Add parallel Print Page Options

Tuốt Gươm Khỏi Vỏ

21 Lời của Chúa đến với tôi, “Hỡi con người, hãy hướng mặt ngươi về phía Giê-ru-sa-lem để chống lại nó, hãy tuyên bố sứ điệp nghịch lại các nơi thánh, và hãy nói tiên tri chống lại đất I-sơ-ra-ên. Hãy nói với đất I-sơ-ra-ên, ‘Chúa phán thế nầy, “Này, Ta chống lại ngươi. Ta sẽ rút gươm Ta ra khỏi vỏ và diệt trừ khỏi các ngươi cả người công chính lẫn kẻ gian tà. Vì Ta sẽ diệt trừ khỏi các ngươi cả người công chính lẫn kẻ gian tà, nên gươm Ta sẽ ra khỏi vỏ của nó để chém giết mọi loài xác thịt từ nam ra bắc. Bấy giờ mọi loài xác thịt sẽ biết rằng Ta, Chúa, đã rút gươm Ta ra khỏi vỏ của nó; nó sẽ không bị tra vào vỏ nữa. Vậy hỡi con người, hãy than ngắn thở dài với tâm hồn tan nát và đau thương, hãy than ngắn thở dài ngay trước mắt chúng. Rồi khi chúng hỏi ngươi, ‘Tại sao ông than ngắn thở dài như thế?’ ngươi hãy trả lời chúng, ‘Bởi vì tin tức sắp đến. Tin ấy sẽ làm cho mọi lòng tan chảy, mọi tay bủn rủn, mọi tinh thần sờn ngã, và mọi đầu gối run rẩy. Này, nó đến và nó sẽ được ứng nghiệm,”’” Chúa Hằng Hữu phán.

Lời của Chúa đến với tôi, “Hỡi con người, hãy nói tiên tri và bảo, ‘Chúa phán thế nầy,’ hãy nói rằng,

‘Một thanh gươm, một thanh gươm sắc bén;
Nó được mài láng bóng.
10 Nó được rèn sắc bén để chém giết,
Nó được liếc mài láng bóng, lóng lánh như chớp.
Như thế chúng ta có thể vui được chăng?
Nó khinh thường cây gậy của con Ta như nó khinh thường mọi cây gậy khác.
11 Ngài đã trao nó để được liếc mài cho láng bóng,
Ðể nó được cầm trong tay;
Nó quả là một thanh gươm sắc bén và láng bóng,
Ðã được trao vào tay kẻ giết người.
12 Hỡi con người, hãy gào to và khóc lớn,
Vì thanh gươm ấy nghịch lại dân Ta;
Nó nghịch lại tất cả các quan tướng của I-sơ-ra-ên;
Chúng bị đẩy vào cho thanh gươm ấy chém giết,
Ðể cùng chịu chung số phận với dân Ta.
Vậy hãy đập tay vào đùi mà khóc!
13 Bởi vì ấy là một thử thách;
Nếu cây gậy bị thanh gươm khinh thường không còn nữa,
Thì sự việc rồi sẽ ra sao?” Chúa Hằng Hữu phán.
14 “Còn ngươi, hỡi con người, hãy nói tiên tri;
Hãy đập tay ngươi vào nhau.
Hãy để cho thanh gươm ấy vung lên hai lần, ba lần;
Ðó là thanh gươm chém giết;
Thanh gươm ấy giết hại rất nhiều người,
Nó tấn công chúng tứ bề.
15 Vì thế mọi lòng sẽ tan chảy, nhiều người sẽ gục ngã.
Ta sẽ biến mọi cổng thành của chúng thành những tụ điểm cho thanh gươm ấy giết.
Hỡi ôi, nó được vung lên nhanh như chớp;
Nó được mài cho láng bóng để giết người.
16 Hãy đánh vào bên phải!
Hãy chém vào bên trái!
Ðường gươm thuận hướng nào, hãy chém vào hướng đó.
17 Ta cũng sẽ đập hai tay Ta,
Ta sẽ làm cho Ta được hả giận;
Ta, Chúa, đã phán vậy.’”

18 Lời của Chúa đến với tôi, 19 “Hỡi con người, hãy vạch rõ hai con đường cho gươm của vua Ba-by-lôn đến; hai con đường ấy phát xuất từ một xứ. Hãy làm bảng chỉ đường và dựng ở đầu đường, để chỉ đường vào thành. 20 Hãy làm bảng chỉ cho gươm biết rõ đường nào đến Ráp-ba của dân Am-môn, hay đường nào đến thành kiên cố Giê-ru-sa-lem ở Giu-đa. 21 Vì vua Ba-by-lôn đứng ở ngả rẽ đầu đường, ở ngã ba đường, mà bói toán. Hắn lắc ống tên, hắn cầu thần tượng, hắn xem lá gan. 22 Trong tay phải hắn cầm thẻ xăm có chữ Giê-ru-sa-lem. Hắn truyền dàn chiến cụ, ra lịnh tàn sát, bảo cất tiếng hò la xung trận, dựng các chiến cụ để phá các cổng thành, đắp các công sự để tấn công thành, và xây các tháp để vây thành. 23 Nhưng trước mắt dân trong thành, đó là điềm sai lầm, vì chúng đã long trọng thề với hắn khi kết ước với nhau rồi. Nhưng hắn sẽ làm cho chúng nhớ lại lỗi của chúng, khiến chúng bị bao vây công phá.”

24 Vì vậy Chúa Hằng Hữu phán thế nầy, “Vì các ngươi đã làm cho tội lỗi của các ngươi bị nhớ lại, qua đó những vi phạm của các ngươi bị phơi bày, để qua mọi hành vi của các ngươi những tội lỗi của các ngươi đã thể hiện rõ rệt; vì tội lỗi của các ngươi đã bị nhớ lại, nên các ngươi sẽ bị còng tay dẫn đi.”

25 “Còn ngươi, hỡi kẻ cầm quyền tham nhũng thối nát và gian ác của I-sơ-ra-ên,
Ngày tàn của ngươi đã đến,
Giờ đoán phạt tội lỗi của ngươi đã điểm,”
26 Chúa Hằng Hữu phán thế nầy,
“Hãy cởi bỏ khăn quấn đầu của kẻ quyền quý ra,
Hãy gỡ lấy vương miện;
Mọi sự sẽ không giống như lâu nay nữa.
Kẻ thấp kém sẽ được đưa lên cao,
Kẻ ở địa vị cao sẽ bị hạ xuống.
27 Lật đổ, lật đổ, lật đổ!
Ta sẽ cho xảy ra như thế.
Tình trạng ấy sẽ không còn nữa khi người ấy đến,
Người được quyền trị vì.
Ta sẽ ban quyền đó cho người ấy.”

Lời Tiên Tri Nghịch Lại Am-môn

28 “Còn ngươi, hỡi con người, hãy nói tiên tri. Hãy nói, ‘Chúa Hằng Hữu phán thế nầy về dân Am-môn và về những lời miệt thị của chúng.’ Hãy bảo,

‘Một thanh gươm, một thanh gươm đã rút ra khỏi vỏ để tàn sát;
Nó đã được mài láng bóng để ăn nuốt, để vung lên như chớp.
29 Bất chấp người ta thấy các khải tượng sai lầm thế nào về ngươi,
Hoặc bói toán giả dối thế nào về ngươi,
Ngươi cứ lướt qua cổ những kẻ gian ác và những kẻ phải bị giết,
Những kẻ mà ngày tàn của chúng đã đến,
Và giờ đoán phạt tội lỗi của chúng đã điểm.
30 Ta phải tra thanh gươm ấy vào vỏ của nó sao?
Tại nơi ngươi đã được tạo nên,
Trong xứ ngươi được sinh ra, Ta sẽ đoán phạt ngươi.
31 Ta sẽ trút đổ cơn giận của Ta xuống trên ngươi,
Ta sẽ thổi vào ngươi lửa thịnh nộ của Ta.
Ta sẽ trao ngươi vào tay của quân tàn ác,
Những kẻ chuyên môn giết hại.
32 Ngươi sẽ bị làm mồi cho lửa,
Máu ngươi sẽ thấm vào đất;
Ngươi sẽ không được ai nhớ đến nữa,
Vì Ta, Chúa, đã phán vậy.’”