Add parallel Print Page Options

Bị Lưu Ðày Vì Cứ Phạm Tội

Hỡi I-sơ-ra-ên, chớ vui mừng!
Ðừng hớn hở như các dân;
Vì ngươi đã bỏ Ðức Chúa Trời của ngươi mà đi làm điếm;
Ngươi yêu thích tiền công làm điếm tại mỗi sân đập lúa.[a]
Sân lúa và bồn nho sẽ không nuôi chúng;
Chúng sẽ thất vọng vì không được uống rượu mới.
Chúng sẽ không được ở trong đất của Chúa;
Nhưng Ép-ra-im sẽ trở lại Ai-cập,
Chúng sẽ ăn các thức ăn bất khiết ở A-sy-ri.
Chúng sẽ không còn cơ hội để đổ rượu hiến tế dâng lên Chúa,
Các của tế lễ của chúng sẽ không làm Ngài vui lòng.
Các của tế lễ đó sẽ như bánh trong nhà tang chế;
Tất cả những ai ăn bánh đó sẽ trở nên ô uế;
Vì bánh đó chỉ dành để nuôi sống, chứ không được mang vào nhà Chúa.
Các ngươi sẽ làm gì trong những ngày đại lễ,
Tức trong những ngày lễ trọng thể để tôn kính Chúa?
Vì, này, chúng sẽ ra đi sau khi đất nước bị tàn phá,
Ai-cập sẽ gom chúng lại,
Mêm-phít sẽ vùi thây chúng.
Các bụi gai sẽ bao trùm những món đồ quý báu bằng bạc của chúng;
Các cây gai sẽ mọc lên trong các lều của chúng.

Tiên Tri của Chúa Bị Khủng Bố

Những ngày đoán phạt đến rồi!
Những ngày báo trả đến rồi!
I-sơ-ra-ên sẽ biết điều ấy.
‘Vị tiên tri điên rồi!
Người được linh ứng khùng rồi!’
Ngươi nói thế vì tội lỗi ngươi quá nhiều,
Vì lòng thù ghét trong ngươi quá lớn.
Vị tiên tri là người canh gác Ép-ra-im cho Ðức Chúa Trời của tôi,
Thế mà các cạm bẫy đã cài khắp các nẻo đường người ấy đi qua;
Ngay cả trong nhà của Ðức Chúa Trời, người ấy cũng bị chống đối kịch liệt.
Họ đã làm cho mình đắm sâu trong sa đọa,
Giống như trong những ngày họ ở Ghi-bê-a.
Ngài sẽ nhớ lại tội lỗi họ;
Ngài sẽ đoán phạt họ, vì những tội lỗi họ.

Hình Phạt Xưa và Nay

10 “Ta đã tìm được I-sơ-ra-ên như người ta tìm được những trái nho trong đồng hoang.
Ta đã xem tổ tiên các ngươi như những trái đầu mùa của cây vả.
Nhưng khi chúng đến Ba-anh Pê-ô, chúng đã hiến chúng cho một đồ gớm ghiếc,
Chúng đã trở thành gớm ghiếc như đồ gớm ghiếc chúng mến yêu.
11 Vinh hiển của Ép-ra-im sẽ bay đi như con chim vụt bay đi mất.
Sẽ không ai sinh sản, không ai mang thai, không ai thụ thai nữa!
12 Ngay cả khi chúng nuôi các con của chúng cho đến trưởng thành,
Ta cũng sẽ cất mạng sống của chúng đi, cho đến khi không còn người nào nữa.
Phải, khốn thay cho chúng khi Ta lìa bỏ chúng!
13 Ðã có lần Ta thấy Ép-ra-im như cây chà là[b] được trồng trong nơi tốt đẹp,
Nhưng nay Ép-ra-im phải mang con cái nó ra cho kẻ giết người.”

14 Lạy Chúa, xin ban cho họ.
Ngài sẽ ban cho họ điều gì?
Xin ban cho họ cái dạ sẩy thai và hai bầu sữa mẹ cạn khô.

15 “Mọi xấu xa tội lỗi của chúng đã lộ ra ở Ghinh-ganh;
Tại đó Ta ghét chúng.
Bởi vì những việc gian ác của chúng,
Ta sẽ đuổi chúng ra khỏi nhà Ta.
Ta sẽ không thương yêu chúng nữa;
Tất cả những kẻ lãnh đạo của chúng đều là phường phản loạn.
16 Ép-ra-im bị đánh;
Rễ của chúng khô queo,
Chúng sẽ không sinh ra trái.
Cho dù chúng có sinh ra được đứa con nào,
Ta cũng sẽ làm cho đứa con yêu quý của lòng chúng sớm qua đời.”

17 Vì họ đã không nghe lời Ngài, nên Ðức Chúa Trời của tôi sẽ loại bỏ họ;
Họ sẽ thành những kẻ lang thang phiêu bạt giữa các quốc gia.

Footnotes

  1. Ô-sê 9:1 ctd: Tại mỗi sân đập lúa ngươi đều lập một khám thờ hình tượng
  2. Ô-sê 9:13 Theo LXX, vì nguyên bản bị hỏng, không đọc được