Add parallel Print Page Options

Sứ Ðiệp Nghịch Lại Mô-áp

15 Sứ điệp về Mô-áp:

Ôi, chỉ trong một đêm mà Thành Ạc-rơ của Mô-áp đã bị tàn phá tan hoang;
Ôi, chỉ trong một đêm mà Thành Ki-rơ của Mô-áp chỉ còn là đống đổ nát hoang tàn.
Dân Ði-bôn kéo nhau lên đền thờ thần của họ;
Họ cùng nhau đi lên các miếu thờ thần của họ trên các nơi cao để than khóc.
Tại Nê-bô và tại Mê-đê-ba, họ rên rỉ thảm sầu;
Ai nấy đều phơi đầu trọc mình ra;
Người nào cũng cạo râu mình nhẵn nhụi.
Ngoài đường phố người ta mặc vải thô tang chế;
Trên các sân thượng và tại những nơi hội họp công cộng ai nấy đều khóc lóc bi thương;
Lòng dạ nát tan, dầm dề nước mắt.
Dân ở Hết-bôn và ở Ê-lê-a-lê khóc gào thảm thiết;
Tiếng than khóc của họ vang vọng đến tận Gia-hát;
Thế nên quân đội của Mô-áp đều nản lòng,
Họ kinh hồn táng đởm và run lên lẩy bẩy.

Lòng Ta đau xót vì dân Mô-áp;
Những người tỵ nạn của họ chạy trốn đến tận Xô-a và tận Ê-lát Sê-li-si-a.
Kìa, họ trèo qua đèo Lu-hít, vừa đi vừa khóc thút thít;
Kìa, trên đường đến Hô-rô-na-im, họ vừa đi vừa khóc sụt sùi vì bị diệt vong.
Kìa, các nguồn nước ở Nim-rim đã cạn khô;
Kìa, các đồng cỏ úa vàng, cây cối héo tàn, thực vật chẳng còn chi nữa.
Vì thế của cải họ dành dụm được và những gì họ tích lũy được,
Họ đều mang qua bên kia Thác Thùy Dương.
Kìa, tiếng khóc than vang khắp biên thùy Mô-áp;
Tiếng thổn thức kêu gào vào tận Ê-la-im;
Và tiếng rên rỉ nỉ non vọng thấu Bê-e Ê-lim.
Kìa, những dòng nước ở Ði-bôn đều đầy máu người;
Dầu vậy Ta sẽ gia thêm tai họa cho Ði-bôn;
Ðó là sư tử sẽ đuổi theo những người Mô-áp vừa thoát nạn và những kẻ còn sót lại trong xứ.