Add parallel Print Page Options

Cây Nho Vô Dụng

15 Lời của Chúa đến với tôi,

“Hỡi con người,
Làm sao gỗ nho lại hơn các thứ gỗ khác?
Làm sao nhánh nho lại quý hơn các cây cối trong rừng?
Có ai lấy gỗ nó làm vật gì chăng?
Hay có ai lấy một nhánh nó để làm cọc treo thứ gì chăng?
Chẳng phải người ta dùng nó để làm củi hay sao?
Khi cả hai đầu nó bị cháy rụi, còn khúc giữa bị biến ra than, nó có còn hữu dụng chăng?
Này, ngay khi nó còn nguyên mà chẳng có thể dùng được việc gì,
Huống chi khi nó đã bị thiêu rụi và biến thành than,
Liệu nó có thể còn dùng được vào việc gì chăng?”

Vì thế Chúa Hằng Hữu phán thế nầy, “Giống như gỗ của cây nho là thứ chỉ có thể dùng để chụm lửa ở giữa các cây rừng thể nào, Ta cũng sẽ thiêu rụi dân cư ở Giê-ru-sa-lem thể ấy. Ta sẽ để mặt Ta chống lại chúng. Cho dù chúng có thể thoát khỏi bị lửa thiêu lần đó, thì một ngọn lửa khác cũng sẽ thiêu đốt chúng. Bấy giờ các ngươi sẽ biết rằng Ta là Chúa, khi Ta để mặt Ta chống lại chúng. Ta sẽ biến xứ sở của chúng ra hoang vu, bởi vì chúng đã bất trung bội bạc,[a]Chúa Hằng Hữu phán.

Footnotes

  1. Ê-xê-chi-ên 15:8 ctd: bởi vì chúng đã hành động cách vô tín