A A A A A
Bible Book List

Второ Солуняни 3 Библия, синодално издание (BOB)

И тъй, молете се за нас, братя, щото словото Господне да се разпространява и се слави навред, както и у вас,

и да се избавим от безчинни и лукави човеци, защото не всички имат вяра.

Но верен е Господ, Който ще ви утвърди и запази от лукавия.

Ние сме уверени за вас в Господа, че вършите и ще вършите, що ви заповядваме.

А Господ да насочи сърцата ви към любов Божия и търпение Христово.

Заповядваме ви също, братя, в името на Господа нашего Иисуса Христа, да страните от всеки брат, който постъпва безчинно, а не по преданието, що е получил от нас.

Сами знаете, как трябва да подражавате нам, защото ние не безчинствувахме при вас,

нито у някого ядохме хляб даром, а работехме с труд и мъка деня и нощя, за да не отегчим някого от вас, –

и не за това, че нямахме власт, а за да ви дадем себе си за пример, та да ни подражавате.

10 Защото и когато бяхме между вас, наръчвахме ви това: който не иска да се труди, не бива и да яде.

11 Но слушаме, че някои у вас живеят безчинно, нищо не работят, а се занимават с празни работи;

12 на такива заповядваме и ги молим в Господа нашего Иисуса Христа да работят безшумно и свой си хляб да ядат.

13 А вие, братя, не падайте духом, кога вършите добро.

14 Ако ли някой не послуша думите ни в това послание, забележете го и не се сношавайте с него, за да се засрами;

15 и го не смятайте за враг, а го наставлявайте като брат.

16 А Сам Господ на мира да ви дава мир винаги и всякак; Господ да бъде с всички вас!

17 Саморъчен поздрав от мене, Павла; това е белег във всяко послание; аз пиша тъй:

18 благодатта на Господа нашего Иисуса Христа да бъде с всички вас. Амин.

Библия, синодално издание (BOB)

Дигитална версия: Copyright by © Българско библейско дружество 2016. Използвани с разрешение.

Второ Солуняни 3 1940 Bulgarian Bible (BG1940)

Най-после братя, молете се за нас, да напредва бърже Господното слово и да се прославя, както и у вас,

и да се избавим от неразбраните и нечестивите човеци; защото не във всички има вяра.

Но верен е Господ, Който ще ви утвърди и ще ви опази от лукавия.

И уверени сме в Господа за вас, че и вършите това, и ще вършите това, което заповядваме.

А Господ да управи сърцата ви в Божията любов и в Христовото търпение.

Заръчваме ви още, братя, в името на нашия Господ Исус Христос, да страните от всеки брат, който се обхожда безчинно, а не по преданието, което сте приели от нас.

Понеже сами вие знаете, как трябва да ни подражавате, защото ние не се обходихме безчинно между вас;

нито даром ядохме хляб у някого, но с труд и усилие работехме нощем и денем, за да не отегчим никого от вас;

не че нямаме правота, а за да ви представим себе си пример; за да ни подражавате.

10 Защото и когато бяхме при вас заръчахме ви това: Ако не иска някой да работи, той нито да яде.

11 Понеже слушаме, какво някои постъпвали безчинно между вас, като не работели нищо, а се месели в чужди работи.

12 На такива заръчваме и ги увещаваме в <името на> Господа Исуса Христа да работят тихо и да ядат своя си хляб.

13 А на вас, братя, да ви не дотегва да вършите добро.

14 И ако някой не се покорява на нашето слово чрез това послание, забележете го, за да не се събирате с него, с цел да се засрами.

15 Обаче, недейте го счита за неприятел, а го наставлявайте като брат.

16 А сам Господ на мира да ви дава мир всякога и всякак. Господ да бъде с всички ви.

17 Поздравът с моята собствена ръка, който е белег на всяко послание, аз, Павел, пиша така:

18 Благодатта на нашия Господ Исус Христос да бъде с всички вас. [Амин].

1940 Bulgarian Bible (BG1940)

© 1995-2005 by Bibliata.com

Viewing of
Cross references
Footnotes