A A A A A
Bible Book List

Pahayag 2:1-2 Ang Salita ng Diyos (SND)

Ang Sulat Para sa Iglesiya sa Efeso

Isulat mo sa anghel ng iglesiya sa Efeso:
    Ako na may hawak ng pitong bituin sa kaniyang kanang
kamay, na lumalakad sa gitna ng pitong ginintuang
lagayan ng ilawan, ang nagsasabi ng mga bagay na ito:
Nalalaman ko ang iyong mga gawa, ang iyong pagpapagal
at ang iyong pagtitiis. Nalalaman kong hindi mo matanggap
ang mga masasama. Sinubok mo ang mga nagpapanggap na
mga apostol at napagkilala ngunit hindi naman. Natuklasan
mong sila ay mga sinungaling.

Ang Salita ng Diyos (SND)

Copyright © 1998 by Bibles International

Pahayag 1:4 Ang Salita ng Diyos (SND)

Mga Pagbati at Papuri

Akong si Juan ay sumusulat sa pitong iglesiya na nasa Asya.
Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa kaniya na siyang kasalukuyan, na siyang nakaraan at siyang darating pa at mula sa pitong Espiritu na nakaharap sa kaniyang trono.

Ang Salita ng Diyos (SND)

Copyright © 1998 by Bibles International

Pahayag 1:11 Ang Salita ng Diyos (SND)

11 Sinabi nito: Ako ang Alpha at ang Omega, ang simula at ang wakas. Isulat mo sa isang aklat ang anumang iyong makikita at ipadala mo ito sa mga iglesiya na nasa Asya, sa Efeso, sa Esmirna, sa Pergamo, sa Tiatira, Sardis, Filadelfia at Laodicia.

Ang Salita ng Diyos (SND)

Copyright © 1998 by Bibles International

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes