Add parallel Print Page Options

Sứ Ðiệp Nghịch Lại Ê-thi-ô-pi

18 Khốn cho xứ của loài côn trùng đập cánh vù vù,
Ở tận mãi bên kia các dòng sông xứ Ê-thi-ô-pi,[a]
Nó sai các sứ giả vượt biển bằng các thuyền đan bằng cỏ chỉ thảo lướt trên mặt nước.
Hãy ra đi, hỡi các sứ giả nhanh nhẹn;
Hãy đến một nước có dân cao lớn và da dẻ mịn màng,
Hãy tới một dân mà mọi người xa gần đều khiếp sợ,
Một nước hùng cường và đàn áp các lân bang,
Một nước có các sông phân chia lãnh thổ.

Hỡi tất cả các ngươi, dân cư trên thế giới,
Tức những người đang sống ở thế gian,
Hãy ngắm nhìn khi cờ hiệu giương lên trên núi;
Hãy lắng nghe khi tù và trỗi tiếng điểm binh,
Chúa đã phán với tôi thế này:
“Từ nơi Ta ngự, Ta sẽ lặng lẽ quan sát,
Như ánh nắng chói chang khi mặt trời đứng bóng,
Như màn sương tan mau dưới cơn nắng mùa gặt.”
Vì trước mùa hái nho, khi hoa nho biến mất trên cành,
Khi các đóa hoa biến thành những chùm nho chín mọng,
Ngài sẽ dùng rựa chặt các cành,
Cắt bỏ các nhánh, và vứt chúng đi.
Tất cả chúng sẽ bị bỏ thây để làm thức ăn cho chim chóc trên núi và cho các dã thú trên đất.
Chim chóc sẽ ăn chúng suốt mùa hè;
Mọi dã thú trên đất sẽ ăn chúng suốt mùa đông.

Bấy giờ một dân cao lớn và da dẻ mịn màng,
Một dân mà mọi người xa gần đều khiếp sợ,
Một nước hùng cường và đàn áp các lân bang,
Một nước có các sông phân chia lãnh thổ,
Sẽ sai người mang lễ vật đến dâng lên Chúa các đạo quân,
Ở trên Núi Si-ôn,
Nơi danh Chúa các đạo quân ngự.

Footnotes

  1. Ê-sai 18:1 nt: Cút