Add parallel Print Page Options

22 Hỡi người làm vợ, hãy thuận phục chồng như thuận phục Chúa, 23 vì chồng là đầu vợ như Ðấng Christ là đầu hội thánh; chính Ngài là Ðấng Giải Cứu của hội thánh, thân thể Ngài. 24 Hội thánh thuận phục Ðấng Christ thế nào, vợ cũng thuận phục chồng trong mọi sự thể ấy.

25 Hỡi người làm chồng, hãy yêu thương vợ như Ðấng Christ đã yêu thương hội thánh và phó chính Ngài vì hội thánh, 26 để Ngài có thể thánh hóa hội thánh, sau khi thanh tẩy hội thánh bằng nước, tức lời Ngài, 27 hầu tạo cho chính Ngài một hội thánh đẹp lộng lẫy, không hoen ố, không vết nhăn, và không khuyết điểm, nhưng thánh khiết và vẹn toàn.

28 Cũng thế, chồng phải yêu vợ như chính thân mình. Người nào yêu vợ là yêu chính mình; 29 vì không ai ghét chính thân mình bao giờ, nhưng luôn nuôi dưỡng và chăm sóc nó, cũng như Ðấng Christ đối với hội thánh vậy, 30 bởi vì chúng ta là các chi thể của thân Ngài.

31 Vì lý do đó người nam phải lìa cha mẹ để kết hợp với vợ mình, và cả hai sẽ trở nên một thịt. 32 Ðây là một huyền nhiệm cao diệu, và dĩ nhiên, đây tôi muốn nói về mối liên hệ giữa Ðấng Christ và hội thánh. 33 Tóm lại mỗi người trong anh em phải yêu vợ như chính mình, còn vợ thì nên kính trọng chồng.

Read full chapter