A A A A A
Bible Book List

Ô-sê 12 Bản Dịch 2011 (BD2011)

12 Ép-ra-im cứ lo đón gió để trở cờ;
Suốt ngày nó cứ đuổi theo ngọn gió đông.
Càng ngày nó càng gia tăng sự dối trá và bạo tàn.
Nó kết ước với A-sy-ri và chở dầu qua cung cấp cho Ai-cập.
Chúa đang hạch tội Giu-đa;
Ngài sẽ phạt Gia-cốp tùy theo các đường lối của ông;
Ngài sẽ báo trả ông tùy theo các việc làm của ông.
Khi còn trong lòng mẹ, ông đã nắm gót của anh mình;
Khi đã trưởng thành, ông lại vật lộn với Ðức Chúa Trời.
Phải, ông đã vật lộn với Thiên Sứ và ông đã thắng.
Ông đã khóc và van nài Ðấng ấy ban ơn cho ông.
Tại Bê-tên ông đã gặp Ngài,
Tại đó Ngài đã phán với ông.[a]
Ngài là Chúa, Ðức Chúa Trời của Các Ðạo Quân,
Danh phải ghi nhớ muôn đời của Ngài là Chúa.
Vậy, khá trở về với Ðức Chúa Trời của ngươi;
Hãy bám chặt lấy tình thương và công lý,
Và hãy luôn luôn trông cậy vào Ðức Chúa Trời của mình.

Một thương gia, trong tay nó cầm cây cân không thật;
Nó thích bóc lột người khác.
Ép-ra-im nói, “Này, ta đã trở nên giàu có rồi.
Bởi sức lực của ta, ta đã tạo nên cơ nghiệp nầy.
Bây giờ không ai có thể bảo rằng ta có tội được,
Cho dù những việc ta làm là tội lỗi đi chăng.”
Tuy nhiên ngươi hãy nhớ rằng, Ta là Chúa, Ðức Chúa Trời của ngươi.
Ta có thể đem ngươi ra khỏi đất Ai-cập,
Ta cũng có thể làm cho ngươi phải trở lại sống trong các lều cách dễ dàng,
Giống như những ngày ngươi dự đại lễ Lều Tạm vậy.
10 Ta đã phán dạy qua các tiên tri;
Ta đã cho ngươi nhiều khải tượng,
Ta đã ban các chuyện sống thật để các tiên tri minh họa cho sứ điệp.
11 Nhưng tội lỗi đã đầy tràn ở Ghi-lê-át,
Tại đó chúng thờ lạy các thần tượng hư không.
Chúng dâng các bò đực làm của tế lễ ở Ghinh-ganh;
Thật vậy các bàn thờ dâng các con vật hiến tế nhiều như sỏi đá nơi các luống cày trong đồng ruộng.”

12 Gia-cốp trốn đến đất A-ram,
Tại đó I-sơ-ra-ên đã làm thuê để được vợ;
Ðể được một người vợ, ông đã phải chăn thuê.
13 Chúa đã dùng một vị tiên tri để đem I-sơ-ra-ên lên khỏi Ai-cập,
Ngài đã dùng một vị tiên tri để chăn dắt ông.
14 Ép-ra-im đã chọc cho Ngài phải nổi cơn thịnh nộ;
Cho nên Ngài sẽ bắt nó phải lãnh lấy hậu quả của tội làm đổ máu nó gây ra.
Chúa của nó sẽ báo trả trên nó những gì nó làm nhục Ngài.

Footnotes:

  1. Ô-sê 12:4 nt: chúng ta
Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes