13 Той ще съгради дом за Мене и Аз ще утвърдя престола на царството му за вечни времена. 14 Аз ще му бъда отец, а той ще Ми бъде син. Ако нещо съгреши, ще го накажа по човешки – с тояга и с удари, 15 но няма да отнема милостта Си от него, както я отнех от Саул, когото Аз отхвърлих пред тебе. 16 Твоят дом и твоето царство ще бъдат непоколебими за вечни времена пред Мене и твоят престол ще пребъде за вечни времена.’“ 17 Натан възвести на Давид всички тези думи и цялото това видение.

18 Тогава цар Давид отиде, застана пред Господа и каза: „Кой съм аз, Господи Боже, какъв е домът ми, та толкова ме възвеличи! 19 И това дори е било малко пред Тебе, Господи Боже, защото Ти възвести за дома на Своя служител и далечното бъдеще. Това е откровение, определено за човек, Господи Боже! 20 Какво още може да Ти каже Давид? Защото Ти, Господи Боже, познаваш Своя служител. 21 Заради Своето слово и по сърце Ти си извършил всички тези велики неща, като ги откриваш на Своя служител. 22 Затова Ти си велик, Господи Боже, Господи, защото подобен на Тебе няма, нито има друг бог освен Тебе според всичко, което сме чули с ушите си. 23 Има ли подобен на Твоя народ Израил – единственият народ на земята, за който Бог дойде да Си го придобие за Свой народ, като прослави името Си и извърши велики и удивителни неща пред Своя народ: него Ти придоби от египтяните, като прогони народите и боговете им. 24 Ти утвърди за Себе Си Своя народ Израил като Свой собствен народ за вечни времена и Ти, Господи, стана негов Бог.

25 А сега, Господи Боже, утвърди за вечни времена словото, изречено за Твоя служител и за дома му, като изпълниш това, което си обещал. 26 Тогава ще се възвеличи името Ти за вечни времена, за да казват: ‘Господ Вседържител е Бог над Израил.’ И нека домът на Твоя служител Давид бъде утвърден пред Тебе. 27 Понеже Ти, Господи Вседържителю, Боже Израилев, откри в откровение на Своя служител и изрече: Ще ти въздигна дом – затова Твоят служител приготви сърцето си да се моли пред Тебе с тази молитва. 28 Да, Господи, Боже мой, Ти си Бог и Твоето слово е неизменно, и Ти обеща на Своя служител това благо. 29 А сега благослови милостиво дома на Своя служител, та той да пребивава вечно пред Тебе, защото Ти, Господи, Боже мой, си възвестил всичко това, и чрез Твоя благослов домът на Твоя служител ще бъде благословен за вечни времена.“

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes