A A A A A
Bible Book List

Второ Летописи 11 Библия, нов превод от оригиналните езици (с неканоничните книги) (CBT)

11 Тогава Ровоам пристигна в Йерусалим и свика родовете на Юда и Вениамин – сто и осемдесет хиляди отбрани войници, за да воюват с Израил и да върнат царството на Ровоам. Но Господ говори на Самей, Божий човек, като му каза: „Кажи на Ровоам, сина на Соломон, юдейския цар, и на всички израилтяни от родовете на Юда и Вениамин: ‘Така казва Господ: «Не излизайте да воювате против братята си. Върнете се всеки у дома си, защото Аз така отредих»’.“ И те послушаха думите на Господа и се отказаха да воюват против Йеровоам.

Царуване на Ровоам

Ровоам се установи в Йерусалим и изгради градове крепости в Юдея: укрепи Витлеем, Етам, Техоя, Вет-Цур, Сохо, Одолам, Гет, Мареша, Зиф, Адораим, Лахис, Азека, 10 Цора, Айалон и Хеврон. Това бяха крепостите в племената на Юда и Вениамин. 11 Царят ги укрепи добре, назначи им военачалници и ги снабди със запаси от жито, елей и вино. 12 За сигурността им предостави на всеки град щитове и копия. Така племената на Юда и Вениамин останаха под негова власт.

13 И всички свещеници и левити от целия Израил се стекоха при него от всички краища. 14 Левитите напуснаха своите пасища и владенията си и дойдоха в Юдея, в Йерусалим, защото Йеровоам и неговите синове ги отстраниха от свещенодействие пред Господа 15 и си поставиха свои жреци за оброчищата с идоли на козли и телета, които бяха направени по заповед на Йеровоам. 16 А след тях в Йерусалим дойдоха и всички израилтяни, които с цялото си сърце търсеха Господа, Бога на Израил, за да принасят жертви на Господа, Бога на предците им. 17 Така за три години те бяха опора на Юдейското царство и подкрепяха Ровоам, Соломоновия син, защото три години вървяха по пътя на Давид и Соломон.

18 Ровоам си взе за жена Махалат, дъщеря на Еримот, син на Давид. Майка ѝ беше Авихаил, дъщеря на Елиав, Йесеевия син. 19 И тя му роди синове: Йеуса, Шемария и Захама. 20 А след нея той взе Мааха, дъщеря на Авесалом. Тя му роди Авия, Атая, Зиза и Шеломита. 21 Ровоам обичаше Мааха, Авесаломовата дъщеря, повече от всичките си жени и наложници. А той имаше осемнадесет жени и шестдесет наложници, от които му се родиха двадесет и осем синове и шестдесет дъщери. 22 Затова той определи Авия, сина на Мааха, за пръв сред братята му и мислеше да го направи цар. 23 Той постъпваше благоразумно и с останалите си синове, като ги разпрати по крепостните градове във всички области на племената на Юда и Вениамин, даваше им изобилно храна и им намери много жени.

Второ Летописи 11 1940 Bulgarian Bible (BG1940)

11 Тогава Ровоам, като дойде в Ерусалим, събра Юдовия и Вениаминовия дом, сто и осемдесет хиляди отборни войници, за да се бият против Израиля, та дано възвърнат царството пак на Ровоама.

Но Господното слово дойде към Божия човек Самаия, и рече:

Говори на Ровоама Соломоновия син, Юдовия цар, и на целия Израил в Юда и във Вениамин, като речеш:

Така казва Господ: Не възлизайте, нито се бийте против братята си; върнете се всеки у дома си, защото от Мене става това нещо. И те послушаха Господните думи та се върнаха, и не отидоха против Еровоама.

А Ровоам, като се установи, в Ерусалим, съгради укрепени градове в Юда;

съгради Витлеем, Итам, Текуе,

Ветсур, Сохо, Одолам,

Гет, Мариса, Зиф,

Адораим, Лахис, Азика,

10 Сарая, Еалон и Хеврон, които са укрепени градове в Юда и във Вениамин,

11 Укрепи <тия> крепости, и тури в тях военачалници и запаси от храна, дървено масло и вино.

12 Още във всеки град <тури> щитове и копия, и укрепи ги твърде много. Така Юда и Вениамин останаха под него.

13 И всичките свещеници и левити, които бяха в Израил, се събраха при него от всичките си краища.

14 Защото левитите оставиха пасбищата си и притежанията си та дойдоха в Юда и в Ерусалим; понеже Еровоам и синовете му бяха ги изпъдили, за да не свещенодействуват Господу,

15 и <Еровоам> беше си поставил жреци за високите места, за бесовете и за телетата, които бе направил.

16 И след тях, колкото души от всичките Израилеви племена утвърдиха сърцата си да търсят Господа Израилевия Бог, дойдоха в Ерусалим за да жертвуват на Господа Бога на бащите си.

17 Така за три години те подкрепяха Юдовото царство и поддържаха Ровоама Соломоновия син; защото три години ходеха в пътя на Давида и на Соломона.

18 И Ровоам си взе за жена Маелетя, дъщеря на Давидовия син Еримот, и Авихаила, дъщеря на Есеевия син Елиав,

19 която му роди синове: Еуса, Самария и Заама.

20 А подир нея взе Авия, Атай, Зиза и Селомита.

21 И Ровоам възлюби Мааха Авесаломовата дъщеря повече от всичките си жени и наложници: (защото взе осемнадесет жени и шестдесет наложници, и роди двадесет и осем сина и шестдесет дъщери);

22 и Ровоам постави Маахиния син Авия за княз да началствува над братята си, защото <мислеше> да го направи цар.

23 И постъпваше разумно, като разпръсна всичките си синове, <по неколцина> във всеки укрепен град, по всичките Юдови и Вениаминови земи, и даваше им изобилна храна. И <за тях> потърси много жени.

1940 Bulgarian Bible (BG1940)

© 1995-2005 by Bibliata.com

Viewing of
Cross references
Footnotes