A A A A A
Bible Book List

Židům 1Slovo na cestu (SNC)

Bůh mluvil odedávna k otcům mnoha různými způsoby prostřednictvím proroků a odhaloval jim postupně své plány.

V tomto posledním čase k nám promluvil ve svém Synu. Boží Syn je podivuhodná bytost. Bůh mu vše dal a skrze něho stvořil svět a vše, co je v něm.

On vyzařuje Boží lásku. Každý jeho čin a každé jeho slovo dosvědčuje, že je Bůh. Řídí vesmír podmanivou silou svého rozkazu. Zemřel, aby očistil naše svědomí od všech hříchů, vstal z mrtvých a pak se posadil na čestné místo u Boha.

Boží Syn převyšuje i Boží posly - anděly. Jeho jméno to dokazuje.

Vždyť Bůh nikdy neřekl andělu: "Ty jsi můj Syn, kterého jsem dnes zplodil." Ani: "Budu mu otcem a on mi bude synem."

Ale když uvádí svého provorozeného Syna na zem, říká: "Ať se mu klanějí všichni Boží andělé."

Bůh mluví o svých andělích jako o vanutí větru a plamenech ohně,

ale o svém Synu říká: "Ty budeš, Bože, vládnout navzdory všem změnám a tvoje vláda bude spravedlivá.

Miluješ spravedlnost a nenávidíš svévoli. Proto ti Bůh učinil radost a vyvýšil tě nad tvé druhy."

10 "Ty jsi, Pane, na počátku učinil zemi a nebesa jsou dílo tvých rukou.

11 Nebesa se rozplynou, ale ty zůstaneš.

12 Obnosí se jako plášť a jednou je odložíš a vyměníš. Ty však nezestárneš a nezahyneš."

13 Bůh nikdy nevyzval žádného anděla, aby se posadil na čestné místo nedaleko něho, dokud mu nepodrobí všechny nepřátele.

14 Andělé jsou jen duchovní poslové, kteří jsou vysíláni, aby pečovali o ty, kterým se má dostat spásy jako dědictví.

Slovo na cestu (SNC)

Copyright © 1988 by Biblica

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes