Add parallel Print Page Options

Tạ Ơn vì Ðược Cứu Khỏi Áp Bức

25 Lạy Chúa, Ngài là Ðức Chúa Trời của con;
Con tôn ngợi Ngài, con chúc tụng danh Ngài,
Vì Ngài đã làm những việc lạ lùng.
Ngài thực hiện các chương trình đã định sẵn từ xưa cách thành tín và thực tế.
Vì Ngài đã biến một thành phố thành một đống vụn,
Một thành trì kiên cố ra một nơi đổ nát điêu tàn;
Khu dinh thự của các dân ngoại không còn là một khu phố nữa;
Nó sẽ không bao giờ được xây dựng lại.
Vì thế các dân tộc hùng cường sẽ tôn vinh Ngài;
Những thành trì của các dân hung hãn sẽ kính sợ Ngài,
Vì Ngài là nơi ẩn núp của người nghèo khó,
Nơi nương náu cho người khốn cùng trong lúc gian nguy,
Nơi trú ẩn trong khi bão tố,
Và bóng mát giữa lúc nắng thiêu;
Vì sát khí của quân cường bạo như bão tố đập tới tấp vào tường,
Tiếng náo động của các dân ngoại như nắng gắt giữa vùng khô hạn;
Ngài chế ngự chúng như nắng nóng bị đám mây che mát;
Tiếng ca hát của quân cường bạo đành im bặt.

Trên núi này Chúa các đạo quân sẽ thết đãi muôn dân một đại tiệc,
Một đại tiệc với thịt béo, một đại tiệc với rượu ngon;
Thịt thật béo bổ và rượu tinh khiết thượng hạng.
Cũng tại trên núi này Ngài sẽ hủy bỏ tấm màn bao trùm mọi dân;
Một tấm màn bao phủ tất cả các nước.

Ngài sẽ tiêu diệt tử thần vĩnh viễn;
Chúa Hằng Hữu sẽ lau khô dòng lệ trên mặt mọi người;
Ngài sẽ cất đi nỗi ô nhục của dân Ngài trên toàn thế giới,
Chúa đã phán vậy.

Trong ngày ấy người ta sẽ nói:
Ðây là Ðức Chúa Trời chúng ta;
Chúng ta trông đợi Ngài, và Ngài giải cứu chúng ta.
Ðây là Chúa chúng ta hằng chờ đợi;
Chúng ta hãy hân hoan và mừng rỡ hưởng ơn cứu rỗi của Ngài,
10 Chúa sẽ đặt tay Ngài trên núi này.

Sứ Ðiệp Nghịch Lại Mô-áp

Người Mô-áp sẽ bị chà đạp ngay tại xứ sở của họ,
Như rơm bị đạp dưới hố phân.
11 Dù giữa lúc ấy họ đưa tay ra tự cứu,
Như người bơi vươn tay ra để sải bơi,
Nhưng Ngài sẽ triệt hạ tính kiêu căng của họ,
Dù cánh tay họ cố vùng vẫy vươn lên.
12 Những tường thành của họ dù lớn cao kiên cố thế nào
Ðều sẽ bị Ngài triệt hạ, phá tan thành bình địa, và trở nên như bụi đất.