A A A A A
Bible Book List

Второ Летописи 7 Библия, нов превод от оригиналните езици (с неканоничните книги) (CBT)

Освещаване на храма

Когато Соломон свърши молитвата, огън слезе от небето и погълна всеизгарянията и жертвите, и славата на Господа изпълни дома. Затова и свещениците не можаха да влязат в Господния дом, защото славата на Господа изпълни дома Му. А всички израилтяни, като видяха как слезе огън и славата на Господа беше над храма, коленичиха с лице към земята върху плочника, поклониха се и прославиха Господа, защото е благ и милостта Му е вечна.

Тогава царят и целият народ принесоха жертви пред Господа. Цар Соломон принесе в жертва двадесет и две хиляди вола и сто и двадесет хиляди овце. Така царят и целият народ осветиха Божия дом. Свещениците стояха според смените си, а левитите – с музикални инструменти, които цар Давид беше направил за прослава на Господа, защото милостта Му е вечна; свещениците, застанали срещу тях, свиреха с тръбите си и всички израилтяни стояха прави. Соломон освети и вътрешната част на двора, която е пред дома на Господа. Там принесе всеизгарянията и тлъстината от мирните жертви, понеже медният жертвеник, направен от Соломон, не можеше да побере всеизгарянията, безкръвните приноси и тлъстините.

Така Соломон и всички израилтяни с него, огромно множество, стекло се от прохода в Емат до египетската река, празнуваха в онова време седемдневен празник. А на осмия ден свикаха тържествено събрание; така те празнуваха освещаването на жертвеника седем дена и празникът за това освещаване беше седемдневен. 10 На двадесет и третия ден от седмия месец царят разпусна народа да се прибере по домовете си с радостни и весели сърца заради доброто, което Господ стори на Давид, Соломон и на Своя народ Израил. 11 Така Соломон завърши храма на Господа и царския дом. Той завърши благополучно всичко, което искаше да направи в Господния храм и в своя дом.

Бог отново говори на Соломон

12 Господ се яви на Соломон през нощта и му каза: „Чух молитвата ти и избрах това място да Ми бъде дом за жертвоприношения. 13 Ако заключа небето, за да не падне дъжд, ако заповядам на скакалците да изпоядат всичко на земята или изпратя мор върху народа Си 14 и народът Ми, който се именува с Моето име, се смири, отправи молитва към Мене и се отвърне от нечестивия си път, Аз ще чуя от небето, ще простя греховете му и ще изцеля земята му. 15 Отсега очите Ми ще бъдат отворени и ушите Ми ще се вслушат в молитвата на това място. 16 Защото Аз избрах и осветих този дом, за да бъде името Ми там за вечни времена; очите Ми и сърцето Ми ще бъдат там завинаги. 17 И ако ти живееш така, както живееше баща ти Давид, изпълняваш заповедите Ми и пазиш наредбите и законите Ми, 18 Аз ще утвърдя престола на царството ти според завета, който сключих с баща ти Давид, като казах: ‘Няма да липсва мъж, който да властва над Израил.’

19 Но ако се отречете от Мене, ако не зачитате Моите заповеди и наредби, които съм ви дал, и тръгнете да служите на други богове и да им се покланяте, 20 Аз ще изтребя Израил от лицето на Своята земя, която съм му дал, и този храм, който съм осветил в Свое име, ще го отхвърля от лицето Си, за да му се присмиват и да го презират всички народи. 21 Всеки, който мине край този храм, ще се зачуди и ще попита защо Господ е постъпил така с тази земя и с този храм. 22 И ще им отговарят: ‘Защото те изоставиха Господа, Бога на предците си, Който ги изведе от египетската земя, и последваха други богове, на които се покланяха и служеха. Затова Той им изпрати това наказание’.“

Второ Летописи 7 1940 Bulgarian Bible (BG1940)

Като свърши Соломон молението си, огън слезе от небето та изгори всеизгарянията и жертвите, и Господната слава изпълни дома.

И свещениците не можаха да влязат в Господния дом, защото славата на Господа изпълни дома Му.

А всичките израилтяни, като видяха, че огънят слезе, и че Господната слава бе над дома, наведоха се с лице до земята върху постланите <камъни> та се поклониха, прославящи Господа, защото е благ защото милостта Му е до века.

Тогава царят и всичките люде принесоха жертви пред Господа.

Цар Соломон принесе в жертви двадесет и две хиляди говеда и сто и двадесет хиляди овци. Така царят и всичките люде посветиха Божия дом.

И свещениците стояха според службите си, също и левитите с инструментите за песнопеене Господу, които цар Давид беше направил, за да славословят Господа, защото милостта Му е до века, когато Давид въздаваше хвала чрез тяхното служене; а свещениците тръбяха срещу тях; докато целият Израил стоеше.

Соломон освети и средата на двора, който е към лицето на Господния дом; защото там принесе всеизгарянията и тлъстината на примирителните приноси, понеже медният олтар, който Соломон бе направил, не можеше да побере всеизгарянието и хлебния принос и тлъстината.

По тоя начин Соломон и целият Израил с него, твърде голям събор <събран из местностите> от прохода на Емат до Египетския поток, пазеха в онова време празника седем дни.

А на осмия ден държаха тържествено събрание; защото пазеха посвещението на олтара седем дни и празника седем дни.

10 И на двадесет и третия ден от седмия месец <царят> изпрати людете в шатрите им с радостни и весели сърца за благостите, които Господ бе показал към Давида, към Соломона и към людете Си Израиля.

11 Така Соломон свърши Господния дом и царската къща; всичко, каквото дойде в сърцето на Соломона да направи в Господния дом и в своята къща, свърши го благополучно.

12 Тогава Господ се яви на Соломона през нощта и му каза: Чух молитвата ти и избрах това място да Ми бъде дом за жертви.

13 Ако заключа небето да не вали дъжд, или ако заповядам на скакалците да изпоядат земята, или ако изпратя мор между людете Си,

14 и людете Ми, които се наричат с Моето име, смирят себе си та се помолят, и потърсят лицето Ми, и се върнат от нечестивите си пътища, тогава ще послушам от небето, ще простя греха им и ще изцеля земята им.

15 Сега очите Ми ще бъдат отворени, и ушите Ми внимателни, към молитвата, която се принася на това място.

16 Защото сега избрах и осветих тоя дом за да бъде името Ми в него до века; и очите Ми и сърцето Ми ще бъдат там за винаги.

17 А колкото за тебе, ако ходиш пред Мене както ходи баща ти Давид, и постъпваш напълно според както съм ти заповядал, и пазиш повеленията Ми и съдбите Ми,

18 тогава ще утвърдя престола на царството ти според завета, който направих с баща ти Давида, като рекох: Няма да ти липсва мъж да управлява Израиля.

19 Но ако се отклоните, ако оставите повеленията и заповедите, които поставих пред вас, и отидете та послужите на други богове и им се поклоните,

20 тогава ще ги изкореня от земята Си, която съм им дал, и ще отхвърля отпред очите Си тоя дом, който осветих за името Си, и ще го направя за поговорка и поругание между всичките племена.

21 А за тоя дом, който стана толкова висок, всеки, който минава край него, ще се зачуди и ще рече: Защо направи Господ така на тая земя и на тоя дом?

22 И ще отговарят: Понеже оставиха Господа Бога на бащите си, Който ги изведе из Египетската земя, та се хванаха за други богове и им се поклониха и им послужиха, за това нанесе на тях всичкото това зло.

1940 Bulgarian Bible (BG1940)

© 1995-2005 by Bibliata.com

Viewing of
Cross references
Footnotes