Add parallel Print Page Options

A-sy-ri, Dụng Cụ của CHÚA

Chúa phán với tôi, “Hãy lấy một cuộn giấy da lớn và viết trên đó bằng kiểu chữ thường dễ đọc, ‘Ma-he Sa-la Khát-ba.[a]’”

Tôi đã mời các nhân chứng đáng tin cậy đến chứng kiến; đó là Tư Tế U-ri-a và Xa-cha-ri-a con của Giê-bê-rê-ki-a.

Sau đó tôi đến với người nữ tiên tri. Nàng thụ thai và sinh một con trai. Chúa phán với tôi, “Ngươi hãy đặt tên nó là ‘Ma-he Sa-la Khát-ba,’ vì trước khi đứa trẻ biết nói ‘Cha’ và ‘Mẹ’ thì vua A-sy-ri đã đem những phú quý của Ða-mách và những chiến lợi phẩm chiếm đoạt ở Sa-ma-ri đi rồi.”

Chúa lại phán với tôi,

“Bởi vì dân này đã khước từ dòng nước dịu ngọt từ Si-lô-a chảy ra,
Nhưng lại thích Rê-xin và con của Rê-ma-li-a,
Cho nên, này, Chúa sẽ đem nước Sông Lớn đến làm ngập lụt,
Tức vua A-sy-ri và tất cả quân lực của vua ấy.
Nó sẽ đến, chảy tràn mọi kinh rạch, phủ ngập các bờ.
Nó cũng chảy luôn vào Giu-đa, làm đầy tràn và ngập cả xứ cho đến tận cổ.
Nó giương cánh bao phủ khắp chiều rộng của xứ.
Ôi Em-ma-nu-ên!”

Hỡi các dân, cứ hô hào liên minh với nhau đi, để rồi sẽ bị đập tan.
Hỡi các nước ở xa, hãy nghe đây,
Cứ chuẩn bị tham chiến đi, để rồi sẽ bị đập nát.
10 Hãy bàn mưu với nhau đi; mưu ấy sẽ không thành.
Hãy truyền lịnh đi; lịnh ấy sẽ không ai thực hiện,
Vì Ðức Chúa Trời ở cùng chúng tôi.

Khuyên Phải Kính Sợ CHÚA

11 Chúa phán với tôi trong khi cánh tay mạnh mẽ của Ngài đặt trên tôi; Ngài cảnh cáo tôi đừng đi theo con đường của dân này,

12 “Các ngươi đừng gọi là âm mưu những gì dân này cho là âm mưu,
Ðừng sợ những gì chúng sợ, và chớ kinh hãi.
13 Nhưng Chúa các đạo quân mới là Ðấng các ngươi phải tôn thánh,
Ngài là Ðấng các ngươi phải kính sợ và kinh hãi.
14 Ngài sẽ là một nơi thánh cho người ta nương dựa,
Nhưng đối với cả hai nhà I-sơ-ra-ên, Ngài sẽ thành một khối đá để bị vấp và một tảng đá gây cho vấp ngã,
Còn đối với dân ở Giê-ru-sa-lem, Ngài sẽ trở nên một cái bẫy và một cạm bẫy.
15 Nhiều người trong vòng họ sẽ vấp ngã;
Họ sẽ ngã nhào và té gãy xương;
Họ sẽ bị sa vào bẫy và bị bắt sống.”

Lời Dặn Các Ðồ Ðệ

16 Hãy gói cất lời chứng này cho kỹ;
Hãy niêm phong luật pháp này giữa các đồ đệ của tôi.
17 Còn tôi sẽ trông đợi Chúa,
Ðấng ẩn mặt Ngài đối với nhà Gia-cốp;
Tôi vẫn cứ đặt trọn lòng tin cậy nơi Ngài.
18 Này, tôi và những đứa con Chúa ban cho tôi là dấu hiệu và điềm báo trước trong I-sơ-ra-ên đến từ Chúa các đạo quân, Ðấng ngự trên Núi Si-ôn.

19 Khi người ta nói với các ngươi,
“Hãy cầu hỏi các đồng bóng và các thầy pháp,
Những kẻ nói lảm nhảm và líu lo.”
Hãy bảo họ,
“Tại sao người ta không cầu hỏi Ðức Chúa Trời của mình?
Sao đi cầu hỏi những kẻ đã chết cho những người còn sống?
20 Các người hãy trở về với Luật Pháp và Lời Chứng.”
Những kẻ ấy nói như thế,
Bởi vì họ sống trong sự tối tăm thuộc linh.[b]
21 Họ sẽ phải lang thang khắp đất, khốn khổ và đói khát;
Trong cơn cực kỳ đói khổ, họ sẽ nộ khí xung thiên,
Họ sẽ ngước mặt nhìn trời, rồi nguyền rủa vua của họ và Ðức Chúa Trời của họ;
22 Ðoạn họ nhìn xuống đất trở lại,
Kìa, họ chỉ thấy toàn là hoạn nạn, tối tăm, và sầu thảm mịt mùng;
Họ sẽ bị rơi vào hoàn cảnh cực kỳ đen tối.

Footnotes

  1. Ê-sai 8:1 nghĩa là, "Hãy cướp bóc mau lên, hãy lấy lẹ đi những gì cướp giựt được."
  2. Ê-sai 8:20 nt: Bởi vì trong họ không có ánh sáng