Add parallel Print Page Options

Chính Quyền của Công Lý

32 Này, rồi đây sẽ có một vị vua trị vì bằng công chính,
Cùng với các quan quyền biết thực thi công lý.
Mỗi vị sẽ là một nơi tránh gió, một chỗ trú ẩn giữa cơn giông bão,
Như dòng nước mát giữa nơi khô hạn,
Như bóng mát của vầng đá giữa vùng đất trụi khô.
Bấy giờ mắt của những người có thể nhìn thấy sẽ không còn bị mờ nữa;
Tai của những người có thể nghe sẽ nghe rõ mồn một.
Trí của những người hay hấp tấp sẽ hiểu thấu sự việc cách tinh tường;
Lưỡi của những người cà lăm ngọng nghịu sẽ nói năng lưu loát và rõ ràng.
Kẻ xuẩn ngốc sẽ không được cho là người cao quý nữa;
Quân vô lại sẽ không được xem là bậc tôn trọng nữa.
Bởi vì bọn xuẩn ngốc sẽ bộc lộ điều ngu dại;
Tâm trí chúng toan tính chuyện tội lỗi:
Chúng thực hiện những việc vô luân;
Chúng phao tin đồn thất thiệt để cố tình làm hại Chúa;
Chúng muốn bụng người đói cứ tiếp tục trống không;
Còn người khát chúng không cho nước uống.
Những cách bất lương của quân vô lại thật là ác độc;
Chúng nghĩ ra những độc kế hại người;
Chúng hại người nghèo bằng những lời dối trá,
Dù người khốn khó chỉ đòi hỏi quyền lợi chính đáng của họ.
Nhưng người cao thượng nghĩ ra những đường lối rất cao thượng;
Rồi họ giữ vững lập trường của họ để thực hiện những đường lối cao thượng ấy.

Tự Mãn Ðưa Ðến Nguy Hại

Hỡi những phụ nữ ỷ lại, hãy trỗi dậy để nghe tiếng Ta.
Hỡi những người con gái tự mãn, hãy nghe lời Ta nói.
10 Chỉ một năm mấy ngày nữa các ngươi sẽ bắt đầu run sợ, hỡi những phụ nữ tự mãn,
Vì mùa hái nho sẽ bị thất thu, sự thu hoạch sẽ không xảy đến.
11 Hãy run sợ, hỡi những phụ nữ ỷ lại;
Hãy hoảng hốt, hỡi những người con gái tự mãn;
Hãy cởi bỏ trang phục đến độ phải lộ lưng trần ra;
Hãy lấy vải gai quấn vào người thay cho quần áo.

12 Hãy đấm ngực khóc than cho những cánh đồng xanh,
Cho những vườn nho sai trái,
13 Cho ruộng đất của dân Ta giờ đây chỉ có gai góc và bụi gai mọc lên;
Phải, hãy khóc than cho mọi gia đình hạnh phúc trong một thành phố nhộn nhịp vui ca,
14 Vì những lâu đài sẽ bị bỏ hoang;
Thành phố đông dân sẽ trở nên tiêu điều hoang phế;
Các chiến lũy và các pháo tháp sẽ trở thành những dấu tích hoang tàn vĩnh viễn;
Nơi đó lừa hoang sẽ tha hồ đùa giỡn;
Những chỗ đó sẽ trở thành những đồng cỏ cho các bầy súc vật đến ăn,
15 Cho đến khi Thần của Chúa từ trời cao đổ xuống trên chúng ta;
Bấy giờ đồng hoang sẽ trở thành một rừng cây ăn trái;
Rừng cây ăn trái sẽ biến nên một cánh rừng trù mật.

Nền Hòa Bình Dưới Sự Trị Vì của CHÚA

16 Bấy giờ công lý sẽ ở giữa đồng hoang;
Công chính sẽ trú ngụ trong rừng cây ăn trái.
17 Thành quả của công chính sẽ là bình an;
Hiệu lực của công chính sẽ là yên tĩnh và an ninh vĩnh viễn.
18 Bấy giờ dân Ta sẽ sống trong những chỗ ở bình an,
Trong những nhà cửa an toàn,
Và trong những nơi cư trú thật êm đềm nhàn hạ,
19 Cho dù mưa đá có đổ xuống trên rừng,
Và thành phố có bị san bằng thành bình địa.

20 Phước thay cho các ngươi, những người gieo giống mình ở mọi nơi có nước,
Và thả bò lừa được gặm cỏ tự do.