A A A A A
Bible Book List

ЈОВАН 14 Serbian New Testament: Easy-to-Read Version (ERV-SR)

Пут, Истина и Живот

14 »Нека се ваше срце не узнемирава. Верујте у Бога и у мене верујте. У кући мога Оца има много станова. Да није тако, зар бих вам рекао: ‚Идем да вам припремим место.‘? А када одем и припремим вам место, доћи ћу опет и узети вас к себи да и ви будете тамо где сам ја. А куда ја идем, знате пут.«

»Господе«, рече му Тома, »не знамо куда идеш. Како можемо да знамо пут?«

»Ја сам Пут, Истина и Живот«, одговори Исус. »Нико не долази к Оцу, осим кроз мене. Да познајете мене, познавали бисте [a] и мога Оца. Одсад га и познајете, и видели сте га.«

»Господе«, рече му Филип, »покажи нам Оца, и то ће нам бити довољно.«

»Толико времена сам с вама«, рече му Исус, »а ти ме, Филипе, још ниси упознао! Ко је видео мене, видео је Оца. Како можеш да кажеш: ‚Покажи нам Оца‘? 10 Зар не верујеш да сам ја у Оцу и да је Отац у мени? Речи које вам говорим не говорим сам од себе, него Отац, који живи у мени, чини своја дела. 11 Верујте ми да сам ја у Оцу и Отац у мени. А ако не, верујте због самих дела. 12 Истину вам кажем: ко верује у мене, чиниће дела која ја чиним. Чиниће и већа, јер ја одлазим к Оцу. 13 И што год замолите у моје име, учинићу, да се Отац прослави у Сину. 14 Ако ме нешто замолите у моје име, учинићу.«

Исус обећава да ће послати Светога Духа

15 »Ако ме волите, држаћете се мојих заповести, 16 а ја ћу молити Оца и он ће вам дати другог Помагача [b], да буде с вама довека: 17 Духа истине, кога свет не може да прими, јер га не види и не познаје. Ви га познајете, јер борави с вама и биће у вама [c]. 18 Нећу вас оставити као сирочад — доћи ћу к вама. 19 Још мало, и свет ме више неће видети, али ви ћете ме видети. Јер, ја живим, па ћете и ви живети. 20 Тога дана ћете сазнати да сам ја у своме Оцу и да сте ви у мени, а ја у вама. 21 Ко има моје заповести и држи их се, тај ме воли, а ко воли мене, њега ће волети и мој Отац. А волећу га и ја и показати му се.«

22 »Господе«, рече му Јуда, не Искариотски, »како то да ћеш се показати нама, а не свету?«

23 »Ко ме воли, држаће се моје Речи«, одговори му Исус, »и мој Отац ће га волети, и ми ћемо доћи к њему и код њега се настанити. 24 Ко ме не воли, не држи се моје Речи. А Реч коју слушате није моја, него Оца, који ме је послао.

25 »Ово сам вам говорио док сам боравио с вама. 26 А Помагач — Свети Дух — кога ће Отац послати у моје име, научиће вас свему и подсетити вас на све што сам вам рекао.

27 »Мир вам остављам, свој мир вам дајем. Али, не дајем га онако како свет даје. Нека се не узнемирава ваше срце и нека се не плаши. 28 Чули сте да сам рекао: ‚Одлазим и вратићу вам се.‘ Да ме волите, радовали бисте се што одлазим к Оцу, јер Отац је већи од мене.

29 »Ово сам вам рекао сада, пре него што се догоди, да поверујете када се догоди. 30 Нећу више много с вама говорити, јер долази владар света. Он ми не може ништа, 31 али свет треба да сазна да ја волим Оца и да чиним онако како ми је Отац заповедио.

»Устаните, хајдемо одавде.«

Footnotes:

  1. ЈОВАН 14:7 Да познајете мене, познавали бисте У неким рукописима стоји: Ако сте упознали мене, познаваћете.
  2. ЈОВАН 14:16 Помагача Или: Тешитеља; исто и у 26. стиху.
  3. ЈОВАН 14:17 и биће у вама У неким раним рукописима стоји: и у вама је.
Serbian New Testament: Easy-to-Read Version (ERV-SR)

Copyright © 2003 by World Bible Translation Center

John 14 New International Version (NIV)

Jesus Comforts His Disciples

14 “Do not let your hearts be troubled. You believe in God[a]; believe also in me. My Father’s house has many rooms; if that were not so, would I have told you that I am going there to prepare a place for you? And if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me that you also may be where I am. You know the way to the place where I am going.”

Jesus the Way to the Father

Thomas said to him, “Lord, we don’t know where you are going, so how can we know the way?”

Jesus answered, “I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. If you really know me, you will know[b] my Father as well. From now on, you do know him and have seen him.”

Philip said, “Lord, show us the Father and that will be enough for us.”

Jesus answered: “Don’t you know me, Philip, even after I have been among you such a long time? Anyone who has seen me has seen the Father. How can you say, ‘Show us the Father’? 10 Don’t you believe that I am in the Father, and that the Father is in me? The words I say to you I do not speak on my own authority. Rather, it is the Father, living in me, who is doing his work. 11 Believe me when I say that I am in the Father and the Father is in me; or at least believe on the evidence of the works themselves. 12 Very truly I tell you, whoever believes in me will do the works I have been doing, and they will do even greater things than these, because I am going to the Father. 13 And I will do whatever you ask in my name, so that the Father may be glorified in the Son. 14 You may ask me for anything in my name, and I will do it.

Jesus Promises the Holy Spirit

15 “If you love me, keep my commands. 16 And I will ask the Father, and he will give you another advocate to help you and be with you forever— 17 the Spirit of truth. The world cannot accept him, because it neither sees him nor knows him. But you know him, for he lives with you and will be[c] in you. 18 I will not leave you as orphans; I will come to you. 19 Before long, the world will not see me anymore, but you will see me. Because I live, you also will live. 20 On that day you will realize that I am in my Father, and you are in me, and I am in you. 21 Whoever has my commands and keeps them is the one who loves me. The one who loves me will be loved by my Father, and I too will love them and show myself to them.”

22 Then Judas (not Judas Iscariot) said, “But, Lord, why do you intend to show yourself to us and not to the world?”

23 Jesus replied, “Anyone who loves me will obey my teaching. My Father will love them, and we will come to them and make our home with them. 24 Anyone who does not love me will not obey my teaching. These words you hear are not my own; they belong to the Father who sent me.

25 “All this I have spoken while still with you. 26 But the Advocate, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things and will remind you of everything I have said to you. 27 Peace I leave with you; my peace I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled and do not be afraid.

28 “You heard me say, ‘I am going away and I am coming back to you.’ If you loved me, you would be glad that I am going to the Father, for the Father is greater than I. 29 I have told you now before it happens, so that when it does happen you will believe. 30 I will not say much more to you, for the prince of this world is coming. He has no hold over me, 31 but he comes so that the world may learn that I love the Father and do exactly what my Father has commanded me.

“Come now; let us leave.

Footnotes:

  1. John 14:1 Or Believe in God
  2. John 14:7 Some manuscripts If you really knew me, you would know
  3. John 14:17 Some early manuscripts and is
New International Version (NIV)

Copyright © 1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica

Viewing of
Cross references
Footnotes