Add parallel Print Page Options

Chúa Giải Cứu I-sơ-ra-ên

43 Nhưng bây giờ hỡi Gia-cốp,
Chúa là Ðấng dựng nên ngươi;
Hỡi I-sơ-ra-ên, Ðấng tạo thành ngươi phán thếnày:
Ðừng sợ, vì Ta đã chuộc ngươi;
Ta đã gọi đích danh ngươi;
Ngươi thuộc về Ta.
Khi ngươi đi qua nước, Ta sẽ ở với ngươi;
Khi ngươi vượt qua sông, nước sẽ chẳng cuốn trôi ngươi;
Khi ngươi băng qua lửa, lửa sẽ không đốt cháy ngươi;
Ngọn lửa sẽ không thiêu rụi ngươi.
Vì Ta là Chúa, Ðức Chúa Trời của ngươi,
Ðấng Thánh của I-sơ-ra-ên,
Ðấng Giải Cứu của ngươi;
Ta ban Ai-cập làm tiền chuộc mạng ngươi;
Ta phó Ê-thi-ô-pi[a] và Sê-ba để thế chỗ cho ngươi,
Vì ngươi rất quý báu trước mặt Ta;
Ngươi đã được Ta trân quý,
Và Ta đã yêu thương ngươi,
Nên Ta ban những người khác chịu thay cho ngươi,
Phó các dân khác thế mạng ngươi.
Ðừng sợ, vì Ta ở với ngươi;
Ta sẽ đem dòng dõi ngươi từ phương đông trở về;
Ta sẽ nhóm họp con cháu ngươi từ phương tây về.
Ta sẽ bảo phương bắc rằng,
“Hãy thả chúng ra!”
Và nói với phương nam rằng,
“Ðừng giữ chúng lại!”
Hãy đem các con trai Ta từ chốn xa xăm trở về;
Hãy đưa các con gái Ta từ các nơi tận cùng trái đất trở về,
Tức tất cả những người được gọi bằng danh Ta;
Ta đã dựng nên mỗi người vì vinh hiển Ta;
Ta đã tạo thành người ấy;
Phải, Ta đã dựng nên người ấy.

Hãy để dân ấy ra đi,
Dân có mắt nhưng mù và có tai nhưng điếc đó.
Tất cả các nước khá họp lại với nhau;
Các dân khá tụ tập lại đi.
Ai trong các ngươi có thể công bố điều này?
Ai có thể giãi bày cho chúng ta hiểu những việc đã xảy đến trước kia?
Hãy để chúng đem các nhân chứng ra biện hộ cho chúng;
Hãy để người ta nghe và nhìn nhận rằng, “Ðó là sự thật.”
10 Chúa phán, “Các ngươi là những nhân chứng của Ta,
Là đầy tớ mà Ta đã chọn,
Ðể các ngươi biết Ta và tin Ta,
Và hiểu rằng Ta là Ðấng ấy.
Không có thần nào hiện hữu trước Ta,
Và sau Ta cũng không có thần nào khác.
11 Ta, chính Ta, là Chúa,
Ngoài Ta không có Ðấng Giải Cứu nào khác.
12 Ta đã tuyên bố, đã giải cứu, và đã công bố;
Chớ có thần lạ nào ở giữa các ngươi,
Vì các ngươi là những nhân chứng của Ta,
Chúa phán.
13 Ta là Ðức Chúa Trời;
Thật vậy, trước khi thời gian hiện hữu, Ta là Ðấng ấy;
Không ai thoát khỏi tay Ta,
Khi Ta hành động, kẻ nào dám làm ngược lại?

14 Chúa, Ðấng Cứu Chuộc các ngươi,
Ðấng Thánh của I-sơ-ra-ên phán thếnày:
Vì cớ các ngươi, Ta sẽ sai người đến Ba-by-lôn,
Ðể phá đổ tất cả các chấn song của nó,
Khiến tiếng reo hò của dân Canh-đê trở thành tiếng khóc than.[b]
15 Ta là Chúa,
Ðấng Thánh của các ngươi,
Ðấng Tạo Thành I-sơ-ra-ên,
Vua các ngươi.

16 Chúa phán thế này:
Ðấng làm nên một con đường giữa biển,
Tạo một lối đi giữa những dòng nước mạnh,
17 Ðấng khiến những chiến xa và chiến mã,
Những quân mạnh và binh hùng
phải nằm xuống, rồi không trỗi dậy được nữa;
Chúng đã tắt lịm, như tim đèn bị tàn lụi, phán,
18 Ðừng nhớ đến những chuyện đã qua,
Ðừng bận tâm đến những gì đã xảy ra thời xa xưa nữa.
19 Này, Ta đang làm một việc mới.
Kìa, việc ấy đang bắt đầu xảy ra,
Các ngươi không nhận thấy sao?
Ta sẽ mở một con đường giữa đồng hoang vắng vẻ,
Khơi nguồn các dòng sông giữa sa mạc khô khan.
20 Những thú rừng, chó rừng, và đà điểu sẽ tôn ngợi Ta;
Vì Ta ban nước uống giữa chốn đồng hoang,
Khiến các sông tuôn tràn trong sa mạc,
Ðể có nước cho tuyển dân Ta uống.
21 Ấy là dân Ta đã tạo dựng cho chính Ta,
Ðể họ có thể rao ra lời ca ngợi Ta.

22 Thế mà, hỡi Gia-cốp, ngươi đã không kêu cầu Ta;
Hỡi I-sơ-ra-ên, ngươi lại chán ngán Ta.
23 Ngươi chẳng đem chiên đến làm của lễ thiêu dâng lên Ta;
Ngươi chẳng tôn kính Ta bằng các con vật hiến tế;
Ta đâu có bắt các ngươi phải cực nhọc phụng sự Ta bằng các của lễ chay;
Ta cũng không muốn làm các ngươi mệt nhọc vì phải dâng hương khói;
24 Ngươi đã không bỏ tiền ra mua cho Ta được một nén hương;
Ngươi cũng không làm cho Ta vui lòng vì mỡ của các con vật hiến tế,
Nhưng ngươi đã làm cho Ta nặng nhọc vì những tội lỗi của ngươi;
Ngươi đã làm cho Ta chán ngán vì những gian ác của ngươi.

25 Nhưng chính Ta, phải, chính Ta, vì cớ Ta, xóa sạch những vi phạm của ngươi;
Ta sẽ không nhớ đến tội của ngươi nữa.
26 Hãy nhắc cho Ta nhớ lại điều ngươi phiền trách,
Rồi chúng ta sẽ tranh luận với nhau;
Hãy trình bày lý lẽ của ngươi để chứng tỏ rằng ngươi vô tội.
27 Tổ phụ đầu tiên của ngươi đã phạm tội;
Những kẻ giảng dạy luật pháp của ngươi đã phản loạn chống lại Ta.
28 Vì thế Ta đã để cho những kẻ lãnh đạo trong nơi thánh bị làm nhục,
Ta đã phó Gia-cốp cho bị diệt vong,
Ta đã để cho I-sơ-ra-ên bị người đời sỉ nhục.

Footnotes

  1. Ê-sai 43:3 nt: Cút
  2. Ê-sai 43:14 Có bản ghi, "Ta sẽ hạ tất cả dân Ba-by-lôn xuống, khiến chúng chạy trốn trên những chiếc thuyền mà chúng từng hãnh diện."