A A A A A
Bible Book List

Židům 7Slovo na cestu (SNC)

1-2 Když se totiž Abraham vracel z vítězného válečného tažení, při kterém vysvobodil svého synovce Lota, vyšel mu vstříc král pokoje a spravedlnosti, kněz Nejvyššího - Melchisedech ze Sálemu.

3-10 al i praotec kněžského rodu Lévi, jehož potomci později podle ustanovení zákona konali kněžskou službu a vybírali desátek.

11-13 Levitská služba nebyla s to přivést Boží lid k dokonalosti. Proto bylo třeba jiné služby a jiného kněze - a to podle řádu Melchisedechova. Je zřejmé, že přenesením kněžství zaniká zákonité oprávnění pro trvání levitské služby.

14 Náš Pán, jak všichni víme, pocházel z Judova pokolení, jehož členy Mojžíš nikdy nepověřil kněžskou službou a žádný člen jeho rodu ji také nikdy nekonal.

15 Je proto zřejmé, že v něm povstává nový kněz podle řádu Melchisedechova,

16 který svou hodnost nedědí na základě levitského zákona, ale ujímá se jí mocí své nesmrtelnosti.

17 To dosvědčuje žalmista, když říká: "Ty jsi kněz na věky podle řádu Melchisedechova."

18 Předchozí zákonné ustanovení o kněžské službě bylo zrušeno, protože se ukázalo jako slabé a neužitečné.

19 Vždyť samo o sobě nikoho nepřivedlo k dokonalosti. Vystřídala je lepší naděje, jejímž prostřednictvím se přibližujeme k Bohu.

20 Toto přenesení kněžství se nestalo bez přísahy. Kněží bývali jmenováni bez přísahy, ale Ježíš byl ustanoven s přísahou, poněvadž mu bylo řečeno:

21 "Přisáhl Pán a nebude toho litovat: Ty jsi kněz na věky podle řádu Melchisedechova."

22 Proto se Ježíš stal ručitelem lepší smlouvy.

23 Kněží bylo mnoho. Protože byli smrtelní, nastupoval jeden za druhým. Žádný nemohl konat úřad do nekonečna.

24 Ježíš však nepotřebuje předávat úřad dalšímu, protože zůstává na věky.

25 Proto přináší dokonalé spasení těm, kteří jeho prostřednictvím přicházejí k Bohu. Je stále připraven zasáhnout v jejich prospěch.

26 Takového velekněze jsme potřebovali: svatého, nevinného, neposkvrněného, odděleného od hříšníků a vyvýšeného nad nebesa,

27 který není povinen přinášet každý den oběť napřed za své hříchy a pak za hříchy lidu. Obětoval sama sebe.

28 Zákon dosazoval za velekněze lidi podrobené slabosti, ale slovo přísahy vynesené po vydání zákona ustanovilo na věky veleknězem Syna dokonalého.

Slovo na cestu (SNC)

Copyright © 1988 by Biblica

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes