A A A A A
Bible Book List

Второ Летописи 23 Библия, нов превод от оригиналните езици (с неканоничните книги) (CBT)

23 Но в седмата година Йодай доби сила и влезе в съюз със стотници: Азария, Йерохамовия син, Исмаил, Йехоханомовия син, Азария, Оведовия син, Маасея, Адаиевия син, и Елишафат, Сахриевия син. Те обходиха Юдея, събраха левитите от всички юдейски градове и водачите на израилските родове и отидоха в Йерусалим. Тогава в Божия дом цялото събрание сключи съюз с царя. А Йодай им каза: „Царският син ще се възцари, както е казал Господ за потомците на Давид. Ето какво трябва да направите: една трета от вас, свещениците и левитите, които започват смяната си в събота, да застанат като стражи при вратите, една трета – при дома на царя, и една трета – при главните порти. А целият народ ще бъде в дворовете на Господния храм. И никой да не влиза в Господния храм освен свещениците и онези от левитите, които служат. Те могат да влязат, защото са осветени. А целият народ да спазва наредбите на Господа. Левитите да застанат около царя, всеки с оръжието си в ръка. А ако влезе някой друг в Господния дом, да бъде убит. Вие трябва да сте постоянно до царя.“

Левитите и всички юдеи постъпиха, както заповяда свещеникът Йодай. И всеки взе своите хора, и онези, които започваха службата в събота, и онези, които бяха завършили. Свещеникът Йодай не разпусна смените. Свещеникът Йодай раздаде на стотниците копията, а също малките и големите щитове на цар Давид, които бяха в Божия дом. 10 И постави целия народ около царя – всеки един с оръжието си в ръка, от дясната до лявата страна край жертвеника и край храма. 11 Тогава изведоха царския син, сложиха му короната, връчиха му царското свидетелство и го обявиха за цар. Йодай и синовете му го помазаха и извикаха: „Да живее царят!“

12 А Готолия, като чу глъчката и виковете за възхваляване на царя, дойде в Господния храм при народа. 13 И видя царя да стои до царския стълб на храмовия вход, заобиколен от военачалници при тръбни звуци, и целият народ на страната се радваше и свиреше с тръбите. Там бяха и певците, които под съпровод на музикални инструменти пееха хвалебни песни. Тогава Готолия раздра дрехите си и извика: „Заговор! Заговор!“ 14 А свещеникът Йодай събра стотниците и им каза: „Изведете я навън от храма и който тръгне след нея, да бъде убит с меч.“ Защото свещеникът беше казал да не се убива в Господния храм. 15 Те се отдръпнаха да ѝ направят път да мине. Когато стигна до конските порти на царския дом, там я убиха.

16 Тогава Йодай, като свещеник, сключи съюз с целия народ и с царя, за да бъдат Господен народ. 17 И целият народ отиде във Вааловото капище, събори го, унищожи идолите и жертвениците му, а Вааловия жрец, Матан, убиха пред жертвениците. 18 Йодай повери богослужението в Господния храм на свещениците от Левиевото племе, както Давид ги беше разпределил в Господния дом, за да принасят всеизгаряния на Господа според написаното в Мойсеевия закон, с радост и песни, както Давид беше наредил. 19 Той постави и стражи при портите на Господния храм, за да не влиза някой нечист от каквото и да е. 20 Тогава взе стотниците, знатните, предводителите на народа и целия народ и с тях съпроводи царя до Господния храм; и като минаха през горните порти в царския дом, поставиха царя на престола му. 21 И целият народ се радваше и градът се успокои. А Готолия убиха с меч.

Второ Летописи 23 1940 Bulgarian Bible (BG1940)

23 А в седмата година Иодай се усили като взе стотниците: Азария, Ероамовия син, Исмаила Иоанановия син, Азария Овидовия син, Маасия Адаиевия син и Елисафата Зехриевия син, та направи завет с тях.

И обходиха Юда та събраха левитите от всичките Юдови градове, и началниците на Израилевите бащини <домове>, и дойдоха в Ерусалим.

Тогава цялото събрание направи завет с царя в Божия дом. И <Иодай> им каза: Ето, царският син ще се възцари, както е говорил Господ за Давидовите потомци.

Ето какво трябва да направите: една трета от вас, от свещениците и от левитите, които постъпвате <на служба> в събота, нека стоят вратари при вратите,

една трета в царската къща, и една трета при портата на основата; а всичките люде да бъдат в дворовете на Господния дом.

И никой да не влиза в Господния дом, освен свещениците и ония от левитите, които служат; те нека влизат, защото са свети; а всичките люде да пазят заръчаното от Господа,

И левитите да окръжават царя, като има всеки оръжията си в ръка; и който би влязъл в дома, да бъде убит; и да бъдете с царя при влизането му и при излизането му.

И тъй, левитите и целият Юда извършиха всичко според както заповяда свещеник Иодай, и взеха всеки мъжете си - ония, които щяха да постъпят <на служба> в събота, и ония, които щяха да оставят <службата> в събота; защото свещеник Иодай не разпущаше отредите.

И свещеник Иодай даде на стотниците цар Давидовите копия и щитчетата и щитове, които бяха в Божия дом.

10 И постави всичките люде около царя, всеки мъж с оръжията му в ръка, от дясната страна на дома до лявата страна на дома, край олтара и край храма.

11 Тогава изведоха царския син, та положиха на него короната и <му връчиха божественото> заявление, и направиха го цар. И Иодай и синовете му го помазаха и казаха: Да живее царят!

12 А Готолия, като чу вика от людете, които се стичаха и хвалеха царя, дойде при людете в Господния дом,

13 и погледна, и, ето, царят стоеше при стълба си във входа и военачалниците и тръбите при царя, и всичките люде от страната се радваха и свиреха с тръбите, а певците и ония, които бяха изкусни да псалмопеят, <свиреха> с музикалните инструменти. Тогава Готолия раздра дрехите си и извика: Заговор! заговор!

14 И свещеник Иодай изведе стотниците, поставени над силите, та им рече: Изведете я вън от редовете, и който би я последвал, да бъде убит с меч; защото свещеникът беше казал: Да не я убиете в Господния дом.

15 И така отстъпиха й място: и когато стигна до входа на царската къща, убиха я там.

16 Тогава Иодай направи завет между себе си и всичките люде и царя, че ще бъдат Господни люде.

17 И всичките люде влязоха във Вааловото капище, та го събориха, жертвениците му и кумирите му изпотрошиха, а Вааловият жрец, Матан, убиха пред жертвениците.

18 И Иодай постави службите на Господния дом в ръцете на левитските свещеници, които Давид беше разпределил из Господния дом, за да принасят Господните всеизгаряния, според както е писано в Моисеевия закон, с веселие и с песни според Давидовата наредба.

19 Постави и вратарите при портите на Господния дом, да не би да влиза някой нечист от какво да е нещо.

20 Тогава, като взе стотниците, високопоставените, началниците на людете, и всичките люде от страната, изведоха царя от Господния дом; и като заминаха през горната порта в царската къща, поставиха царя на царския престол.

21 Така всичките люде от страната се зарадваха, и градът се успокои; а Готолия убиха с меч.

1940 Bulgarian Bible (BG1940)

© 1995-2005 by Bibliata.com

Viewing of
Cross references
Footnotes